Godt nytt år!

Bilde tatt ca 16:30 2016-12-31

Godt nytt år alle Venner av Rygge! 
Vi har vært gjennom et forferdelig år som endte opp med nedleggelse av sivil luftfart fra Rygge. 

I det siste har det kommet flere positive signaler om mulig ny oppstart med Rygge Airport og daglig leder/primus motor Knut R. Johannessen.

Det er fortsatt noen hindre, først av alt en avtale med Rygge Sivile Lufthavn (RSL) må på plass. Her må alle gode krefter hjelpe til med å få dette på plass! 

Vi i Venner av Rygge skal fortsette å utøve press og støtte opp om alle positive krefter. Det beste alle kan gjøre er å øke oppslutningen ved å dele og like poster. Kan vi klare å runde 100 000 likes vil vi kunne påvirke sentrale politikere. Vår sak er så viktig at vi skal jobbe knallhardt. Men uten alles hjelp får vi ikke til noe. 

Undertegnede passerte Rygge i dag. Det er ekstremt trist å se en tom terminal, tomme parkeringsplasser og null fly. Dog det er et stort lyspunkt. Begge de to store karakteristiske Rygge-skiltene lyser opp. Her er noen bilder fra rundt kl. 16:30 i dag:

God jul til alle Venner av Rygge


God jul alle venner av Rygge, vår kjære flyplass og en  fri, solid og mangfoldig flynæring. 

Vi sender en spesiel julehilsen til alle de flotte menneskene som jobbet på Moss lufthavn Rygge. 

Vi kan kanskje håpe på årets julepresang neste år. Åpning av Rygge for kommersielle flygninger igjen. Vi håper på det sterkeste at Rygge Airport klarer å få på plass en avtale med RSL og at resten faller på plass! 

Ønsker for fremtiden:  

 

Meget gledelig – Nærmere enighet – Konstruktivt møte mellom RA og RSL

Ifølge Moss dagblad så «Rygge Sivile Lufthavn (RSL) og Rygge Airport (RA) hadde mandag et møte om videre drift. – Meget konstruktivt, sier begge parter.» [1]
[1] Nærmere enighet om flyplassen http://www.mossdagblad.no/lokalt/nermere-enighet-om-flyplassen-1.903888

Delt: https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/354030781638074

Meget gledelig utvikling – Nå har Venner av Rygge over 33 333 følgere på Facebook!

Nå har Facebookgruppen til Venner av Rygge passert 33 333 likes. Vi vil jobbe knallhardt fremover for å støtte opp om alle initiativ som tas for å få på plass videre drift i helst privat regi på Moss Lufthavn, Rygge. Vi vil fortsette å dele stoff som er relevant og vi vil ikke legge ord i munnen på folk som ikke er blitt sagt.

Vi er nå straks større enn Sosialistisk Venstreparti som akkurat passerte 34 000.[1] Når klarer vi å passere dem? Neste målsetning etter det må være å bli større enn MDG. Del og lik så er vi der straks!
* 96000 AP
* 94100 Høyre
* 79900 NEI til Trine Skei Grandes flyseteavgift
* 52300 Miljøpartiet De Grønne
* 34000 SV – Sosialistisk Venstreparti
* 33333 Venner av Rygge
* 24200 Venstre
* 22000 Rødt
* 15400 Senterpartiet
* 10900 Liberalistene
* 10800 Kristelig Folkeparti KrF

[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/insights/?section=navOverview

Rygge Sivile Lufthavn kreves for 43 millioner

Dagbladet skriver at «23. november sendte Forsvarsbygg et krav til RSL på 43 millioner kroner, som gjelder hele forsvarssektoren. Dette inkluderer både forfalte krav, og framtidige krav som RSL ikke ser seg i stand til å betale.»[1]

Ifølge Fredrikstad blad så «Nå mener direktør Pål F Tandberg dette utspillet skader arbeidet med å skaffe en ny aktør til å drive flyplassen. … Tandberg er litt diffus på hvor raskt spørsmålet om konkurs kan avklares.»[2]
Kilder

[1] Rygge Sivile Lufthavn kreves for 40 millioner – slår hardt tilbake mot Forsvarsbygg http://www.dagbladet.no/nyheter/rygge-sivile-lufthavn-kreves-for-40-millioner—slar-hardt-tilbake-mot-forsvarsbygg/66401832

[2] Millionkrav mot Rygge: – Kan i verste fall ende med konkurs  http://touch.f-b.no/nyheter/ryggesivilelufthavn/pal-tandberg/millionkrav-mot-rygge-kan-i-verste-fall-ende-med-konkurs/s/5-59-622376

Åpent møte – Presentasjon av Rygge Airport for Østfold fylkeskommune – I morgen, torsdag kl. 13:00 Fylkeshuset, Sarpsborg


Venner av Rygge oppfordrer alle til å møte opp på fylkesutvalgets møtet i morgen torsdag 15. desember kl.13 på Fylkeshuset i Sarpsborg for å vise støtte til Rygge Airports forsøk på å få igang sivil drift av Rygge lufthavn, Moss.

Her er invitasjon til alle fra Rygge Airport:

Åpent møte
Presentasjon av Rygge Airport for Østfold fylkeskommune

Rygge Airport AS ved daglig leder Knut R. Johannessen vil gi en presentasjon av selskapets ambisjon om å få liv i Moss Lufthavn Rygge igjen. Fokuset vil være på status og videre fremdrift.

Presentasjonen finner sted i anledning møte i fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune.

Tid og sted:
Dato: Torsdag 15. desember 2016
Tid : Kl. 13:00
Sted: Fylkeshuset
Adresse: Oscar Pedersens vei 39, 1721 SARPSBORG

Møterom: Valdisholm

Møtet er åpent for alle. Kom gjerne og hør på!

Meget gledelig mulighet! Håper at forsvaret kjøper flyplassen

Meget gledelig nyhet som kan løse det som virker som en fastlåst situasjon. Rygge Airport håper at Forsvaret kjøper flyplassen. 

Knut R. Johannessen sier følgende ifølge Moss Dsgblad «– Vi har spilt inn det alternativet til Forsvaret som en mulighet for å komme oss videre. Vi får se om staten er villige til å gjøre det på den måten. De sier de ønsker sivil drift på Rygge, men det er et spørsmål om pris. Men når RSL sier det ikke er mulig å drive flyplass der, har de også snakket ned prisen på bygget, sier Johannessen.»[1]
[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/haper-forsvaret-kjoper-flyplassen-1.901599

Red 2016-12-15 13:30: Endret det som kan oppfattes som misledende overskrift

RSL utfordrer kommunene til å overta Rygge

Ifølge et oppslag i http://www.f-b.no/nyhet/rygge/moss-lufthavn-rygge/utfordrer-kommunene-til-a-overta-rygge/s/5-46-281840 (bak betalingsmur) så vil «RSL-sjef Pål Tandberg utfordrer nå flyplasskommunene i distriktet til å overta Moss lufthavn Rygge etter modell av Torp flyplass i Sandefjord.».

Pål Tanberg sier ifølge artikkelen «– Jeg registrerer den store entusiasmen som ordførerne i mossedistriktet legger for dagen for å beholde flyplassen samtidig som de retter en sterk kritikk mot oss for ikke å være behjelpelig med ny drift. Kanskje det er på tide at kommunene gjør noe mer enn å snakke. De skal få leie eller kjøpe terminalbygget av oss, sier Pål Tandberg til Moss Avis.»

Stemmer dette er det jo helt fantastisk og vi bør være på vei allerede: «– Vi har tilbudt Rygge Airport både å leie og å kjøpe terminalbygget, uten å få svar. Hele bygget er satt i en «møllpose» for at Rygge Airport skal kunne komme inn og overta bygget enten ved kjøp eller leie. Alt er klargjort for en ny oppstart. Rygge Airport er hjertelig velkomne. Vil ikke de, kan kommunene overta stafettpinnen, sier Pål Tandberg.»

Det er interessant hva lokale politikere sier om å gå inn med penger: «– Vi var forberedt på at Torp-modellen her ville bli tema. Når det er sagt har ikke vi penger til å gå inn i et flyplasselskap. Vi er tidligere blitt invitert som eiere i Rygge Airport, men takket nei. Det hører ikke med til kommunens oppgaver å drive en flyplass, sier Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien (Ap).

Ordfører Tage Pettersen (H) i Moss vil ikke avskrive Torp-modellen.»

Vi ser veldig frem til torsdag da «Torsdag skal Rygge Airports Knut R. Johannessen informere fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune om situasjonen på Rygge.»

Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018

Her følger en pressemelding fra Rygge Airport (RA)

Pressemelding 13.12.2016 fra Rygge Airport:

Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018
Rygge Airport AS (RA) har justert målsettingen om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge våren 2017 slik selskapet har hatt en ambisjon om. Selskapet sikter i stedet mot gjenåpning i 2018. Årsaken til utsatt oppstart er at RA ikke har oppnådd tilgang til terminalbygget.

– Det er tre parter som må til for å få flyplassen i gang igjen: RA, RSL og Forsvaret. RA har hittil kun oppnådd avtale med den ene part (Forsvaret), og ikke den andre part (RSL – Rygge Sivile Lufthavn AS) som eier terminalbygget, sier daglig leder Knut R. Johannessen i en kommentar.

RA har hele tiden sagt at alle gode krefter som ønsker fortsatt sivil flyplass på Rygge må samle seg i ett felles krafttak. Dette har ikke skjedd. Ingen flyselskaper kan forplikte flåten og ruteprogrammet sitt til flygninger på Rygge før det er en avklaring på om RA får tilgang til terminalbygget som kreves for å drive flyplassen. Man er nå så tett på flyselskapenes planer for 2017 og på grunn av dette er det lite sannsynlig at RA får inngått nødvendige avtaler med flyselskapene for 2017. Åpning våren 2018 fremstår derfor nå som det mest realistiske.

Status for RAs arbeid
• RA har påbegynt opparbeidingen av markedet og innledet en dialog med flere flyselskaper som har vist interesse for å betjene Rygge.
• RA har etablert verdifulle kontaktflater i bransjen og har opparbeidet seg nødvendig kunnskap om hva som kreves for å komme i gang med ny flyplassdrift på Rygge.
• Alle nøkkelpersoner som trengs for teknisk-operativ godkjenning er identifisert og innstilt på å begynne i RA så snart nødvendige forutsetninger er på plass.
• RA har et sterkt forretningscase og har etablert en god dialog med potensielle industrielle investorer.
• Det er nedlagt betydelige ressurser fra Forsvarssektoren og RA som har resultert i en eksklusiv opsjonsavtale.
• RA har mottatt tilsagn om konsesjon fra samferdselsmyndighetene.

RA har som målsetting å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil flytrafikk så snart som praktisk mulig. Selskapet arbeider med å få på plass en avtale med dagens flyplassoperatør RSL som kan gi selskapet tilgang til det eksisterende terminalbygg og p-hus på Rygge.

RA ledes av et profesjonelt styre med bred og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunns¬engasjerte investorer, hvorav en rekke har tilknytning til Rygge og Østfold. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Venner av Rygge nå på Instagram og andre sosiale medier

Instagram
Da er Venner av Rygge på Instagram https://www.instagram.com/venneravrygge/ Har du Instagram-konto er det bare å følge! Hvem blir vår første følger nr. 1, hvem blir følger nr. 10, hvem blir følger nr. 100, hvem blir følger nr. 1000?

Twitter
Husk vi er også på Twitter under https://twitter.com/venneravrygge

Nettside
Denne nettsiden http://venneravrygge.no/ hvor du blant annet kan følge med oss på nyhetsbrev: http://venneravrygge.no/2016/10/24/onsker-du-a-abonnere-pa-alle-poster-som-legges-ut-av-venner-av-rygge-pa-venneravrygge-no/

Facebook
og der det hele startet på Facebook under https://www.facebook.com/venneravrygge/ som er hovedkanalen.