Meget gledelig – Frp vil fjerne flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen ny klimaavgift!

http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2017/03/10/Frp-vil-ikke-ha-ny-flypassasjeravgift-14423637.ece

Meget gledelig nyhet for Rygge og flynæringen

Frp vil fjerne flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen ny avgift!

Rbnett/NTB melder at

«Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet går inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.»[1]

videre at det var etter forslag fra Østfold Frp.

«Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg»[1]

Det er veldig godt at man hører på både Knut Johannessen i Rygge Airport (RA) som sier følgende til Høyres vedtak om å fjerne flypassasjeravgiften

«– Avgiften er jo der fortsatt. Vår forutsetning er at vi skal klare å drive flyplassen også med avgiften. Når det er sagt, så vil enhver bedring av rammebetingelsene for luftfarten være positive og det er derfor svært gledelig at Høyre treffer et slikt vedtak, sier han til NRK.»[2]

Dog Høyre vil innføre en annen avgift med «klar miljøeffekt [1]». Denne nye avgiften øker usikkerheten for flynæringen, og er dårlig nytt for flybransjen sier tidligere direktør ved RSL, Pål Tandberg

«Pål Tandberg er derimot ikke i tvil om at det gikk for fort i svingene da avgiften ble innført i dagene før jul i 2015. Han var direktør ved den nå nedlagte flyplassen i Rygge.
Han mener særlig del to av Høyres landsmøtevedtak, nemlig at det skal innføres en ny type miljøavgift i stedet, er dårlig nytt for flybransjen.
– De sier ikke hva den nye avgiften er, og da blir bare risikoen enda større. For vi vet ingenting, sier Tandberg.»[2]

Hvilken miljøeffekt er det snakk om? Eller snakker man egentlig om klima (det er ikke lett å holde styr på disse begrepene gitt, men det er en helt annen diskusjon)

Vi har tidligere skrevet om Høyres finanspolitiske talsmann som ikke ville fjerne flypassasjeravgiften Fake News!?[4]. Her er det en Høyre-stortingspolitiker som mener at det å innføre en avgift var en god idé (om NRK har sitert henne riktig og ikke utelatt annen viktig utdypende info.) … :

«– Det var en god idé å innføre en avgift, men innretningen har ikke vært god nok, sier stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde.» [3]

.

Det er bare å bemerke at det forelå ca 100-120 særdeles negative høringssvar FØR avgiften ble innført[5] og uttallige troverdige advarsler fra en av hovedaktørene som ville bli rammet av denne skadelige avgiften.

Kilde
[1] http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2017/03/10/Frp-vil-ikke-ha-ny-flypassasjeravgift-14423637.ece
[2] https://www.nrk.no/ostfold/arbeidet-med-a-gjenapne-rygge-fortsetter-1.13419789
[3] https://www.nrk.no/ostfold/flyplassjef-om-snuoperasjon_-_-dette-sier-meg-at-det-er-valgar-1.13419539
[4] http://venneravrygge.no/2017/03/11/fake-news/
[5] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/