Gratis flybilletter og muligheter for Rygge?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EC-MIN_CDG_(30209138072).jpg#mw-jump-to-license
Details WOW air Airbus A330-300, ERIC SALARD, PARIS, FRANCE • CC BY-SA 2.0

Administrerende direktør, Skúli Mogensen, i det islandske flyselskapet WOW Air spår at om ikke lenge vil flyselskap gi ut gratis billetter for å fylle flyene.

«– Jeg kan se for meg at vi betaler passasjerer for å fly, sier sjefen for WOW Air, Skúli Mogensen.»[1]

I dag selger flyselskapet billetter ned i 55 USD (ca. 450 kr) en vei mellom USA og Europa.[2] I dag flyr de på destinasjoner som Los Angeles, San Francisco, Miami, Amsterdam, Netherlands; Copenhagen, Danmark; Dublin, Irland; London, England; Berlin, Tyskland, Brussels, Belgium; Edinburgh, Scotland; og Frankfurt, Germany.[2]

Tenk om Rygge kan bli en norsk destinasjon. Ryanair tar seg av Europa og WOW Air tar det internasjonalt. Da kan Ryanair feede inn trafikk fra Europa inn i US-markedet. Men det krever at politikerne øyeblikkelig avskaffer flypassasjeravgiften og lover stabile forhold for bransjen uten nye avgifter. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TF-KID_CDG_(29489395593).jpg#mw-jump-to-license
WOW air Airbus A321-200, ERIC SALARD, PARIS, FRANCE • CC BY-SA 2.0
Selskapet benytter Airbus A330 for flights til vestkysten av USA og Airbus A321 til østkysten «The West Coast flights will be operated using Airbus A330 wide-body jets, while flights out of the Northeast will use narrow-body Airbus A321s.»[3]

I artikkelen http://venneravrygge.no/2017/06/25/kan-en-tredje-rullebane-pa-gardermoen-vaere-bra-for-rygge/ viste vi at Rygge har en rullebane på 2442 meter [4] [5]. Den er lang nok til begge disse flytypene: A321 krever 6525 ft (1989 m) og A330 (300 og 200) krever 6791 ft (2070 m) i henhold til Air Cyber Alliance [6] så long haul over Island er fullt mulig med dette selskapet på Rygge!

Er dette en bra mulighet? 

Kilder 

[1] http://e24.no/naeringsliv/reise/islandsk-flysjef-spaar-gratis-flybilletter/24097920

[2] http://nordic.businessinsider.com/wow-air-cheap-flights-to-europe-2017-6?r=US&IR=T

[3] http://www.businessinsider.com/wow-air-airline-ceo-tickets-cheaper-69-dollars-2017-1?r=US&IR=T&IR=T

[4] http://venneravrygge.no/2017/06/25/kan-en-tredje-rullebane-pa-gardermoen-vaere-bra-for-rygge/

[5] https://stianeliassen.wordpress.com/2013/02/13/norske-rullebanelengder/

[6] http://aircyber.weebly.com/aircraft-runway-requirements.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Vi blir rundlurt

http://www.nettavisen.no/na24/trygve-hegnar-norske-politikere-er-enten-dumme-kunnskapslse-eller-frekke/3423291888.html
(Permalenke til denne posten http://venneravrygge.no/2017/07/16/vi-blir-rundlurt/)

I Finansavisen 11. desember 2016 skrev Trygve Hegnar følgende i lederen[1]:

«Trygve Hegnar: – Vi blir rundlurt […] Norske politikere er enten dumme, kunnskapsløse eller frekke. Mange av våre lesere har spurt om det virkelig er sant at det på Stortinget er flertall for å putte mat og skog på tanken. Svaret er ja. [1]

Dette er en del av det «grønne skiftet»-ideologien som er på vei til å ødelegge store verdier i vårt samfunn[15]. Moss lufthavn Rygge ble ofret på det samme grønne alteret med de såkalt grønnes angrep på flyindustrien gjennom press for å få vedtatt særnorske flyavgifter slik som en flyseteavgift. Det endte jo opp med flypassasjeravgiften dessverre.

Denne klimagalskapen som rir samfunnet medfører sterkt økte kostnader

I Teknisk ukeblad (TU) 22. januar 2016 i artikkelen «Nå får alle fly som tanker på Gardermoen frityrolje på tanken»[2] sies det følgende:

«SAS, Lufthansa Group og KLM betaler over dobbelt så mye enn for konvensjonelt drivstoff, for å få jetfuel på tanken. Til gjengjeld får de lavere avgifter.» [2]

og fra prosjektet som leverte biofuel til Gardermoen «However, the biojet volume available today is extremely limited and still far from cost parity with fossil jet fuel.»[3]

I TU-artikkelen over sier man blant annet dette:

«Avinor har et uttalt mål om at det i 2025 skal være en innblanding av biodrivstoff i norsk luftfart som gir rundt 10-15 prosent utslippsreduksjon. På lang sikt ønsker Avinor at alt flydrivstoff skal være basert på biodrivstoff.» [2]

Når man så vet at det å få på plass avansert biodrivstoff krever MER energi enn det det produserer skjønner man hvor lite bakkekontakt disse klimapusherne har: «Vi skal koke, brenne eller male opp tømmeret for å få ut biodrivstoff som skal blandes med bensin og diesel. Den åpenbare haken med dette er at for å få ut en energienhet til tanken, kreves det 1,2 energienheter i produksjonen (kommer fra EUs eget forskningsorgan JRC).»[2]

Galskapen blir komplett når man hører slikt som dette:

«Avhengig av typen landområde som blir brukt, kan biodrivstoff til syvende og sist slippe ut 10 ganger mer CO2 enn konvensjonelt drivstoff, ifølge pressemeldingen fra MIT.»[4]

Hva vil så våre kjære politikere?
* Arbeiderpartiet i partiprogrammet for 2017–2021 «For luftfarten vil biodrivstoff trolig være løsningen også på lang sikt. […] Trappe opp omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til 40 prosent innen 2030»[5]
* Senterpartiet i partiprogrammet for 2017–2021: «– Sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. […] – Ha en sterk satsing på norsk produksjon av biodrivstoff og spesielt avansert biodrivstoff. Stortinget må klarlegge rammebetingelsene for produsentene i årene fram mot 2030. […] – Videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet.»[6]
* Høyre: «Legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff, blant annet gjennom
å øke omsetningskravet.. […] Øke omsetningspåbudet for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff og legge til rette for andre miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten.» [7]
* Fremskrittspartiet: Prinsipprogram: «En realistisk klimapolitikk må erkjenne at velstandsveksten globalt vil fortsette, noe som innebærer både økt energiforbruk og økt transportbehov. Vi ønsker klimaavtaler som er globalt forankret, slik at de ikke fører til ulike rammebetingelser, og bidrar til at industri finner det attraktivt å flytte til land som står utenfor slike avtaler.» Handlingsprogram: «Hogsten kan i årene som kommer økes med over 50 prosent fra dagens 12 mill. m3, og næringen har selv satt seg et mål om å firedoble omsettingen. Økt bruk av tre i byggsektoren, moderne biodrivstoff, og en rekke nye biobaserte produkter vil kunne gi økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, samtidig som disse produktene kan erstatte fossile produkter og redusere klimagassutslippene.» [8]
* Liberalistene: Ikke noe spesifikt om biodrivstoff, men på et generelt grunnlag ikke noen forbud eller påbud rundt dette eller andre energiformer: «Ha et renest mulig miljø […] Ha en miljøpolitikk som baserer seg på fakta og setter menneskets behov i sentrum […] Ikke la miljøhensyn overstyre hensynet til produksjon og velstandsutvikling»[9]

