Lovende signaler

Aftenposten
Aftenposten har omtalt  Alf Reidar Fjeld som vil få en nøkkelrolle i å bygge opp Rygge gjennom de nye eierne Jotunfjell Partners. Til Aftenposten sier han

«– Rygge vil få solen i ansiktet og passasjerene i ryggen, sier den erfarne flyplass-driveren Alf Reidar Fjeld som skal jobbe med få gjenåpnet flyplassen på Rygge. Det innser han ikke blir noen lett jobb.»[1]

og

«– Det som er bra med Rygge er jo at den har en voldsom vind i ryggen, både fra reisende og fra det politiske miljøet. Får vi dette til, vet alle at flyplassen må brukes hvis den skal kunne leve videre. Det tror jeg vi vil se. Det hadde vært et godt bidrag hvis flyavgiften ble fjernet, men vi er ikke avhengig av det, sier Fjeld. »[1]

Det er fantastisk heder til alle som har støttet opp om Venner av Rygge, Vipps-aksjonen, støtten til Rygge Airport fra lokalpolitikere fra hele det politiske spekteret. Vi får satse hardt på at all denne velviljen vil resultere i gjenåpning. Er det virkelig lyst fra sentralpolitisk hold for en gjenåpning fremmes det straks et forslag om å få fjernet den forhatte flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen nye. Rammebetingelsene bør bedres ikke forverres for flyindustrien. Hvilke sentrale politikere fremmer dette nå?

Les mer om Fjeld i Aftenposten-artikkelen under.

Kilder

[1] http://www.aftenposten.no/okonomi/Han-mangedoblet-trafikken-pa-Torp-Na-skal-han-fa-Rygge-pa-vingene-igjen-618665b.html