Rakkestad støtter Rygge Airport!

https://no.wikipedia.org/wiki/Rakkestad

Ordfører Ellen Solbrække (AP) melder at formannskapet i Rakkestad har i dag bevilget kr 25 000.- som tilsvarer kr 3.- pr innbygger i prosjektstøtte til Rygge Airport. Vedtaket ble gjort med 8 som stemte for og 1 representant fra SP stemte i mot.

Hun sier de har mange innbyggere som er svært opptatt av at det blir drift på Rygge igjen.

Det er fantastisk gledelig at det virker som om det er 100 % oppslutning blant alle kommuner i Østfold om initiativet.