Landvetter øker måned for måned og ønsker Rygge tilbake!

http://www.mossdagblad.no/lokalt/svensk-flyplass-opptur-etter-rygges-sorti-1.935766

Ifølge Moss Dagblad så øker Landvetter måned for måned. Det er meget gledelig at Landvetter ønsker Rygge tilbake fordi de mener at konkurranse alltid er bra. De utvikler og utfyller hverandre!

Samtidig med Landvetters norske opptur, jobbes det på spreng for å gjenåpne Østfold-flyplassen. Selskapet Rygge Airport AS tar sikte på en åpning neste vår/sommer, og har nå fullt trykk på en aksjonærutvidelse for å nå en startkapital på 7,5 millioner kroner. Og hva gjør svenskene? De heier på Rygge!

– Konkurranse er alltid bra, er min oppfatning. Det er utviklende og vi kan helt sikkert komplettere hverandre.[1]

Økt aktivitet gir ringvirkninger og man får utforsket nye måter å drive og tiltrekke seg nye flyselskap og kundegrupper gjennom private Rygge Airport (RA).

Holdningene fra Landvetter er eksemplariske for å støtte opp om en god og levedyktig flynæring som kan være med på å være en faktor som skaper velstand og fremskritt for hele befolkningen!

Les mer i Mos Dagblad i artikkelen under.

Kilde
[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/svensk-flyplass-opptur-etter-rygges-sorti-1.935766