Er det ikke flyseteavgift på de andre flyplassene?

Tårnet på Gardermoen

Noen myter er seiglivede. Det spørsmålet som har fremkommet flest ganger på Venner av Rygge er nok det retoriske spørsmålet:

 

Er det ikke flypassasjeravgift / flyseteavgift på de andre (norske) flyplassene? Ryanair flyr jo fra Sandefjord lufthavn Torp / Oslo lufthavn Gardermoen.

 

Til dette har det blitt svart gang på gang på gang med noe a.la.

 

Nei Rygge er ikke den eneste flyplassen der man må betale denne avgiften!

 

Dette er nok litt vanskelig. Man må kunne følge en logisk tankerekke for å forstå dette

 

Da flypassasjeravgiften ble innført…

 

1. La Ryanair ned basen og 16 ruter fra og med 1. november 2016.

2. Beholdt Ryanair 12 ruter med gjestefly (fly som overnatter på andre flyplasser)

3. Tilbød Ryanair Rygge Sivile Lufthavn (RSL)/Rygge disse 12 gjenværende rutene.

4. Rygge Sivile Lufthavn la allikevel ned flyplassen da de beregnet at tap av basen og 16 ruter/halvering av passasjerantallet ville medføre årlig tap på 100 millioner.

5. Da flyttet Ryanair de 12 gjenværende rutene til Gardermoen (4 stykk) og Torp (8 stykk).

 

Ryanair gjentok flere ganger både med deres kommersielle direktør og sjefen selv at de ville komme tilbake for fullt om flyseteavgiftene fjernes helt. Ryanair har handlet slik flere steder og holder sine ord! F.eks. i Italia der politikere innførte en avgift og fjernet den og Ryanair kom tilbake for fullt. Økte tilogmed.

1. juni 2016

«Like før pressekonferansen startet, fikk Ryanair spørsmål om Rygge.

– Jeg kan garantere at hvis flypassasjeravgiften fjernes, kommer vi tilbake til Rygge, sa Ryanair-direktør David O’Brien.» http://m.nettavisen.no/na24/ryanair-avvikler—fjern-flyplassavgiften-sa-kommer-vi-tilbake/3423229860.html

8. februar 2017 «I budsjettforhandlingene for vel et år siden lanserte regjeringen en ny flypassasjeravgift på 80 kroner pluss moms. Den ble først presentert som en klimaavgift, men senere omformulert som ren fiskal avgift. Avgiften ble innført i juni i fjor.

Ryanair sa at selskapet ville kutte tilbudet på Moss lufthavn Rygge dramatisk om avgiften ble innført. Det endte med at flyplassen ble nedlagt.

Aftenposten presenterte i mai i fjor et notat fra Statsministerens kontor der det ble hevdet at Ryanair skyldte på avgiften for å legge ned, men ville lagt ned uansett.

– Man kan enkelt se på politikere, særlig norske politikere, at de lyver, ved at leppene beveger seg, sier Ryanair-sjef Michael O’Leary til DN.

Han sier regjeringen har snakket mot bedre vitende i saken.

– Vi sa til regjeringen at hvis de innførte avgiften, ville vi legge ned vår base på Rygge. Hvis de tror vi bløffer, kan de fjerne avgiften og se hva som skjer. Da vender vi tilbake til Rygge og flyplassen blir åpnet igjen, sier O’Leary.»

https://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/2056/Luftfart/oleary-mener-norske-politikere-lyver

 

 

Derfor er det utrolig viktig å få fjernet denne idiotisk særnorske avgiften innført av noe sta politikere som tror på julenissen (klimasvindelen).

 

Her må LO sette foten ned for denne svindelen som vil ødelegge 100-tusenvis (ref. noens fantasier om å kutte alle investeringer i oljeindustrien nå og avvikle hele næringen i løpet av 15 år) av arbeidsplasser om denne klimagalskapen får fortsette.

 

Det kan jo nevnes at det ikke har ikke vært statistisk signifikant oppvarming de siste 16–23 årene om man ser på satelittmåleseriene:

 

«On several different data sets, there has been no statistically significant warming for between 0 and 23 years according to Nick’s criteria. Cl stands for the confidence limits at the 95% level.

The details for several sets are below.

For UAH6.0: Since April 1994: Cl from -0.010 to 1.748

This is 23 years and 3 months.

For RSS4: Since August 2001: Cl from -0.020 to 2.755 This is an even 16 years.

For Hadcrut4.5: The warming is statistically significant for all periods above five years.

For Hadsst3: Since February 2001: Cl from -0.016 to 2.500 This is 16 years and 5 months.

For GISS: The warming is statistically significant for all periods above five years. » [1]

 

 

 

Kilder

[1] https://wattsupwiththat.com/2017/08/20/will-2017-set-records-now-includes-june-and-july-data/

Noen misforståelser som trenger oppklaringer

Det har fremkommet mange misforståelser og uklarheter rundt Rygge. Spesielt rundt Ryanairs rolle og hva som er fakta og hva som er rene spekulasjoner.

I denne artikkelen (den vil oppdateres etterhvert for å samle feilslutninger) vil vi forsøke å svare på noen av punktene som til stadighet er oppe som tema og som ikke synker inn hos mange.

1. Typisk «Flypassasjeravgiften er den samme på Torp og Gardermoen … Ryanair forlot Moss lufthavn rygge pga. noe annet», her er noen konkrete eksempler:
Dette er kanskje den mest hardnakkede feilslutningen vi ser. Bare på sist post om at Ryanair kommer tilbake om avgiften fjernes fremsettes denne påstanden 10-talls ganger på Facebook-oppføringen her (ikke leser folk tidligere svar heller).
* «Bullshit! Han flyr jo til Gardermoen. Ville ha en unnskyldning for å legge ned basen uansett»[1].
* «Dette handler ikke om avgifter. Ryanair må betale avgift på Gardermoen også. Dette handler om at de ikke ville ha base på Rygge. Vi vet jo hvorfor.» [2]
* «ryanair er en kjeltring han. han tror vi tror at han forlot rygge pga. flyseteavgiften.. men han har jo flyseteavgift på osl. og torp og alle flyplasser i hele norge. her snakker vi om en stor kjeltring innen flybransjen. på osl krever ha 4 busser pga skal ha av og påstiging samtidig. han skal ha stopp på kun 20 minutter av og påstiging. han har vel holdt liv i rygge men er ikke god…» [3]

Hva sier fakta i denne saken? For det første er det basen som er lagt ned i Norge. Basen har ikke blitt flyttet til hverken Gardermoen eller Torp. Den ble lagt ned ene og alene pga. flypassasjeravgiften. Dette er bekreftet først av Ryanair-direktør David O’Brien på pressekonferansen som ble avholdt juni 2016, der han sa

«- Jeg kan garantere at hvis flypassasjeravgiften fjernes, kommer vi tilbake til Rygge, sa Ryanair-direktør David O’Brien.» [4]

Deretter ble det bekreftet av Michael O’Leary i februar 2017 som uttalte at

– Vi sa til regjeringen at hvis de innførte avgiften, ville vi legge ned vår base på Rygge. Hvis de tror vi bløffer, kan de fjerne avgiften og se hva hva som skjer. Da vender vi tilbake til Rygge og flyplassen blir åpnet igjen, sier O´Leary, [5] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017

Se forøvrig artikkelen der vi først omtalte det siste her Ryanair – Fjern avgiften og flyplassen blir åpnet igjen!

Ryanair ville fortsette med redusert kapasitet uten basefly på Rygge. I Moss avis kunne vi lese følgende 1. juni 2016

«Uten basefly vil Moss lufthavn tape én million passasjerer. Det vil ifølge flyplassledelsen påføre flyplassen et årlig tap på 100 millioner kroner, noe flyplasseierne Olav Thon, Orkla, Østfold Energi og Østfold fylkeskommunen ikke vil leve med. En til-og-fra-trafikk uten basefly vil kun gi Rygge 500.000 passasjerer, og det er altså etter flyplassens egen vurdering, ikke nok til å holde flyplassen i live. Dermed flyttet også Ryanair disse flyene vekk fra Rygge.» [6] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/moss-lufthavn-rygge/alt-hap-ute-ryanair-kutter-moss-lufthavn-rygge-helt/s/5-67-268735

Ergo Ryanair flyttet de gjenværende 12 rutene til Gardermoen (3 på London, Stansted og 1 på Vilnius [7] http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html) og Torp (8) fordi eierne av MLR ikke fant det regningssvarende å fortsette drift uten basefly og 50 % færre passasjerer[6] pga. 16 kansellerte ruter[7] http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html.

2. Påstand om at Ryanair bestemmer norsk politikk. Her er noen konkrete eksempler:
* «La ikke Ryanair bestemme norsk politikk,uansett om den flyseteavgiften er bare tull.» [8]
* «Flyseteavgift eller ikke. Blir jo helt feil når ett utenlands flyselskap skal styre norsk politikk.» [9]

Dette faller på sin egen urimelighet. Et flyselskap skal tjene penger til sine aksjonærer slik at de kan videreutvikle og bruke ressursene mest mulig optimalt for å gi kundene et så godt produkt som mulig. Her kan det være godt å sitere adm.direktør (CEO) i et av USA største selskaper (Cypress) som svarte på krav om å ikke drive selskapet lønnsomt

My views aside, your requirements are — in effect — immoral. By «immoral,» I mean «causing harm to people,» a fundamental wrong. Here’s why:

I presume you believe your organization does good work and that the people who spend their careers in its service deserve to retire with the necessities of life assured. If your investment in Cypress is intended for that purpose, I can tell you that each of the retired Sisters of St. Francis would suffer if I were forced to run Cypress on anything but a profit-making basis. [10] http://www.cypress.com/documentation/ceo-articles/cypress-ceo-responds-nuns-urging-politically-correct-board-make

Som han sier så er det umoralsk å kreve at en bedrift skal drive annet enn så lønnsomt som mulig. Skulle heller Ryanair vært tvunget til å bli værende på Rygge med basefly og de 16 nedlagte rutene? Hvilket samfunn får vi da? I hvert fall ikke et fritt samfunn.

Ryanair har faktisk vært ekstremt klare på hva konsekvensene av endrede rammebetingelser vil være. Sjefen selv reiste til og med inn til Finansministeren og fortalte hvordan businessen ville måtte endres om rammebetingelsene ble endret slik forespeilet. Dette er eksemplarisk oppførsel fra det som var en stor og viktig arbeidsgiver i Østfold. Skulle Ryanair bare ha trukket seg ut UTEN å gi beskjed til politikerne som disse kommentarene indikerer (ikke bland dere inn i norsk politikk og politikere som vet best type holdning)? Vi vil anbefale alle til å lese høringssvarene som ble gitt i forbindelse med denne avgiften. Her var det unison oppslutning om å ikke innføre denne avgiften (noen få klimaekstremistorganisasjoner var positive), se [11] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/. Les spesielt Ryanairs høringssvar som du finner her [12] http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/horingsuttalelser/horingssvar-flypassasjeravgiften/ryanair.pdf.

Husk en ting. Politikerne er her for å tjene folket, det er ikke slik at folket er der for å tjene politikerne. Flypassasjeravgiften var et ekstremt eksempel på der politikerne nettopp overkjørte befolkningen (alle avstemninger om denne saken har vært godt over 90 % for ikke å innføre) og alle høringsinstansene (rundt 120 høringssvar). Egentlig en skandale av dimensjoner.

3. Flere punkt kommer etterhvert. kom gjerne med andre saker vi bør belyse i denne artikkelen, så legges det inn fortløpende (vil datere nye saker slik at folk ser hva som er nytt og endret)

Kilder
[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381622982212187&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[2] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381783768862775&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[3] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381993958841756&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[4] http://www.nettavisen.no/na24/–fjern-flyplassavgiften-sa-kommer-vi-tilbake/3423229860.html
[5] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017, se også http://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/2057/Luftfart/kjos-vil-gjore-oslo-til-gigantflyplass
[6] Alt håp ute – Ryanair kutter Moss lufthavn Rygge helt, Moss Avis TRINE URSTAD og JON GRAN, 1. juni 2016, «Uten basefly vil Moss lufthavn tape én million passasjerer. Det vil ifølge flyplassledelsen påføre flyplassen et årlig tap på 100 millioner kroner, noe flyplasseierne Olav Thon, Orkla, Østfold Energi og Østfold fylkeskommunen ikke vil leve med. En til-og-fra-trafikk uten basefly vil kun gi Rygge 500.000 passasjerer, og det er altså etter flyplassens egen vurdering, ikke nok til å holde flyplassen i live. Dermed flyttet også Ryanair disse flyene vekk fra Rygge. […] På pressekonferansen kom det frem at disse rutene flyttes til Gardermoen og Torp: Gardermoen: Tre daglige ruter til London og én daglig rute til Vilnius. Torp: To ukentlige ruter til Alicante, fem ukentlige ruter til Gdansk, to ukentlige ruter til Gran Canaria, én daglig rute til Krakow, fire ukentlige ruter til Manchester, to ukentlige ruter til Milano, to ukentlige ruter til Tenerife og fem ukentlige ruter til Warzawa. Disse rutene forsvinner fra tilbudet til Ryanair i Norge: Beziers, Brussel, Chania, Dublin, Edinburg, Malaga, Palma, Poznan, Pula, Riga, Rzescow , Thessaloniki, Sczecin, Talinn, Wroclaw og Zadar.» https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/moss-lufthavn-rygge/alt-hap-ute-ryanair-kutter-moss-lufthavn-rygge-helt/s/5-67-268735
[7] Torp lufthavn jubler over nye Ryanair-ruter, Nettavisen, Jørgen Berge, juni 2016, «Torp overtar Rygges flyruter til Alicante, Gdansk, Gran Canaria, Krakow, Manchester, Milano, Tenerife og Warszawa. 16 ruter kanselleres, og selskapets London- og Vilnius-ruter flyttes til Oslo lufthavn Gardermoen.» http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html

[8] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381954705512348&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[9] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=382487242125761&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[10] http://www.cypress.com/documentation/ceo-articles/cypress-ceo-responds-nuns-urging-politically-correct-board-make
[11] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/
[12] http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/horingsuttalelser/horingssvar-flypassasjeravgiften/ryanair.pdf