Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

Moss Avis
Moss Avis melder[1] at  

«Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

På dette grunnlaget har styret besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.»[1]

Les mer i Moss Avis.

Hele pressemeldingen

Pressemelding fra Rygge Airport AS – 22.03.2017:

Rygge Airport AS forankret med solid regional støtte og vil sikre videre emisjonsløp med tegningsgaranti

 

Summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten som i de siste uker har kommet fra bedrifter, lokale myndigheter og privatpersoner i Østfold viser et sterkt regionalt ønske og behov for Rygge Airport AS (RA) sitt prosjekt om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge (MLR) i april 2018.

 

I kapitalutvidelsen er det innkommet tegninger for til sammen kr. 2.490.000. 14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget RAs søknad om prosjektstøtte, hvilket gjør at man nærmer seg målsettingen om et samlet beløp opp mot kr. 1.000.000 fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo har meldt sin interesse og mottatt RAs søknad om prosjektstøtte. Søknadsprosessen med Østfold fylkeskommune starter første uken i april. Over 800 personer har støttet prosjektet gjennom Vipps, et initiativ som ikke er startet av RA, men av fem privatpersoner og Facebook-siden Venner av Rygge. Tilsammen er det kommet inn kr. 165.000 på egen Vipps-konto.

 

Oppnådde tegninger i aksjeemisjonen er basert på at RA pt. ikke har inngåtte avtaler med interessehavere. Dette synliggjør både risikovilje og en bred og solid interesse for at RA skal lykkes med sin målsetting om å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved MLR fra våren 2018. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter frem til grunnlaget for en oppstart foreligger, herunder fremforhandling av avtaler med flyselskaper, langsiktig finansering av oppstart og drift, samt teknisk-operativ godkjennelse.

 

«Den regionale forankringen som vi nå har oppnådd vil vektlegges betydelig i forbindelse med nåværende og fremtidige interessenters vurdering av RAs prosjekt», sier styreleder Ole K Sivertsen.  

 

For å sikre minimum emisjonsbeløp på kr. 5 millioner har RA etablert en dialog med en gruppe aksjonærer om å stille en fulltegningsgaranti. Garantien vil være betinget av at det inngås en avtale med Forsvarsdepartementet (FD) og eier/pantehaver i terminalbygg og parkeringshus.  

 

RA har en pågående og konstruktiv dialog med FD om hvordan tilgang til flyplassområdet samt terminalbygg og parkeringshus kan sikres gjennom avtaler, der også andre interessenter inkluderes. Dette er en «startblokk» for andre aktiviteter RA må gjennomføre for å sikre grunnlaget for en oppstart av flyplassvirksomhet ved MLR. FD og RA er omforent om at tidslinjen for å komme i mål med slike avtaler må holdes stram for ikke å miste tidsvinduet partene har til rådighet for å oppnå målsettingen om gjenåpning av MLR i 2018.

 

På dette grunnlag har styret i RA besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et styre med relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

 

Kilder

[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/aksjetegninger-for-nesten-2-5-millioner-fortsetter-arbeidet-for-gjenapning/s/5-67-401582

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport!

https://no.wikipedia.org/wiki/Moss

Meget gledelig melding fra Rygge Airport (RA)! Moss kommune bevilger 100 000 kroner.

Ifølge pressemeldingen fra RA er Mosseordfører Tage Pettersen glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS og sier følgende:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport mandag 13. mars 2017

Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport

Formannskapet i Moss kommune vedtok i dag å bevilge kr. 100.000 til Rygge Airport AS (RA). Beløpet skal benyttes i arbeidet med å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge i april 2018. Bevilgningen går inn i rekken av pengestøtte fra til sammen syv kommuner i Østfold. Moss kommunes bidrag er hittil det største kommunale enkeltbidraget som RA har mottatt.

Alle de 18 kommunene i Østfold er invitert til å bevilge prosjektstøtte til Rygge Airport AS basert på et referansebeløp på 3 kr. per innbygger. Inntil i dag var det seks kommuner som hadde innvilget søknaden. Moss kommune blir dermed den syvende kommunen i Østfold som fatter et positivt vedtak om å støtte flyplassaken med økonomiske midler.

Mosseordfører Tage Pettersen er glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

«Det er svært gledelig at Moss kommune på denne måten uttrykker sin tro på at vi skal lykkes med prosjektet vårt», sier daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport AS i en kommentar.

«Alle de kommunale bidragene har – foruten den rent økonomiske betydningen – en sterk symbolverdi overfor sentrale myndigheter, og vil også ha den samme symbolverdien overfor industrielle investorer i utlandet som skal bidra med den langsiktige finansieringen», opplyser Johannessen.

Flyplasser har en enorm betydning for næringsutvikling. Det samme gjelder Moss Lufthavn Rygge i forhold til sin region Østfold, Follo og Oslo syd. Et godt og variert rutetilbud fra flyplassen vil bidra til å gjøre Østfold og Moss enda mer tilgjengelig, og skape en lettvint og behagelig reise for alle som ønsker å benytte flyplassen fra og med neste sommersesong.

Om RA:
Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pressemelding fra Rygge Airport – Forlengelse av tegningsperiode for aksjeemisjon

https://touch.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/siste-rygge-airport-forlenger-fristen-for-tegning-av-aksjer-i-selskapet/s/5-67-389017
Moss Avis skriver [1] at Rygge Airport forlenger tegningsperioden 

«- Selskapet har mottatt tegninger og det er vist betydelig interesse for RAs engasjement for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil rutetrafikk. På bakgrunn av fortsatt pågående interesse og gjenstående diskusjoner med potensielle investorer, samt en bedre sammenfallenhet med tidsløpet for den politiske behandling av selskapets søknader om kommunal prosjektstøtte, har styret besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017, heter det i pressemelingen»[1]

NRK melder at [2] kampen fortsetter med å få flyplassen gjenåpnet

«Kampen om å gjenåpne Moss lufthavn Rygge fortsetter. Det ble klart etter at Rygge Airport hadde styremøte i kveld.»[2]

https://www.nrk.no/ostfold/har-ikke-gitt-opp-sivil-luftfart-pa-rygge-1.13401236

Rygge Airport har kommet med følgende pressemelding 27. februar 2017 21:46 (epost)

Forlengelse av tegningsperiode for aksjeemisjon

frem til og med 17 mars 2017.  

                                                                                                             

Styret i Rygge Airport AS (RA) har i dag, 27.02.17, avholdt styremøte i forbindelse med den pågående aksjeemisjonen i selskapet. Selskapet har mottatt tegninger og det er vist betydelig interesse for RAs engasjement for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil rutetrafikk.

 

På bakgrunn av fortsatt pågående interesse og gjenstående diskusjoner med potensielle investorer, samt en bedre sammenfallenhet med tidsløpet for den politiske behandling av selskapets søknader om kommunal prosjektstøtte, har styret besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017.

 

«Dette gir oss tid til å komme i mål med flere aktører som har respondert positivt på våre henvendelser», sier Ole Kr. Sivertsen, styreleder i RA.

 

« I tilegg gir vi oss selv en bedre mulighet til å se sluttresultatet av kapitalutvidelsen i sammenheng med utfallet av den politiske behandlingen av søknadene om prosjektstøtte fra de 18 kommunene i Østfold, hvorav tre kommuner hitill har besluttet å gi støtte», sier Sivertsen.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Kilder

[1] https://touch.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/siste-rygge-airport-forlenger-fristen-for-tegning-av-aksjer-i-selskapet/s/5-67-389017

[2] https://www.nrk.no/ostfold/har-ikke-gitt-opp-sivil-luftfart-pa-rygge-1.13401236

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018

Her følger en pressemelding fra Rygge Airport (RA)

Pressemelding 13.12.2016 fra Rygge Airport:

Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018
Rygge Airport AS (RA) har justert målsettingen om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge våren 2017 slik selskapet har hatt en ambisjon om. Selskapet sikter i stedet mot gjenåpning i 2018. Årsaken til utsatt oppstart er at RA ikke har oppnådd tilgang til terminalbygget.

