Avtale i mål med Forsvarsbygg!

Meget gledelig nyhet! Ifølge siste pressemelding fra Rygge Airport AS så er «Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål»!

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport AS

I mål med forhandlinger om avtale mellom Forsvaret og Rygge Airport
Oslo, 27.10.16

Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål. Avtalen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre fortsatt sivil flytrafikk ved Moss Lufthavn Rygge.

Avtalen med forsvarssektoren er utformet som en opsjonsavtale som gir Rygge Airport AS (RA) tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur som eies av Forsvaret på Rygge. Dette
er en forutsetning for å kunne drive sivil flyplassvirksomhet på samme sted.

Avtalen er resultatet av en dialog som har foregått med Forsvarsdepartementet og underliggende etater siden i sommer. Forhandlingene er i mål, og avtalen er nå til signering hos alle berørte parter.

Avtalen er justert og tilpasset den nye situasjonen for Forsvaret på Rygge, og også tilpasset det behovet Rygge Airport AS (RA) har som et selskap som ønsker å videreføre den sivile flyplassdriften.

Opsjonen vil gjelde frem til og med 31.12.2016. Med denne opsjonen vil Rygge Airport AS (RA) ha mulighet til å starte opp ny flyplassvirksomhet fra 01.04.17. Forsvaret vil inntil videre stå for drift av brann-, rednings- og plasstjenesten. Partene har som målsetting at Rygge Airport overtar driften av denne innen 12 måneder fra oppstart.

Avtalen er omfangsrik. Medregnet alle bilag er avtalen på 139 sider.

«Neste skritt er å få tilgang til terminalbygg og parkeringshus som eies av dagens flyplassoperatør. Uten en rask avklaring om tilgang til denne kritiske infrastrukturen er det ikke mulig for Rygge Airport å komme i gang med flyplassvirksomhet neste sommer», sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS (RA)

«Dette er en viktig milepæl for Rygge Airport, og bringer oss nok et skritt i riktig retning for å kunne fortsette med sivil flytrafikk på Rygge», sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder Rygge Airport AS

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Allerede 1. april neste år kan flyplassen bli gjenåpnet!

Ifølge Dagens Næringsliv så «- Nå har vi fått et virkelig gjennombrudd, sier daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport (RA) til DN torsdag kveld.

Han sikter til en avtale mellom Forsvarsbygg og RA, som er viktig for å sikre fortsatt sivil flytrafikk.»
http://www.nettavisen.no/na24/–rygge-kan-vre-reddet/3423277194.html

Her er DN-artikkelen bak betalingsmur: http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/10/27/2158/Moss-Lufthavn-Rygge/lordag-tar-det-siste-flyet-av-fra-rygge-men-allerede-1-april-neste-ar-kan-flyplassen-bli-gjenapnet

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport nær enighet med Forsvaret

Ifølge Moss Dagblad så er Rygge Airport nær enighet med Forsvaret

Det er fantastisk bra jobbet av alle involverte parter! Som MD sier «Forsvarsbygg, Luftforsvaret og Forsvarsmateriell har på vegne av Forsvarsdepartementet fått i oppdrag om å signere en intensjonsavtale med Rygge Airport AS.»

http://www.mossdagblad.no/lokalt/rygge-airport-ner-enighet-med-forsvaret-1.796435

rygge_airport_naer_enighet_med_forsvaret_-_mossdagblad_no

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport har hatt møte

Ifølge Moss Dagblad er Norwegian ett av flyselskapene som Rygge Airport er interessert i å få til «nye» Rygge, dersom de klarer å gjenopplive flyplassen.
For at Rygge Airport skal kunne inngå forpliktende avtaler med flyselskap gjenstår det et stort hinder. 

http://www.mossdagblad.no/lokalt/har-hatt-mote-med-rygge-airport-1.796118

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ønsker du å abonnere på alle poster som legges ut av Venner av Rygge på venneravrygge.no?

Ønsker du å abonnere på alle poster som legges ut av Venner av Rygge?

Da kan du nå abonnere på alt som legges ut ved å fylle ut navn og epostadresse i venstremargen på http://venneravrygge.no/

 

onsker_du_a%cc%8a_abonnere_pa%cc%8a_alle_poster_som_legges_ut_av_venner_av_rygge_pa%cc%8a_venneravrygge_no__-_venner_av_rygge

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Endelig er venneravrygge.no på plass

Da er omsider http://venneravrygge.no/ på plass. Forhåpentligvis vil det komme en del interessant stoff her for alle som er interessert i Moss Lufthavn Rygge og flynæringen.

Husk å følge oss på https://www.facebook.com/venneravrygge/ og på https://twitter.com/venneravrygge hvor postene her lastes opp

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone