Til alle som deltok i vippsaksjonen for Rygge

http://sirkusostfold.no/

Alle som betalte inn penger på vippsaksjonen er velkommen til å få to billetter hver til Sirkus Østfold med blant annet Tommy Steine. Den eksklusive VENNER AV RYGGE-forestillingen går av stabelen i Råde, tirsdag 30. mai, kl. 1900.

Dersom du ønsker å benytte billettene dine må du sende oss en epost med ditt navn, adresse og telefonnummer. Fortell også om du ønsker én eller to billetter.

Beskjed må gis innen utgangen av søndag 21. mai på epost: tommyshow30.mai.kl1900@rygge-airport.no

Vennlig hilsen
Tommy Steine og Rygge Airport

P.S.: Grunnen til at vi poster denne informasjonen her på Venner av Rygge, og såpass tett på forestillingen, er at Vipps og DnB – til vår store overraskelse – ikke var i stand til å hjelpe oss med kontaktopplysninger til den enkelte vippser. Vi beklager dette!

Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

Moss Avis
Moss Avis melder[1] at  

«Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

På dette grunnlaget har styret besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.»[1]

Les mer i Moss Avis.

Hele pressemeldingen

Pressemelding fra Rygge Airport AS – 22.03.2017:

Rygge Airport AS forankret med solid regional støtte og vil sikre videre emisjonsløp med tegningsgaranti

 

Summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten som i de siste uker har kommet fra bedrifter, lokale myndigheter og privatpersoner i Østfold viser et sterkt regionalt ønske og behov for Rygge Airport AS (RA) sitt prosjekt om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge (MLR) i april 2018.

 

I kapitalutvidelsen er det innkommet tegninger for til sammen kr. 2.490.000. 14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget RAs søknad om prosjektstøtte, hvilket gjør at man nærmer seg målsettingen om et samlet beløp opp mot kr. 1.000.000 fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo har meldt sin interesse og mottatt RAs søknad om prosjektstøtte. Søknadsprosessen med Østfold fylkeskommune starter første uken i april. Over 800 personer har støttet prosjektet gjennom Vipps, et initiativ som ikke er startet av RA, men av fem privatpersoner og Facebook-siden Venner av Rygge. Tilsammen er det kommet inn kr. 165.000 på egen Vipps-konto.

 

Oppnådde tegninger i aksjeemisjonen er basert på at RA pt. ikke har inngåtte avtaler med interessehavere. Dette synliggjør både risikovilje og en bred og solid interesse for at RA skal lykkes med sin målsetting om å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved MLR fra våren 2018. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter frem til grunnlaget for en oppstart foreligger, herunder fremforhandling av avtaler med flyselskaper, langsiktig finansering av oppstart og drift, samt teknisk-operativ godkjennelse.

 

«Den regionale forankringen som vi nå har oppnådd vil vektlegges betydelig i forbindelse med nåværende og fremtidige interessenters vurdering av RAs prosjekt», sier styreleder Ole K Sivertsen.  

 

For å sikre minimum emisjonsbeløp på kr. 5 millioner har RA etablert en dialog med en gruppe aksjonærer om å stille en fulltegningsgaranti. Garantien vil være betinget av at det inngås en avtale med Forsvarsdepartementet (FD) og eier/pantehaver i terminalbygg og parkeringshus.  

 

RA har en pågående og konstruktiv dialog med FD om hvordan tilgang til flyplassområdet samt terminalbygg og parkeringshus kan sikres gjennom avtaler, der også andre interessenter inkluderes. Dette er en «startblokk» for andre aktiviteter RA må gjennomføre for å sikre grunnlaget for en oppstart av flyplassvirksomhet ved MLR. FD og RA er omforent om at tidslinjen for å komme i mål med slike avtaler må holdes stram for ikke å miste tidsvinduet partene har til rådighet for å oppnå målsettingen om gjenåpning av MLR i 2018.

 

På dette grunnlag har styret i RA besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et styre med relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

 

Kilder

[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/aksjetegninger-for-nesten-2-5-millioner-fortsetter-arbeidet-for-gjenapning/s/5-67-401582

Stor oppslutning om VIPPS-aksjonen og aksjer med utbytte til veldedig formål!

Vipps til 90904

Venner av Rygge (VAR) fikk melding tidligere i dag fra Rygge Airport (RA) [1] at saldo på Vippsaksjonen nå er hele kr 165 000. RA vil trykke aksjer for alle pengene, og et eventuelt utbytte på aksjene vil ved hver anledning gå til et veldedig formål i Østfold.

Tidligere  har det blitt meldt fra Knut R. Johannessen / RA at over 800 har bidradd.[2] 
Kilder 

[1] Melding til VAR fra RA http://rygge-airport.no

[2] Knut R. Johannessen, 13. mars 2017 «Hans Trond Nilsen Per i dag har Vipps til Rygge-aksjonen bragt inn kr. 153.342,48 til Rygge Airport AS. Over 800 personer har bidratt.» https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/397034897337662

Komiker Tommy Steine stiller opp for «Vipps til Rygge» – sponser Rygge Airport!

SE VIDEO HER

Komiker Tommy Steine stiller opp for «Vipps til Rygge», og sponser Rygge Airport AS med en egen forestilling på Sirkus Østfold som er sommershowet hans i Råde. Alle de 400 plassene i teltet går til en vippsekonkurranse for Rygge. Den som vippser mest får de to første plassene. Den som vippser nestmest får de to neste, osv. Det blir en helt fantastisk forestilling med kun Rygge-fans på benkeradene.

På Facebook: https://www.facebook.com/venneravrygge/videos/397466340627851/

Har du bidradd til Rygge Airport? Del denne!

Da har Gjermund Torp laget et bilde[1] som vi oppfordrer alle til å dele på sine profiler på Facebook, Instagram og andre steder! Legg gjerne ved en lenke[2] til Rygge Airport på  http://www.rygge-airport.no/

Del.:
Se tidligere artikkel om kampanjen her [3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/
Kilder

[1] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021174z2580465805&set=o.101825676858587&type=3

[2] http://www.rygge-airport.no/

[3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/

https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/387911498250002

Kronerulling for Rygge-flyplassen har startet

http://www.rygge-airport.no/

Da skriver Dagsavisen Moss Dagblad at

Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge at aksjeselskapet Rygge Airport, i samarbeid med lokale ildsjeler, nå starter kronerulling for å nå målet om 7,5 millioner kroner. Du kan enkelt «vippse» ditt bidrag.[1]

Vi i Venner av Rygge støtter fullt og helt opp om Initiativet og oppfordrer folk til å delta.

Ifølge Rygge Airport[2] kan man bidra her http://www.rygge-airport.no/

Hvis du ønsker å synliggjøre ditt engasjement for en gjenåpning

av Moss lufthavn Rygge kan du vise det her ved å gi et bidrag

BETAL MED KORT

Du kan også betale direkte til konto nr. 8601.72.27027

eller med Vipps til 90904

http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

Les mer om initiativet i Moss Dagblad [1]

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

[2] http://www.rygge-airport.no/

 

Delt på Facebook:

http://www.rygge-airport.no/Da skriver Dagsavisen Moss Dagblad at «Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss…

Posted by Venner av Rygge on 22. februar 2017