– Det er tre parter som må til for å få flyplassen i gang igjen: RA, RSL og Forsvaret. RA har hittil kun oppnådd avtale med den ene part (Forsvaret), og ikke den andre part (RSL – Rygge Sivile Lufthavn AS) som eier terminalbygget, sier daglig leder Knut R. Johannessen i en kommentar.

RA har hele tiden sagt at alle gode krefter som ønsker fortsatt sivil flyplass på Rygge må samle seg i ett felles krafttak. Dette har ikke skjedd. Ingen flyselskaper kan forplikte flåten og ruteprogrammet sitt til flygninger på Rygge før det er en avklaring på om RA får tilgang til terminalbygget som kreves for å drive flyplassen. Man er nå så tett på flyselskapenes planer for 2017 og på grunn av dette er det lite sannsynlig at RA får inngått nødvendige avtaler med flyselskapene for 2017. Åpning våren 2018 fremstår derfor nå som det mest realistiske.

Status for RAs arbeid
• RA har påbegynt opparbeidingen av markedet og innledet en dialog med flere flyselskaper som har vist interesse for å betjene Rygge.
• RA har etablert verdifulle kontaktflater i bransjen og har opparbeidet seg nødvendig kunnskap om hva som kreves for å komme i gang med ny flyplassdrift på Rygge.
• Alle nøkkelpersoner som trengs for teknisk-operativ godkjenning er identifisert og innstilt på å begynne i RA så snart nødvendige forutsetninger er på plass.
• RA har et sterkt forretningscase og har etablert en god dialog med potensielle industrielle investorer.
• Det er nedlagt betydelige ressurser fra Forsvarssektoren og RA som har resultert i en eksklusiv opsjonsavtale.
• RA har mottatt tilsagn om konsesjon fra samferdselsmyndighetene.

RA har som målsetting å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil flytrafikk så snart som praktisk mulig. Selskapet arbeider med å få på plass en avtale med dagens flyplassoperatør RSL som kan gi selskapet tilgang til det eksisterende terminalbygg og p-hus på Rygge.

RA ledes av et profesjonelt styre med bred og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunns¬engasjerte investorer, hvorav en rekke har tilknytning til Rygge og Østfold. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Avtale i mål med Forsvarsbygg!

Meget gledelig nyhet! Ifølge siste pressemelding fra Rygge Airport AS så er «Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål»!

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport AS

I mål med forhandlinger om avtale mellom Forsvaret og Rygge Airport
Oslo, 27.10.16

Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål. Avtalen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre fortsatt sivil flytrafikk ved Moss Lufthavn Rygge.

Avtalen med forsvarssektoren er utformet som en opsjonsavtale som gir Rygge Airport AS (RA) tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur som eies av Forsvaret på Rygge. Dette
er en forutsetning for å kunne drive sivil flyplassvirksomhet på samme sted.

Avtalen er resultatet av en dialog som har foregått med Forsvarsdepartementet og underliggende etater siden i sommer. Forhandlingene er i mål, og avtalen er nå til signering hos alle berørte parter.

Avtalen er justert og tilpasset den nye situasjonen for Forsvaret på Rygge, og også tilpasset det behovet Rygge Airport AS (RA) har som et selskap som ønsker å videreføre den sivile flyplassdriften.

Opsjonen vil gjelde frem til og med 31.12.2016. Med denne opsjonen vil Rygge Airport AS (RA) ha mulighet til å starte opp ny flyplassvirksomhet fra 01.04.17. Forsvaret vil inntil videre stå for drift av brann-, rednings- og plasstjenesten. Partene har som målsetting at Rygge Airport overtar driften av denne innen 12 måneder fra oppstart.

Avtalen er omfangsrik. Medregnet alle bilag er avtalen på 139 sider.

«Neste skritt er å få tilgang til terminalbygg og parkeringshus som eies av dagens flyplassoperatør. Uten en rask avklaring om tilgang til denne kritiske infrastrukturen er det ikke mulig for Rygge Airport å komme i gang med flyplassvirksomhet neste sommer», sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS (RA)

«Dette er en viktig milepæl for Rygge Airport, og bringer oss nok et skritt i riktig retning for å kunne fortsette med sivil flytrafikk på Rygge», sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder Rygge Airport AS

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone