Gjesteinnlegg – Knut R. Johannessen – Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!

Knut R. Johannessen

Knut R. Johannessen har skrevet et leserinnlegg 27. februar 2017: «Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!»[1] i Hangar.no som svarer på et leserinnlegg «Rygge Airport tigger penger som en sekt» i Fredrikstad Blad[2] (indirekte) og et i Hangar: MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST[3] (direkte).

KNUT R. JOHANNESSEN
Daglig leder, Rygge Airport

Dette er et leserinnlegg som svar på artikkelen:
MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST

KNUT R. JOHANNESSEN
Prosjektkapitalen på kr. 7,5 million som selskapet nå er i ferd med å innhente skal komme i fra to kilder; aksjeinnskudd fra nye og eksisterende aksjonærer gjennom den vedtattte kapitalutvidelsen, samt i form av prosjektstøtte som Rygge Airport har søkt om fra Østfolds 18 kommuner. Støtte fra kommunene, sammen med et bredt forankret eierskap på selskapet i flyplassens influensområde, vil ha stor verdi når den industrielle kapitalen (60-80 MNOK) skal innhentes.

Pengene som mottas fra Vipps-til-Rygge-aksjonen er en ren bonus i forhold til den prosjektkapitalen selskapet er i ferd med å innhente. Men symbolverdien er enorm. Det er kommet inn over 150.000 kroner fra mer enn 800 givere. Dette er en kjempeinspirasjon i det daglige arbeidet.

Vippsaksjonen er ikke et initiativ som Rygge Airport har satt i gang. Rygge Airport har valgt å svare på flere henvendelser til selskapet hvor folk har spurt om det ikke finnes en konto man kan vippse til for å vise sin støtte. Av respekt for de mange som har og har hatt et ønske om å vise sitt engasjement opprettet Rygge Airport en slik konto, sammen med en webside med en betalingsløsning, informasjon om selskapet og hva man jobber for.

Hartmann har tydeligvis ikke satt seg inn i saken, og tar helt feil når hun påstår at prosjektet skal finansieres ved hjelp av en vippsaksjon.

Hun tar også feil når hun etterlyser åpenhet og tydelig informasjon. Kapitalutvidelsen er blitt gjenstand for mye omtale i media, og alle som ønsker mer informasjon om emisjonen kan henvende seg til selskapet via hjemmesiden og få tilsendt nærmere informasjon.

Gjengitt med tillatelse av Knut R. Johannessen.

Rettelser:
2017-03-19 12:55 La til kilde [3], da dette er innlegget fra Hartmann det svares direkte på, ikke det i Fredrikstad Blad fra Oddmund Borge som kom nå [2]

Kilde
[1] http://www.hangar.no/leserinnlegg-hartmann-tar-feil-om-vipps-aksjonen-for-rygge-airport/
[2] https://www.f-b.no/debatt/rygge-airport-as/rygge/rygge-airport-tigger-penger-som-en-sekt/o/5-59-694387
[3] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/