Er du klar for dobling av flypassasjeravgiften? Ingen Tax Free eller svenskehandel med avgiftsfri alkohol?

Ifølge dinavis.no [1] forelå det et programforslag[2] for Senterpartiet som vil 

  • fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge.
  • fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.
  • legge ned taxfree-ordningen i Norge. 

Dette kunne vært en realitet om mindretallet i SP hadde fått det som de ville.

Videre ifølge Side3 så (august 2016)

«Senterpartiet har vært kraftig imot flyplassavgiften, men Side3 får fra samferdselsdepartementet opplyst at en avvikling av ordningen trolig vil medføre omtrent en dobling av avgiftene. » [4]

Kilder 

[1] https://dinavis.no/news/9-senterpartiet-vil-nekte-deg-svenskehandel-legge-ned-taxfree-og-doble-flypassasjeravgiften

[2] http://docplayer.me/21612255-Ta-hele-norge-i-bruk-program-2017-2021.html

[3] http://www.tv2.no/nyheter/8546592/

[4] http://www.side3.no/sp-forslag-kan-gi-milliardsmell-og-nedlagte-flyplasser/3423256178.html