Betalte tilbake innsamlingspenger

NRK melder at Rygge Airport AS (RA) har tilbakebetalt innsamlingspengene 

«Rygge Airport AS har nå betalt tilbake pengene som ble samlet inn for å jobbe med gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge. Det bekrefter styreleder Ole Kristian Sivertsen.»[1]

Samtidig sier styrelederen i RA at selskapet ikke legges ned før man ser om Jotunfjell Partners (JP) får startet opp igjen med ny trafikk.[2]

Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/betalte-tilbake-innsamlingspenger-1.13577021

[2] http://www.dagsavisen.no/moss/har-tilbakebetalt-pengene-etter-kronerullingen-1.987821

Politihelikoptrene til Rygge!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurocopter_EC-135_Politi,_GRQ_Groningen_(Eelde),_Netherlands_PP1082800234.jpg
I et leserinnlegg «Politihelikoptrene til Rygge!»[1] i Dagsavisen/Moss Dagblad  argumenterer Siv Henriette Jacobsen for at senter for politiets nasjonale beredskapstropp på Taraldrud ved Oppegård som er vedtatt etablert, legger «hjemmebasen til helikoptrene til Rygge».

Det hadde vært fantastisk for Rygge om det er politifaglig holdbart. 

Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/politihelikoptrene-til-rygge-1.986550

Moss lufthavn Rygge har store muligheter

Ifølge Moss Dagblad så vil den nye eieren av driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) , Jotunfjell Partners (JP) satse alle kort på gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge i 2019. Dette er ekstremt gledelig. Dog 

«JP ga to klare politiske signaler:

• Taxfree-ordningen må bestå.

• Og flypassasjeravgiften bør fjernes.»[1]

Ergo må vi jobbe knallhardt mot alle de politiske partiene for at de fjerner denne og alle andre skadelige og virkningsløse klimaavgifter straks. 

Ifølge BT skal det være flertall på stortinget for å få fjernet flypassasjeravgiften.[3], og ifølge Dinavis.no så er både Ap, Høyre og FrP for å fjerne flypassasjeravgiften![2] Dessverre vil både Ap og Høyre innføre en annen meningsløs klimaavgift som erstatning.
Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/na-er-det-hap-for-rygge-1.980143

[2] https://dinavis.no/news/30-flertall-pa-stortinget-for-a-skrote-flypassasjeravgiften

[3] http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-fjerne-den-forhatte-flyavgiften-335499b.html

Betydelig lokal støtte!


Moss Dagblad skriver at Rygge Airport har hatt et intromøte med Jotunfjell Partners AS og at de skal ha et nytt møte rett over påske for å se på om man kan finne synergieffekter og samarbeid for å få til en åpning 

Styreleder i Rygge Airport sier blant annet i en pressemelding:

– Vi håper [den betydelige lokale støtten vi har fått] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge [1]

Les mer i Moss Dagblad. 

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/motes-etter-paske-1.949277

Moss lufthavn Rygge solgt!

  1. Da har investeringsselskapet Jotunfjell Partners kjøpt bygningsmassen på Rygge ved å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL). Inntil nå har Orkla Eiendom, Thon Holding og Østfold Energi  eid Moss Lufthavn Rygge (MLR) gjennom RSL. Fylkeskommunen overdro sin aksjepost på 5 % til Østfold Energi for ikke lenge siden.

De nye eierne sier gjennom en av grunnleggerne Kristoffer Olsen at:

– Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta imot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.[1]

Vi får satse på at de får med seg Rygge Airport (RA) og deres konsesjon slik at en oppstart kan få startet opp nå i 2018!

Dette blir strålende!

 

(Lagt til 2017-04-04 20:17) Ifølge NRK har Jotunfjell Partners knyttet til seg folk med lang flyplasserfaring

«Blant andre har Espen Ettre blitt en del av styret i RSL. Ettre har over 20 års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, blant annet som direktør.
Også Roel Huinink, med erfaring fra lufthavnene Schiphol og Arlanda, og tidligere administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn Torp, Alf Reidar Fjeld, er knyttet til prosjektet. »[2]

 

(Lagt til 2017-04-04 23:30) ifølge E24 melder Rygge Airport at 

«Håper på samarbeid

I en pressemelding sent tirsdag kveld skriver Rygge Airport AS at de har blitt enige med Jotunfjell Partners om å møtes etter påske for å drøfte områder «der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes».
«Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge,» skriver grupperingen ved styreleder Ole K. Sivertsen.
– Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Sivertsen i meldingen. »[3]

Kilde

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/moss-lufthavn-rygge-er-solgt-1.948788

[2] https://www.nrk.no/ostfold/jotunfjell-partners-kjoper-moss-lufthavn-rygge-1.13460791

[3] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

Landvetter øker måned for måned og ønsker Rygge tilbake!

http://www.mossdagblad.no/lokalt/svensk-flyplass-opptur-etter-rygges-sorti-1.935766

Ifølge Moss Dagblad så øker Landvetter måned for måned. Det er meget gledelig at Landvetter ønsker Rygge tilbake fordi de mener at konkurranse alltid er bra. De utvikler og utfyller hverandre!

Samtidig med Landvetters norske opptur, jobbes det på spreng for å gjenåpne Østfold-flyplassen. Selskapet Rygge Airport AS tar sikte på en åpning neste vår/sommer, og har nå fullt trykk på en aksjonærutvidelse for å nå en startkapital på 7,5 millioner kroner. Og hva gjør svenskene? De heier på Rygge!

– Konkurranse er alltid bra, er min oppfatning. Det er utviklende og vi kan helt sikkert komplettere hverandre.[1]

Økt aktivitet gir ringvirkninger og man får utforsket nye måter å drive og tiltrekke seg nye flyselskap og kundegrupper gjennom private Rygge Airport (RA).

Holdningene fra Landvetter er eksemplariske for å støtte opp om en god og levedyktig flynæring som kan være med på å være en faktor som skaper velstand og fremskritt for hele befolkningen!

Les mer i Mos Dagblad i artikkelen under.

Kilde
[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/svensk-flyplass-opptur-etter-rygges-sorti-1.935766

«Omdømmeekspert»

http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107
I Dagsavisen Moss Dagblad uttaler en omdømmeekspert at

«Tigging av småpenger til flyplassen i Rygge kan gi inntrykk av at de økonomiske musklene ikke er på plass, mener Elizabeth Hartmann.»[1]

Vi i Venner av Rygge synes det er ganske smålig av denne omdømmeeksperten å kalle det tigging og småpenger. Husk om alle Venner av Rygge bidrar med 215 kr hver er hele beløpet som nå skal hentes inn på 7 500 000 hentet inn før både investorer, kommuner og fylket har kommet med sine bidrag/investeringer.

Å rakke ned på crowdfunding[2]/folkefinansiering, folkelig engasjement gjennom støtte og bidrag og forsøk på å skremme vekk investorer gjennom negative kommentarer er ikke bra og viser manglende forståelse. Allerede nå er det flere som har gått ut og sagt at de har bidradd med 1000 eller mer, og mange flere har gått ut og sagt at de har gitt 100 og mer på facebook-siden til Venner av Rygge[3].
Videre sier Knut R. Johannessen i Rygge Airport (RA)[4]

«– Det er RA som mottar pengene, men vi har bare lagt til rette for at folk kan bidra etter å ha mottatt flere slike forespørsler. Det er folks engasjement som har startet det. Dessuten har vi sagt at penger fra kronerullingen blir en ren bonus, og ikke noe vi har kalkulert med i budsjett.»[1]

Det er forbilledlig det RA her gjør. Å engasjere hele befolkningen gjennom private bidrag er fantastisk. Det er egentlig utrolig at det er negativt at det åpnes opp for denne type viktige bidrag. Vi støtter RA fullt og helt og har stor tro på at folkefinansiering kan være en særdeles viktig komponent. Her går RA foran med et godt og gjennomtenkt konsept som vi er meget overbevist om vil lykkes.

Les mer i Moss Dagblad under om utspillet fra denne omdømmeeksperten [1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107

Lagt til 28. februar 2017 18:25: Saken er også omtalt i Hangar.no [4] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

[4] https://www.facebook.com/venneravrygge/

[3] http://rygge-airport.no

[4] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

2017-02-25 15:38 Korrigert beløp fra 7 til 7,5 millioner.

 

Kronerulling for Rygge-flyplassen har startet

http://www.rygge-airport.no/

Da skriver Dagsavisen Moss Dagblad at

Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge at aksjeselskapet Rygge Airport, i samarbeid med lokale ildsjeler, nå starter kronerulling for å nå målet om 7,5 millioner kroner. Du kan enkelt «vippse» ditt bidrag.[1]

Vi i Venner av Rygge støtter fullt og helt opp om Initiativet og oppfordrer folk til å delta.

Ifølge Rygge Airport[2] kan man bidra her http://www.rygge-airport.no/

Hvis du ønsker å synliggjøre ditt engasjement for en gjenåpning

av Moss lufthavn Rygge kan du vise det her ved å gi et bidrag

BETAL MED KORT

Du kan også betale direkte til konto nr. 8601.72.27027

eller med Vipps til 90904

http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

Les mer om initiativet i Moss Dagblad [1]

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

[2] http://www.rygge-airport.no/

 

Delt på Facebook:

http://www.rygge-airport.no/Da skriver Dagsavisen Moss Dagblad at «Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss…

Posted by Venner av Rygge on 22. februar 2017

Ap vil fjerne flypassasjeravgiften og innføre en annen avgift a.la. drivstoffavgift

http://www.mossdagblad.no/flyavgiften-for-fall-1.921926

Det er meget gledelig at Arbeiderpartiet (AP) nå skal vedta at flypassasjeravgiften skal fjernes melder NRK![1]. Moss Dagblad melder at

Arbeiderpartiet vil fjerne den utskjelte flyseteavgiften hvis de får regjeringsmakt etter stortingsvalget i høst, sier ordførererne i Rygge og Fredrikstad; Inger-Lise Skartlien og Jon-Ivar Nygård, begge fra Ap. … Han forteller at det nå blir programfestet i Arbeiderpartiet at flyseteavgiften og erstattes med en alternativ avgift. […] Det kan bli snakk om en drivstoffavgift, som i tilfelle skal ha som mål å få flyselskapene til å bruke mer miljøvennlig drivstoff, sier Jon-Ivar Nygård. [2]

Fremskrittspartiet og Ulf Leirstein reagerer på dette og sier følgende per Moss Dagblad

Hvis Arbeiderpartiet skulle komme i regjeringsposisjon, vil de bli nødt til å inngå kompromissser med SV og kanskje MDG. Det kan svi enda hardere når det gjelder avgifter, sier Ulf Leirstein [2]

Vi får håpe at alle våre fornuftige politikere faktisk leser ukens store klimanyhet

Ukens store klimanyhet var skandaleoppslaget[4] om at amerikanske myndigheter har manipulert temperaturdata.[3]

som Klimarealistene melder[3] og at innføring av (nye) skadelige klimaavgifter bør unngås på det sterkeste.

Kilder:
[1] https://www.nrk.no/ostfold/lover-a-fjerne-flypassasjeravgiften-1.13362096
[2] http://www.mossdagblad.no/flyavgiften-for-fall-1.921926
[3] http://www.klimarealistene.com/2017/02/06/viktige-temperaturkorreksjoner-fra-noaa-var-manipulasjon/ Se også Judith Currys oppslag her som følger opp saken (på engelsk): https://judithcurry.com/2017/02/06/response-to-critiques-climate-scientists-versus-climate-data/
[4] http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html

Kommunene positive til å gi Rygge-penger!

Det er flott at så mange kommuner er positive til å få igang aktivitet på Moss lufthavn Rygge (MLR) ved Rygge Airport (RA). NRK Østfold / Jon-Fredrik Klausen[1] har sjekket med flere kommuner i Østfold og det er veldig positive tilbakemeldinger!

Ordfører Tage Pettersen i Moss er positiv til forespørselen fra selskapet.
– […] Derfor har jeg lovet at vi skal ta opp dette til vurdering så raskt det foreligger en søknad.

[…]

Svaret fra de andre ordførerne i fylket kan du lese her:

Marker: Vi føler en felles enighet om at det skal gis penger fra kommunene i Østfold. Vi følger nok resten av kommunene.
Rømskog: Vi har ikke fått noen henvendelser og avventer en søknad.
Spydeberg: Vi er positive til tiltaket. Med tanke på pengene er vi ikke avvisende, det er jo et lite beløp det er snakk om.
Skiptvet: Det er ikke blitt drøftet enda, men jeg føler vi er innstilt på å være med på tre kroner per innbygger.
Askim: Vi er positive til tiltaket, men ønsker å se mer realistiske planer.
Rakkestad: Vi er for tiltaket, men vil ha flere planer før vi tar en avgjørelse. Jeg tror vi kommer til å holde oss ved tre kroner.
Eidsberg: Det blir ikke tatt noen avgjørelse før vi har fått noen henvendelse, men jeg føler det er positivitet til tre kroner. Man skal heller ikke se bort ifra at det kan bli 30, men vi må først få se hele pakka.
Våler: Flyplass på Rygge er viktig for oss. Derfor vil jeg fremme sak i formannskapet.
Hobøl: Vi er positive til tiltaket, men står på robek-lista og har derfor stram kommuneøkonomi.
Råde: Dette må først bli tatt opp i kommunestyret, men vi er positive. Hvor mye penger det blir snakk om, er ikke sikkert enda.
Hvaler: Temaet har blitt tatt opp, men vi har ikke konkludert. Beløpet har ingen betydning, det viktigste er at vi viser vår støtte. Jeg tror nok vi vil være med.
Fredrikstad: Vi er ikke helt overbevist enda, men er opptatt av å få opp en flyplass på Rygge.
Sarpsborg: Det er ikke aktuelt å gi noe foreløpig. Vi avventer situasjonen og ser hva de andre kommunene gjør.
Halden: Vi skal se på saken i neste formannskap. Kommunen er på robek-lista, noe som gjør at vi har stramme økonomiske rammer. Samtidig er det viktig for oss å være positive til dette.
NRK venter fortsatt på svar fra Trøgstad og Rygge. Østfold fylkeskommune ønsker å vente med saken for å se hva kommunene avgjør.[1]

Kilde
[1] https://www.nrk.no/ostfold/kommuner-er-positive-til-a-gi-rygge-penger-1.13358778