Betalte tilbake innsamlingspenger

NRK melder at Rygge Airport AS (RA) har tilbakebetalt innsamlingspengene 

«Rygge Airport AS har nå betalt tilbake pengene som ble samlet inn for å jobbe med gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge. Det bekrefter styreleder Ole Kristian Sivertsen.»[1]

Samtidig sier styrelederen i RA at selskapet ikke legges ned før man ser om Jotunfjell Partners (JP) får startet opp igjen med ny trafikk.[2]

Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/betalte-tilbake-innsamlingspenger-1.13577021

[2] http://www.dagsavisen.no/moss/har-tilbakebetalt-pengene-etter-kronerullingen-1.987821

Beskylder Avinor for «aldersrasisme»: – Gamle folk begynner å gråte

Kjetil Ree • CC BY-SA 3.0
Kjetil Ree • CC BY-SA 3.0 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ingeborg_Moræus_Hanssen_-_2010-09-19_at_11-47-09.jpg

Ifølge abcnyheter.no så går Ingeborg Moræus Hansen langt i å kalle den nye delen av Gardermoen med manglende rullebånd «aldersrasisme» fra Avinor[1]
Er du enig med Moræus Hansen?

Arrogansen fra Avinor er påfallende med uttaleser som dette: «Avstandene har ikke har økt, og det er faktisk hundre meter kortere fra sentralområdet, sier Vangstein»[1] forsøk å parkere på området for parkering. Avstanden til innenlands ankomsten er vesentlig lengre. Det samme er avstanden til Norwegians innsjekking i den nye delen. 

Er det noen som har opplevet at avstanden er 100 meter kortere? Dette høres ut som newspeak fra arrogante offentlige byråkrater.

Forøvrig så er det misbruk å kalle det aldersrasisme. Rasisme bør kun brukes etter definisjonen slik at ikke begrepet blir totalt meningsløst. Neste gang noen slenger ut rasismekortet kan man stort sett avvise det med å vise til disse to konsise definisjonene:

American Anthropological Association definerer rasisme som:

«The use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others» [2] http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r 

og The Canadian Encyclopedia: 

«Racism is an ideology which claims the human species can be divided into a number of discrete biological groupings that determine the behaviour and success of individuals within that group. […] This ideology also includes the belief that there is a natural hierarchical ordering of groups of people so that superior races can dominate inferior ones» [3] http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006636 

Kilder

[1] https://www.abcnyheter.no/reise/2017/05/10/195301601/beskylder-avinor-aldersrasisme-gamle-folk-begynner-grate

[2] http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r

[3] http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006636

Politihelikoptrene til Rygge!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurocopter_EC-135_Politi,_GRQ_Groningen_(Eelde),_Netherlands_PP1082800234.jpg
I et leserinnlegg «Politihelikoptrene til Rygge!»[1] i Dagsavisen/Moss Dagblad  argumenterer Siv Henriette Jacobsen for at senter for politiets nasjonale beredskapstropp på Taraldrud ved Oppegård som er vedtatt etablert, legger «hjemmebasen til helikoptrene til Rygge».

Det hadde vært fantastisk for Rygge om det er politifaglig holdbart. 

Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/politihelikoptrene-til-rygge-1.986550

I Phoenix ble flere flygninger kansellert pga varme og hvorfor Dreamlinere ikke kan benytte Rygge

I forrige post, «Kan en tredje rullebane på Gardermoen være bra for Rygge?»[0], så vi at Dreamlineren ikke kan lande og ta av fra Rygge offisielt siden banen er for kort. Det er blitt hevdet fra informert hold at hovedproblemet vil være varme sommerdager med fulle charterfly. 

I USA ble det denne uken kansellert mange regionale flygninger med Bombardier da temperaturen nådde 49 grader celsius (120 grader farenheit).[1] Airbus og Boing takler opp til ca. 55 grader celsius (126 grader Farenheit). [2]

Ifølge phys.org så:

«Flyene tar av og holder seg høyt på grunn av løft, kraften fra bevegelsen av luft under flyets vinger som skyver den oppover.

«Når luften varmer opp, ekspanderer den, og det er færre molekyler under flyets vinger» sa Lou McNally, professor i anvendt meteorologi ved Embry-Riddle Aeronautical University.
Med mindre løft, trenger du mer av alt. Du trenger mer kraft til å ta av. Du trenger mer avstand (på rullebanen) for å ta av. Du trenger mer avstand. Du trenger mer fart. For noen fly at blir det bare for mye» sa han.»[1]

Pga. av dette fenomenet så tar fly av og lander om natten og tidlig morgen på steder som Dubai [1]. 

I en fin artikkel i Wired, WHY PHOENIX’S AIRPLANES CAN’T TAKE OFF IN EXTREME HEAT [2], forklares fenomenet veldig bra. Artikkelen anbefales.

Kilder 

[0] http://venneravrygge.no/2017/06/25/kan-en-tredje-rullebane-pa-gardermoen-vaere-bra-for-rygge/

[1] https://phys.org/news/2017-06-science-airplanes-dont-high.amp

[2] https://www.wired.com/story/phoenix-flights-canceled-heat/amp

Kan en tredje rullebane på Gardermoen være bra for Rygge?

Det er forsøkt satt opp at en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen er negativt for Moss lufthavn Rygge. Det finnes noen gode argument for hvorfor det er negativt. På den annen side er det gode argument for hvorfor en tredje rullebane kan være nytttig og bra for Rygge (og Torp) som privatdrevne flyplasser. 

At Rygge vil tjene på at markedet utvides med flere, et mer mangfoldig både når det kommer til high end-delen av markedet og billig-delen er åpenbart. Hvorfor? Med større kapasitet på Gardermoen kan man tenke seg en skyttelflytrafikk mellom Gardermoen og Rygge med små fly med la oss si 30 passasjerer. Man kan til og med tenke seg litt frem i tid at dette både kan være elektrisk drevet og flydd autonomt (dermed redusere kostnadene drastisk). Ruter vil allerede neste år sette inn selvkjørende busser i Oslo. Utviklingen innen kunstig intelligens går rasende fort og i løpet av de neste desenniene kan dette fort bli en kjempemessig mulighet også innen flybransjen. Med gode muligheter for parkering, rask og effektiv kontroll (man slipper kontrollen på Gardermoen) og rask transport med shuttlefly kan Rygge få en renessanse denne veien. Skal dette være mulig må man ha flere rullebaner på Gardermoen. 

Husk at rullebanene på Gardermoen er 3600 meter lange, mens Rygge kun er 2442 meter lang, og Torp er 2669.[1] Dvs. at Rygge ikke kan benyttes av store langdistansefly. F.eks. Dreamliner krever 2674 meter rullebane. [2]

Rygge henvender seg dermed til en liten del av hva Gardermoen kan tilby. Om vi får økt antallet flygninger på Gardermoen så vil dette snitte over på Rygge.

Videre har Rygge vist at som lavprisaktør klarer de å dra inn 1,8 millioner passasjerer i året. Dette kan garantert økes om de riktige aktørene kommer inn og vi får en langt mer flyvennlig politikk. Per i dag er det dessverre bare FrP og Liberalistene som entydig vil fjerne flypassasjeravgiften og andre tilsvarende ødeleggende såkalte (klima)flyavgifter. Videre må arbeidsgiveravgiften fjernes (du må betale for å ansette folk. Forstå det den som kan.) og ellers la folk knytte seg til arbeidslivet slik som passer dem best. 

La oss jobbe knallhardt fremover for en mer flyvennlig politikk og få fjernet flest mulig av politikerne som legge flere og flere byrder på oss.

Kilder 

[1] https://stianeliassen.wordpress.com/2013/02/13/norske-rullebanelengder/

[2] http://aircyber.weebly.com/aircraft-runway-requirements.html 

Ja til ny rullebane

Ifølge Dagsavisen/Moss avis så gir Ap, Høyre, Frp og Krf klarsignal for videre planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen.[1]

Det er meget gledelig at de innstiller og forsøker å legge tilrette for en flyvennlig politikk. Dog som Venner av Rygge skrev på mandag så må politikerne fjerne flypassasjeravgiften og IKKE innføre andre tilsvarende avgifter, samt ikke røre taxfree-ordningen.[2]

Kilder

[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/samferdsel/flyplass/sier-ja-til-ny-rullebane/s/5-67-443590

[2] http://venneravrygge.no/2017/06/12/moss-lufthavn-rygge-har-store-muligheter/

DFLY: 42 prosents økning på Torp Sandefjord

Ifølge dfly.no [1] så

«Torp Sandefjord lufthavn har opplevd en gigantisk passasjerøkning siden nedleggelsen av “konkurrenten” Moss lufthavn Rygge. I mai måned sted passasjertallet med formidable 42.1 prosent ( i forhold til mai 2016) til 171.025.»

Kilde

[1] https://www.dfly.no/42-prosents-okning-pa-torp-sandefjord/

Moss lufthavn Rygge har store muligheter

Ifølge Moss Dagblad så vil den nye eieren av driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) , Jotunfjell Partners (JP) satse alle kort på gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge i 2019. Dette er ekstremt gledelig. Dog 

«JP ga to klare politiske signaler:

• Taxfree-ordningen må bestå.

• Og flypassasjeravgiften bør fjernes.»[1]

Ergo må vi jobbe knallhardt mot alle de politiske partiene for at de fjerner denne og alle andre skadelige og virkningsløse klimaavgifter straks. 

Ifølge BT skal det være flertall på stortinget for å få fjernet flypassasjeravgiften.[3], og ifølge Dinavis.no så er både Ap, Høyre og FrP for å fjerne flypassasjeravgiften![2] Dessverre vil både Ap og Høyre innføre en annen meningsløs klimaavgift som erstatning.
Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/na-er-det-hap-for-rygge-1.980143

[2] https://dinavis.no/news/30-flertall-pa-stortinget-for-a-skrote-flypassasjeravgiften

[3] http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-fjerne-den-forhatte-flyavgiften-335499b.html

Dr. Hurd – Privatiser flytrafikkontrollene? Selvfølgelig!

Gardermoen, Oslo, Norge

Under publiserer vi et oversatt innlegg fra Dr. Michael Hurd (se hans nettside på www.DrHurd.com [0]) som omhandler flytrafikkontrollen i USA. I USA sliter de nok med et noe mer sosialistisk system enn i Norge der Federal Aviation Administration (FAA) både regulerer og drifter flyplasser og trafikkontroller enn det vi har i Norge der Luftfartsverket ble splittet i Luftfartstilsynet (som har tilsyn) og Avinor (som drifter ) som er en mer korporatistisk modelltype. Vi har jo sett hvordan Avinor har brukt sin makt i å pålegge Rygge diverse utgifter da de fortsatt var i drift for diverse tjenester levert av dette monopolet, f.eks. «Et av hovedankepunktene til de to store lufthavnene i Østfold og Vestfold har vært at Avinor driver for dyrt. De ønsker at flykontolltjenesten konkurranseutsettes, på linje med det som nå kan skje med tårntjenestene.» [1]

Dr. Hurd argumenterer for at disse tjenestene ikke burde vært levert av det offentlige i artikkelen under:

Privatiser flytrafikkontrollene? Selvfølgelig!

«Trump ønsker å privatisere det amerikanske flytrafikkontrollsystemet». President Donald Trump sa mandag at landets flykontrollsystem trengte en moderne overhaling og oppfordret Kongressen til å godkjenne en privatiseringsplan som han sa ville øke sikkerheten og redusere ventetiden for passasjerer.

Trump sa at det nåværende systemet er en anakronisme, og at lufttrafikkoperasjonene må separeres fra Federal Aviation Administration, en tilnærming som amerikanske flyselskaper lenge har fremmet. Men motstanderne er bekymret for at planen som krever kongressens godkjenning, vil gi for mye makt til flyindustrien.

Her er saken: Du vil at flybransjen skal ha makt over driften av flyplassene. Hvorfor? Fordi flyselskaper, i motsetning til regjeringen, har tatt monetær risiko i spillet. Eller ansvar, hvis du foretrekker det. Flyselskaper, i motsetning til staten, kan tjene penger og gå konkurs.

Det er ikke bare flyselskaper. Det er med alt, unntatt militæret eller politistyrken. Privat er alltid bedre. Nei, privat er ikke perfekt fordi mennesker er feilbarlige og man kan ikke garantere allvitenhet og perfeksjon. Men myndighetene er ennå mindre allvitende og perfekte enn ansvarlige personer i privat sektor.

Store bedrifter får noen ganger et dårlig navn og fortjente det, men bare når det går sammen med staten for å skape det som kalles «crony capitalism» (Oversetter: bedre kjent som lobbyisme og korporativisme). Det er gyldig å frykte en slik ting. Den eneste måten å kvitte seg med «crony capitalism» er imidlertid å erstatte den med ekte kapitalisme. Hvordan gjør du det? Ved å privatisere så mange ting som mulig, så raskt og så rasjonelt som mulig.

En av de gode tingene ved å ha en forretningsmann som amerikansk president er at han faktisk forstår og setter pris på hvordan den private sektoren fungerer, selv om han ikke er konsekvent forkjemper for kapitalismen. Den siste amerikanske presidenten hatet den private sektor, selv om disse bidrog med trillioner i redistribuert formuer og gjeld som kommer helt og holdent derifra.

Demokrater og andre karrierepolitiker skriker at «flyselskapsinteresser» vil overvinne sikkerhetsinteresser. Men hva i all verden er flyselskapets interesser? Får flyselskaper fortjeneste ved å krasje fly eller ved å lande dem trygt? Flyplasser og flytrafikkstyring er et evig rot under statlig kontroll, hvorfor ikke gi flyselskapene muligheten til å ta ansvar for å få dette til riktig? Hvis du tror politikere og byråkrater noensinne vil få til noe riktig, så kan du jo spørre deg selv om hvorfor du aldri ville fly med et statlig flyselskap.

Selvfølgelig bør vi privatisere flytrafikkontrollene og flyplasser. Faktisk bør vi privatisere omtrent alt unntatt militær, politiet og domstolene. Utdannelse og medisinsk behandling står øverst på listen min for privatisering. Disse feltene er i verre form enn flytrafikkontrollen, som alle kan se tydelig. Inntil eller med mindre folk forstår at det bare er den private sektoren som kan redde oss, og at regjeringen aldri vil, vil vi aldri oppnå vårt fulle potensiale.

Følg Dr. Hurd på Facebook. Søk under «Michael Hurd» (Rehoboth Beach DE). Følg også Dr. Hurd på Twitter på @MichaelJHurd1

Innlegget er oversatt av Nikolai Sandved og publisert på Venner av Rygge etter tillatelse fra Dr. Michael Hurd. Opprinnelig er det originale innlegget publisert på https://drhurd.com/2017/06/05/64376/ [4].

Kilder

[0] www.DrHurd.com

[1] https://www.nrk.no/ostfold/samferdselsdepartementet-stotter-avinorkrav-1.12094729

[2] Michael Hurds Facebook-side

[3] Michael Hurds twitter-konto: @MichaelJHurd1

[4] Original-artikkelen https://drhurd.com/2017/06/05/64376/

Rygge Airport kan bli avviklet 

Ifølge Sarpsborg arbeiderblad kan Rygge Airport kan bli avviklet til sommeren. Styrelederen sier at om så skjer vil alle pengene som er betalt inn av kommuner, aksjeinnskudd i forbindelse med innhentingen tidligere i år vil tilbakeføres i sin helhet og ikke minst Vipps-aksjonen vil tilbakeføres eller gis til et godt formål. 

Det er visstnok ikke aktuelt at Rygge Airport går inn på eiersiden i Rygge etter at Jotunfjell Partners kjøpte bygningsmassen.

Kilder 

[1] https://www.sa.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss-lufthavn-rygge/rygge-airport-kan-bli-avviklet/s/5-67-440800