Noen flotte bilder fra siste dag og siste flights

Her er noen flotte bilder fra siste avgang lørdag 29. oktober 2016.

Bilde tatt av kaptein Waqas Farooq da han hadde parkert siste fly på Rygge med passasjerer fra Palma Mallorca. Et bilde som sier alt. The end ❤️ Foto: Waqas Farooq
Bilde tatt av kaptein Waqas Farooq da han hadde parkert siste fly på Rygge med passasjerer fra Palma Mallorca. Et bilde som sier alt. The end ❤️ Foto: Waqas Farooq

Vekk med flypassasjeravgiften!

Det finnes i hvert fall et parti som vil fjerne alle flyseteavgifter, inkl. den famøse flypassasjeravgiften. Det er meget gledelig! Stabile og gode rammebetingelser for flynæringen og Moss lufthavn Rygge er essensielt for å ha en god og levedyktig næring og større håp om ny aktivitet.

https://www.facebook.com/liberalistene/posts/1302620706417060

En meget trist dag

En meget trist dag. Nå er virkeligheten her, med 16 Ryanair-ruter nedlagt og kun 12 gjenværende ruter på Norge, fire fra Oslo Lufthavn Gardermoen og åtte fra TORP Sandefjord lufthavn.

Det er synd at så mye velstand ødelegges med et pennestrøk. 1000 mennesker bare i Østfold må finne seg annet arbeid – forhåpentligvis kun i en kort overgangsperiode – inntil Rygge Airport kan starte opp igjen på Moss lufthavn Rygge til våren om alt faller på plass.

Carl I. Hagen: – Håper du får champagnen i halsen!

Carl I. Hagen sier følgende på Facebook i kveld

«Gratulerer Trine Schei Grande!

Du greide å frata 500 mennesker jobben på Rygge flyplass og tusener av reisende et tilbud om billig ferie med familien til syden og andre land. Din flyseteavgift koster vanlige mennesker jobben, påfører statsbudsjettet hundrevis av millioner i arbeidsledighetstrygd og fratar folk med lave og midlere inntekter ferien i syden!

Du og dine kolleger i Venstre feirer vel med champagne. Og jeg skjønner at du i eventuelle regjeringsforhandlinger vil fortsette din forfølgelse av folk med lave og vanlige inntekter som er avhengig av bruk av bil og fly.

Du og dine er lurt trill rundt av byråkratene til til regjeringene til å tro at den vekstfremmende CO2 har noen virkning på klimaet. Se bevis for det motsatte på NIPCC.com (Nongovernmental International Panel on Climate Change).

Håper du får champagnen i halsen!» https://www.facebook.com/carlihagen/posts/10154665783748792

Jeg tror mange av våre følgere på Venner av Rygge har denne følelsen i kveld. Det er synd at vi ødelegger så mye velstand uten at vi får noe igjen som Carl I. Hagen påpeker. Vi gir oss aldri!

Siste fly tatt av

Klokken 21.56 lørdag kveld tok siste fly av fra Moss lufthavn Rygge. Det var Ryanairs rute FR8591 som satte kursen for Wroclaw i Polen. Siste ankommende passasjerfly blir Ryanairs rute FR8518 fra Palma de Mallorca. Det skulle ha landet klokken 23.30, men er ikke ventet før klokken 00.26 søndag 30. oktober. Da er det slutt Østfoldflyplassen og de 500 ansatte står uten jobb fra den 1. november.

https://www.dfly.no/siste-fly-fra-rygge/

Avtale i mål med Forsvarsbygg!

Meget gledelig nyhet! Ifølge siste pressemelding fra Rygge Airport AS så er «Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål»!

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport AS

I mål med forhandlinger om avtale mellom Forsvaret og Rygge Airport
Oslo, 27.10.16

Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål. Avtalen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre fortsatt sivil flytrafikk ved Moss Lufthavn Rygge.

Avtalen med forsvarssektoren er utformet som en opsjonsavtale som gir Rygge Airport AS (RA) tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur som eies av Forsvaret på Rygge. Dette
er en forutsetning for å kunne drive sivil flyplassvirksomhet på samme sted.

Avtalen er resultatet av en dialog som har foregått med Forsvarsdepartementet og underliggende etater siden i sommer. Forhandlingene er i mål, og avtalen er nå til signering hos alle berørte parter.

Avtalen er justert og tilpasset den nye situasjonen for Forsvaret på Rygge, og også tilpasset det behovet Rygge Airport AS (RA) har som et selskap som ønsker å videreføre den sivile flyplassdriften.

Opsjonen vil gjelde frem til og med 31.12.2016. Med denne opsjonen vil Rygge Airport AS (RA) ha mulighet til å starte opp ny flyplassvirksomhet fra 01.04.17. Forsvaret vil inntil videre stå for drift av brann-, rednings- og plasstjenesten. Partene har som målsetting at Rygge Airport overtar driften av denne innen 12 måneder fra oppstart.

Avtalen er omfangsrik. Medregnet alle bilag er avtalen på 139 sider.

«Neste skritt er å få tilgang til terminalbygg og parkeringshus som eies av dagens flyplassoperatør. Uten en rask avklaring om tilgang til denne kritiske infrastrukturen er det ikke mulig for Rygge Airport å komme i gang med flyplassvirksomhet neste sommer», sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS (RA)

«Dette er en viktig milepæl for Rygge Airport, og bringer oss nok et skritt i riktig retning for å kunne fortsette med sivil flytrafikk på Rygge», sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder Rygge Airport AS

Allerede 1. april neste år kan flyplassen bli gjenåpnet!

Ifølge Dagens Næringsliv så «- Nå har vi fått et virkelig gjennombrudd, sier daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport (RA) til DN torsdag kveld.

Han sikter til en avtale mellom Forsvarsbygg og RA, som er viktig for å sikre fortsatt sivil flytrafikk.»
http://www.nettavisen.no/na24/–rygge-kan-vre-reddet/3423277194.html

Her er DN-artikkelen bak betalingsmur: http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/10/27/2158/Moss-Lufthavn-Rygge/lordag-tar-det-siste-flyet-av-fra-rygge-men-allerede-1-april-neste-ar-kan-flyplassen-bli-gjenapnet