Disse partiene får nok ikke mange Venner av Rygge-stemmer:
* MDG «Redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030. […] Øke avgiftene på forurensende flyreiser kraftig for å redusere flytrafikk og stimulere til utvikling av utslippsfrie løsninger (red anm. de har foreslått 600 kr. i flyseteavgift) […] Avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser. […] Stimulere til bruk av fornybart drivstoff i flytrafikken» [10]
* Sosialistisk venstreparti (SV): «Bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase. I tillegg til å redusere transportbehovet og jobbe for elektrifisering av transportsektoren, må man i en overgangsfase sikre tilgang, produktutvikling og produksjon av bærekraftig biodrivstoff som en av flere løsninger for å fase ut det fossile drivstoffet. Biodrivstoffet må ikke importeres fra områder med store folkerettslige konflikter rundt bruk av landarealet. […] Redusere flytrafikken. […] Avskaffe tax-freeordningen. … »[11]
* Venstre: «I forhandlingene om statsbudsjettet godtok regjeringen Venstres krav om en svært kraftig satsing på biodrivstoff. Andelen biodrivstoff i veitrafikken skal innen 2020 økes fra 5,5 til 20 prosent. 8 prosent av totalen skal være såkalt avansert biodrivstoff, som ofte er basert på avfall eller skogråstoff.» [1b], «Venstres gjennomslag sikrer 7 prosent biodrivstoff i 2017.» [12]
* KrF: «legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff med norsk skog som
45 råstoff så lenge dette kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte. […] Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff er et viktig
57 virkemiddel for å få ned utslippene fra luftfarten. Denne utviklingen må stimuleres, og bærekraftig biodrivstoff til norsk luftfart intensiveres. Målet er at all innenlands luftfart skal ha minimum 50 prosent innblanding av bærekraftig biodrivstoff innen 2030.» (vår uthevning) [13]
* Rødt: «Det skal brukes drivstoff som er mer klimavennlige, slik som biometangass, hydrogen og elektrisitet
på all offentlig transport der det er mulig […] Reduksjon av flytrafikk mellom de største byene i Sør-Norge gjennom bygging av høyhastighetsbaner. […] Avinor skal tilbakeføres til å være en statlig etat der utbygginger vedtas i Stortinget og finansieres over statsbudsjettet. […] Kapasitetsutvidelse av flyplasser skal være unntaksløsninger. Andre transportformer, særlig skinnegående transport, skal prioriteres.»[14]

Kilder
[1] http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/12/Trygve-Hegnar-Vi-blir-rundlurt
[1b] http://www.nettavisen.no/na24/trygve-hegnar-norske-politikere-er-enten-dumme-kunnskapslse-eller-frekke/3423291888.html
[2] https://www.tu.no/artikler/na-far-alle-fly-som-tanker-pa-gardermoen-frityrolje-pa-tanken/276399
[3] http://www.itaka-project.eu/nav/pages/progress_results_7.aspx
[4] http://forskning.no/alternativ-energi-klima-naturvern/2011/05/skittent-biodrivstoff
[5] https://www.arbeiderpartiet.no/om/veien-til-nytt-program/nytt-partiprogram-2017-2021/ https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/679a9a51bf8e48d3919e34ac2238ec6840dc00497f7b4e05b248d4704f1a8c6e
[6] https://www.senterpartiet.no/aktuelt/senterpartiets-program-2017–2021-copy Vedtatt-ikkekorrekturlest-Sp- program 2017-2021.pdf
[7] https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/nytt-partiprogram-stortingsvalg-hoyre-program-stortinget-valg-2017/ program_2017-2021.pdf?la=nb-no
[8] https://www.frp.no/hva-vi-mener/prinsipp-og-handlingsprogram Handlingsprogram for perioden 2017 – 2021 Prinsipprogram for perioden 2017 – 2021
[9] https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/ Prinsipprogram.pdf Stortingsvalgprogram-2017.pdf
[10] https://www.mdg.no/politikk/partiprogram/programkomiteen/ ArbeidsprogramV2_2017-2021.pdf
[11] https://www.sv.no/arbeidsprogram/miljo/
[12] https://www.venstre.no/artikkel/2016/12/06/derfor-biodrivstoff-viktig/
[13] https://krf.no/politikk/politikk-a-til-a/program-2017-2021/ programkomiteens-forslag-til-stortingsprogram-2017-21—andreutkast.pdf
[14] https://xn--rdt-0na.no/arbeidsprogram Arbeidsprogram
[15] http://www.klimarealistene.com/2017/02/21/hva-koster-norges-klimapolitikk/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Beskylder Avinor for «aldersrasisme»: – Gamle folk begynner å gråte

Kjetil Ree • CC BY-SA 3.0
Kjetil Ree • CC BY-SA 3.0 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ingeborg_Moræus_Hanssen_-_2010-09-19_at_11-47-09.jpg

Ifølge abcnyheter.no så går Ingeborg Moræus Hansen langt i å kalle den nye delen av Gardermoen med manglende rullebånd «aldersrasisme» fra Avinor[1]
Er du enig med Moræus Hansen?

Arrogansen fra Avinor er påfallende med uttaleser som dette: «Avstandene har ikke har økt, og det er faktisk hundre meter kortere fra sentralområdet, sier Vangstein»[1] forsøk å parkere på området for parkering. Avstanden til innenlands ankomsten er vesentlig lengre. Det samme er avstanden til Norwegians innsjekking i den nye delen. 

Er det noen som har opplevet at avstanden er 100 meter kortere? Dette høres ut som newspeak fra arrogante offentlige byråkrater.

Forøvrig så er det misbruk å kalle det aldersrasisme. Rasisme bør kun brukes etter definisjonen slik at ikke begrepet blir totalt meningsløst. Neste gang noen slenger ut rasismekortet kan man stort sett avvise det med å vise til disse to konsise definisjonene:

American Anthropological Association definerer rasisme som:

«The use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others» [2] http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r 

og The Canadian Encyclopedia: 

«Racism is an ideology which claims the human species can be divided into a number of discrete biological groupings that determine the behaviour and success of individuals within that group. […] This ideology also includes the belief that there is a natural hierarchical ordering of groups of people so that superior races can dominate inferior ones» [3] http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006636 

Kilder

[1] https://www.abcnyheter.no/reise/2017/05/10/195301601/beskylder-avinor-aldersrasisme-gamle-folk-begynner-grate

[2] http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r

[3] http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006636

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kan en tredje rullebane på Gardermoen være bra for Rygge?

Det er forsøkt satt opp at en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen er negativt for Moss lufthavn Rygge. Det finnes noen gode argument for hvorfor det er negativt. På den annen side er det gode argument for hvorfor en tredje rullebane kan være nytttig og bra for Rygge (og Torp) som privatdrevne flyplasser. 

At Rygge vil tjene på at markedet utvides med flere, et mer mangfoldig både når det kommer til high end-delen av markedet og billig-delen er åpenbart. Hvorfor? Med større kapasitet på Gardermoen kan man tenke seg en skyttelflytrafikk mellom Gardermoen og Rygge med små fly med la oss si 30 passasjerer. Man kan til og med tenke seg litt frem i tid at dette både kan være elektrisk drevet og flydd autonomt (dermed redusere kostnadene drastisk). Ruter vil allerede neste år sette inn selvkjørende busser i Oslo. Utviklingen innen kunstig intelligens går rasende fort og i løpet av de neste desenniene kan dette fort bli en kjempemessig mulighet også innen flybransjen. Med gode muligheter for parkering, rask og effektiv kontroll (man slipper kontrollen på Gardermoen) og rask transport med shuttlefly kan Rygge få en renessanse denne veien. Skal dette være mulig må man ha flere rullebaner på Gardermoen. 

Husk at rullebanene på Gardermoen er 3600 meter lange, mens Rygge kun er 2442 meter lang, og Torp er 2669.[1] Dvs. at Rygge ikke kan benyttes av store langdistansefly. F.eks. Dreamliner krever 2674 meter rullebane. [2]

Rygge henvender seg dermed til en liten del av hva Gardermoen kan tilby. Om vi får økt antallet flygninger på Gardermoen så vil dette snitte over på Rygge.

Videre har Rygge vist at som lavprisaktør klarer de å dra inn 1,8 millioner passasjerer i året. Dette kan garantert økes om de riktige aktørene kommer inn og vi får en langt mer flyvennlig politikk. Per i dag er det dessverre bare FrP og Liberalistene som entydig vil fjerne flypassasjeravgiften og andre tilsvarende ødeleggende såkalte (klima)flyavgifter. Videre må arbeidsgiveravgiften fjernes (du må betale for å ansette folk. Forstå det den som kan.) og ellers la folk knytte seg til arbeidslivet slik som passer dem best. 

La oss jobbe knallhardt fremover for en mer flyvennlig politikk og få fjernet flest mulig av politikerne som legge flere og flere byrder på oss.

Kilder 

[1] https://stianeliassen.wordpress.com/2013/02/13/norske-rullebanelengder/

[2] http://aircyber.weebly.com/aircraft-runway-requirements.html 

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Dr. Hurd – Privatiser flytrafikkontrollene? Selvfølgelig!

