Aremark kommune – 3 eventuelt 30 kroner per innbygger til etablering av flyplass på Rygge!

NRK melder at Aremark kommune ved formanskapet bevilger 3 kroner per innbygger til etablering av flyplass på Rygge. Videre sier de at om andre kommuner i Østfold gjør det samme vil de øke tilskuddet til 30 kr. per innbygger. Ifølge Wikipedia så har kommunen 1404 innbyggere per 1. januar 2016 (SSB-tall) [2].

Dette er et flott tiltak av gjennomført av formannskapet og ordfører Geir Aarbu. Vil vi få flere kommuner med på dette tiltaket?

(lagt til 22:30)
Her er NRKs gjennomgang av svar fra andre kommuner:

Ordfører Tage Pettersen i Moss er positiv til forespørselen fra selskapet.
– […] Derfor har jeg lovet at vi skal ta opp dette til vurdering så raskt det foreligger en søknad.

[…]

Svaret fra de andre ordførerne i fylket kan du lese her:

Marker: Vi føler en felles enighet om at det skal gis penger fra kommunene i Østfold. Vi følger nok resten av kommunene.
Rømskog: Vi har ikke fått noen henvendelser og avventer en søknad.
Spydeberg: Vi er positive til tiltaket. Med tanke på pengene er vi ikke avvisende, det er jo et lite beløp det er snakk om.
Skiptvet: Det er ikke blitt drøftet enda, men jeg føler vi er innstilt på å være med på tre kroner per innbygger.
Askim: Vi er positive til tiltaket, men ønsker å se mer realistiske planer.
Rakkestad: Vi er for tiltaket, men vil ha flere planer før vi tar en avgjørelse. Jeg tror vi kommer til å holde oss ved tre kroner.
Eidsberg: Det blir ikke tatt noen avgjørelse før vi har fått noen henvendelse, men jeg føler det er positivitet til tre kroner. Man skal heller ikke se bort ifra at det kan bli 30, men vi må først få se hele pakka.
Våler: Flyplass på Rygge er viktig for oss. Derfor vil jeg fremme sak i formannskapet.
Hobøl: Vi er positive til tiltaket, men står på robek-lista og har derfor stram kommuneøkonomi.
Råde: Dette må først bli tatt opp i kommunestyret, men vi er positive. Hvor mye penger det blir snakk om, er ikke sikkert enda.
Hvaler: Temaet har blitt tatt opp, men vi har ikke konkludert. Beløpet har ingen betydning, det viktigste er at vi viser vår støtte. Jeg tror nok vi vil være med.
Fredrikstad: Vi er ikke helt overbevist enda, men er opptatt av å få opp en flyplass på Rygge.
Sarpsborg: Det er ikke aktuelt å gi noe foreløpig. Vi avventer situasjonen og ser hva de andre kommunene gjør.
Halden: Vi skal se på saken i neste formannskap. Kommunen er på robek-lista, noe som gjør at vi har stramme økonomiske rammer. Samtidig er det viktig for oss å være positive til dette.
NRK venter fortsatt på svar fra Trøgstad og Rygge. Østfold fylkeskommune ønsker å vente med saken for å se hva kommunene avgjør.

[3]

Kilder
[1] https://www.nrk.no/ostfold/vil-gi-penger-til-flyplass-pa-rygge-1.13357584
[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Aremark (permanent lenke 3. februar 2016)
[3] https://www.nrk.no/ostfold/kommuner-er-positive-til-a-gi-rygge-penger-1.13358778

Åpent møte – Presentasjon av Rygge Airport for Østfold fylkeskommune – I morgen, torsdag kl. 13:00 Fylkeshuset, Sarpsborg


Venner av Rygge oppfordrer alle til å møte opp på fylkesutvalgets møtet i morgen torsdag 15. desember kl.13 på Fylkeshuset i Sarpsborg for å vise støtte til Rygge Airports forsøk på å få igang sivil drift av Rygge lufthavn, Moss.

Her er invitasjon til alle fra Rygge Airport:

Åpent møte
Presentasjon av Rygge Airport for Østfold fylkeskommune

Rygge Airport AS ved daglig leder Knut R. Johannessen vil gi en presentasjon av selskapets ambisjon om å få liv i Moss Lufthavn Rygge igjen. Fokuset vil være på status og videre fremdrift.

Presentasjonen finner sted i anledning møte i fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune.

Tid og sted:
Dato: Torsdag 15. desember 2016
Tid : Kl. 13:00
Sted: Fylkeshuset
Adresse: Oscar Pedersens vei 39, 1721 SARPSBORG

Møterom: Valdisholm

Møtet er åpent for alle. Kom gjerne og hør på!