Gardermoen, Oslo, Norge

Under publiserer vi et oversatt innlegg fra Dr. Michael Hurd (se hans nettside på www.DrHurd.com [0]) som omhandler flytrafikkontrollen i USA. I USA sliter de nok med et noe mer sosialistisk system enn i Norge der Federal Aviation Administration (FAA) både regulerer og drifter flyplasser og trafikkontroller enn det vi har i Norge der Luftfartsverket ble splittet i Luftfartstilsynet (som har tilsyn) og Avinor (som drifter ) som er en mer korporatistisk modelltype. Vi har jo sett hvordan Avinor har brukt sin makt i å pålegge Rygge diverse utgifter da de fortsatt var i drift for diverse tjenester levert av dette monopolet, f.eks. «Et av hovedankepunktene til de to store lufthavnene i Østfold og Vestfold har vært at Avinor driver for dyrt. De ønsker at flykontolltjenesten konkurranseutsettes, på linje med det som nå kan skje med tårntjenestene.» [1]

Dr. Hurd argumenterer for at disse tjenestene ikke burde vært levert av det offentlige i artikkelen under:

Privatiser flytrafikkontrollene? Selvfølgelig!

«Trump ønsker å privatisere det amerikanske flytrafikkontrollsystemet». President Donald Trump sa mandag at landets flykontrollsystem trengte en moderne overhaling og oppfordret Kongressen til å godkjenne en privatiseringsplan som han sa ville øke sikkerheten og redusere ventetiden for passasjerer.

Trump sa at det nåværende systemet er en anakronisme, og at lufttrafikkoperasjonene må separeres fra Federal Aviation Administration, en tilnærming som amerikanske flyselskaper lenge har fremmet. Men motstanderne er bekymret for at planen som krever kongressens godkjenning, vil gi for mye makt til flyindustrien.

Her er saken: Du vil at flybransjen skal ha makt over driften av flyplassene. Hvorfor? Fordi flyselskaper, i motsetning til regjeringen, har tatt monetær risiko i spillet. Eller ansvar, hvis du foretrekker det. Flyselskaper, i motsetning til staten, kan tjene penger og gå konkurs.

Det er ikke bare flyselskaper. Det er med alt, unntatt militæret eller politistyrken. Privat er alltid bedre. Nei, privat er ikke perfekt fordi mennesker er feilbarlige og man kan ikke garantere allvitenhet og perfeksjon. Men myndighetene er ennå mindre allvitende og perfekte enn ansvarlige personer i privat sektor.

Store bedrifter får noen ganger et dårlig navn og fortjente det, men bare når det går sammen med staten for å skape det som kalles «crony capitalism» (Oversetter: bedre kjent som lobbyisme og korporativisme). Det er gyldig å frykte en slik ting. Den eneste måten å kvitte seg med «crony capitalism» er imidlertid å erstatte den med ekte kapitalisme. Hvordan gjør du det? Ved å privatisere så mange ting som mulig, så raskt og så rasjonelt som mulig.

En av de gode tingene ved å ha en forretningsmann som amerikansk president er at han faktisk forstår og setter pris på hvordan den private sektoren fungerer, selv om han ikke er konsekvent forkjemper for kapitalismen. Den siste amerikanske presidenten hatet den private sektor, selv om disse bidrog med trillioner i redistribuert formuer og gjeld som kommer helt og holdent derifra.

Demokrater og andre karrierepolitiker skriker at «flyselskapsinteresser» vil overvinne sikkerhetsinteresser. Men hva i all verden er flyselskapets interesser? Får flyselskaper fortjeneste ved å krasje fly eller ved å lande dem trygt? Flyplasser og flytrafikkstyring er et evig rot under statlig kontroll, hvorfor ikke gi flyselskapene muligheten til å ta ansvar for å få dette til riktig? Hvis du tror politikere og byråkrater noensinne vil få til noe riktig, så kan du jo spørre deg selv om hvorfor du aldri ville fly med et statlig flyselskap.

Selvfølgelig bør vi privatisere flytrafikkontrollene og flyplasser. Faktisk bør vi privatisere omtrent alt unntatt militær, politiet og domstolene. Utdannelse og medisinsk behandling står øverst på listen min for privatisering. Disse feltene er i verre form enn flytrafikkontrollen, som alle kan se tydelig. Inntil eller med mindre folk forstår at det bare er den private sektoren som kan redde oss, og at regjeringen aldri vil, vil vi aldri oppnå vårt fulle potensiale.

Følg Dr. Hurd på Facebook. Søk under «Michael Hurd» (Rehoboth Beach DE). Følg også Dr. Hurd på Twitter på @MichaelJHurd1

Innlegget er oversatt av Nikolai Sandved og publisert på Venner av Rygge etter tillatelse fra Dr. Michael Hurd. Opprinnelig er det originale innlegget publisert på https://drhurd.com/2017/06/05/64376/ [4].

Kilder

[0] www.DrHurd.com

[1] https://www.nrk.no/ostfold/samferdselsdepartementet-stotter-avinorkrav-1.12094729

[2] Michael Hurds Facebook-side

[3] Michael Hurds twitter-konto: @MichaelJHurd1

[4] Original-artikkelen https://drhurd.com/2017/06/05/64376/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Venner av Rygge passert 36000 likes på Facebook

36000 Likes

Da har Venner av Rygge på Facebook passert 36 000 likes.[1]

Fortsett å dele og like poster på Venner av Rygge! Snart er vi større enn SV på Facebook!

Kilder
[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/ https://www.facebook.com/venneravrygge/insights/?section=navLikes https://www.facebook.com/pg/venneravrygge/likes/?ref=page_internal

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Skyldes endring av klimaet menneskeskapt CO2?

Rygge Høyre​ inviterer[4] til klimadebatt og vi oppfordrer alle som er interessert i Moss Lufthavn Rygges fremtid til å møte opp.

Invitasjonen fra Høyre sier følgende:

«

«Skyldes endring av klimaet menneskeskapt CO2?»

Tid: Tirsdag 2 mai, Kl. 19.00.
Sted: Kommunestyresalen i Rygge, Larkollveien 9, Dilling

Rygge Høyre inviterer til åpent møte omkring ett av dagens aktuelle spørsmål. Til å presentere begge sider av temaet så kommer fysiker Stein Storlie Bergsmark fra Klimarealistene og Dr. Rasmus Benestad fra Meteorologisk institutt. Som moderator stiller Prof. Dr. Nils Christian Stenseth fra Universitetet i Oslo.»[2]

En liten tidligere smakebit fra Stein Bergsmark​ finnes her Når Venstre villeder velgerne – http://venneravrygge.no/2017/01/14/gjesteinnlegg-nar-venstre-villeder-velgerne/[1]

Vi har tidligere publisert blant annet dette
Bør partiene avlegge løfte om å få fjernet flypassasjeravgiften? (http://venneravrygge.no/2016/11/06/bor-partiene-avlegge-lofte-om-a-fa-fjernet-flypassasjeravgiften/)[3]

«Om noen sier vi må gjøre dette for klimaets skyld så er det faktisk bare å lese FNs klimarapport og se hva de observerte faktaene sier. Ingen oppvarming på 15 år i 2013…, i dag ser vi at det er over 22 år uten statistisk signifikant oppvarming …. Stikk i strid med all skremselspropagandaen vi får servert av dommedagsprofetene som benytter modeller som har feilet stort. FN sier selv at 111 av 114 modeller ikke treffer og overvurderer temperaturstigningen ….»

Kilder
[1] http://venneravrygge.no/2017/01/14/gjesteinnlegg-nar-venstre-villeder-velgerne/
[2] https://www.facebook.com/events/1867231250201604/
[3] http://venneravrygge.no/2016/11/06/bor-partiene-avlegge-lofte-om-a-fa-fjernet-flypassasjeravgiften/
[4] https://hoyre.no/ostfold/rygge/kalender/apent-mote-klimaendr_1/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Norwegian har tapt over en halv milliard kroner på flypassasjeravgiften 

Ifølge E24 så har «Flyselskapet Norwegian har tapt over en halv milliard kroner på flypassasjeravgiften siden den ble innført i fjor.»[1].

At denne særdeles skadelige avgiften ikke er fjernet for lenge siden er og blir en skandale. Det er flertall på Stortinget for å få den fjernet. Her må nå FrP, H og AP vise ansvar og fjerne den straks. Eller er det bare tullete valgkamputspill med null verdi?

Hvilke partier vil ha flyseteavgifter? Venstre[2], SV, KrF og MDG har alle promotert dette sterkt dessverre.

Å leke slik med snart et av Europas største flyselskap og hele vår kjære flynæring er tragisk. 

Sannsynligheten for satsning på Rygge øker ikke akkurat dessverre. 

Kilder

[1] http://e24.no/boers-og-finans/norwegian-air-shuttle/saa-mye-taper-kjos-paa-flypassasjeravgiften/23983884

[2] https://dinavis.no/news/21-norwegian-har-tapt-over-en-halv-milliard-kroner-pa-flypassasjeravgiften

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Hva er livsnerven for vår velstand?

Hva driver disse maskinene?Hva mater denne mekaniserte arbeidsstyrken?
Fossilt brennstoff er mat for maten!

Sjekk ut https://www.youtube.com/watch?v=MCt0zzGyWxQ

Hvordan får man fersk norsk laks på restaurantbordene i Tokio, New York, Sydney, Hong Kong og Singapore? Fordi vi har en flynæring som leverer stadig bedre produkt og tjenester. Tenk om Rygge kunne blitt en uttransporteringssted for norsk høyverdikvalitetsmat som verden etterspør?

Ønsker vi det? Ja, ja og atter ja. La oss stemme ut alle politikere som kjemper mot vår velstand og evne til å brødfø en hel verden. Den dypt moralsk ødeleggende kampen mot en av de viktigste livsnervene i det moderne samfunn må opphøre nå. Nedleggelsen av Rygge er bare begynnelsen om disse dypt umoralske kreftene får fortsette sin ødeleggende anti fossilt brennstoff-politikk. 

Nå må vi si stopp en gang for alle.

Endring
2017-04-30 Endret lenke fra ikkefungerende facebookpost:
https://www.facebook.com/postfeed.net/videos/1828595654057172/
til
https://www.youtube.com/watch?v=MCt0zzGyWxQ

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Hvilket sted i Østfold har flest Venner av Rygge?

 

I Skjærhalden har over 31 % av innbyggerne likt Venner av Rygge. Det er utrolig mye! Av Moss’ 30 000 innbyggere har nesten 11 % av innbyggerne likt Venner av Rygge.

Sarpsborg med 8,24 % ligger et lite hestehode foran Fredrikstad med sine 8,15 % Vil Fredrikstad passere Sarpsborg ved neste korsvei? Eller vil Sarpsborg klare å passere Moss? Hvorfor er det så få som har likt Venner av av Rygge i Rygge versus moss (halvparten)?

Av Østfolds 290 000 innbyggere har minimum 6,9 % likt Venner av Rygge.

Topp 15 Østfold 17. april 2017

Topp 15 Østfold Sted Venner av Rygge Innbyggere
Google
%
1 Skjærhalden, Østfold, Norway 276 882 31,3 %
2 Moss, Østfold, Norway 3327 30723 10,8 %
3 Råde, Østfold, Norway 583 6946 8,4 %
4 Sarpsborg, Østfold, Norway 4467 54192 8,24 %
5 Fredrikstad, Østfold, Norway 6394 78428 8,15 %
6 Sperrebotn, Østfold, Norway 404 5186 7,8 %
7 Østfold totalt  20001* 289867 6,9 %
8 Rygge, Østfold, Norway 845 13753 6,1 %
9 Halden, Østfold, Norway 1809 30544 5,9 %
10 Rakkestad, Østfold, Norway 402 7232 5,6 %
11 Askim, Østfold, Norway 554 15511 3,6 %
12 Trøgstad, Østfold, Norway 166 4953 3,4 %
13 Spydeberg, Østfold, Norway 176 5736 3,1 %
14 Mysen, Østfold, Norway 188 6443 2,9 %
15 Eidsberg, Østfold, Norway 135 10121 1,3 %

* Totalt antall Likes for alle steder med mer enn 79 likes i Østfold

Statistikken er hentet fra Facebook under Venner av Rygge[1] og innbyggertallene er i hovedsak hentet fra Google og Wikipedia[2]

 

Kilder

[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/insights/?section=navPeople

[2] https://no.wikipedia.org/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone