Betalte tilbake innsamlingspenger

NRK melder at Rygge Airport AS (RA) har tilbakebetalt innsamlingspengene 

«Rygge Airport AS har nå betalt tilbake pengene som ble samlet inn for å jobbe med gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge. Det bekrefter styreleder Ole Kristian Sivertsen.»[1]

Samtidig sier styrelederen i RA at selskapet ikke legges ned før man ser om Jotunfjell Partners (JP) får startet opp igjen med ny trafikk.[2]

Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/betalte-tilbake-innsamlingspenger-1.13577021

[2] http://www.dagsavisen.no/moss/har-tilbakebetalt-pengene-etter-kronerullingen-1.987821

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport kan bli avviklet 

Ifølge Sarpsborg arbeiderblad kan Rygge Airport kan bli avviklet til sommeren. Styrelederen sier at om så skjer vil alle pengene som er betalt inn av kommuner, aksjeinnskudd i forbindelse med innhentingen tidligere i år vil tilbakeføres i sin helhet og ikke minst Vipps-aksjonen vil tilbakeføres eller gis til et godt formål. 

Det er visstnok ikke aktuelt at Rygge Airport går inn på eiersiden i Rygge etter at Jotunfjell Partners kjøpte bygningsmassen.

Kilder 

[1] https://www.sa.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss-lufthavn-rygge/rygge-airport-kan-bli-avviklet/s/5-67-440800

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Til alle som deltok i vippsaksjonen for Rygge

http://sirkusostfold.no/

Alle som betalte inn penger på vippsaksjonen er velkommen til å få to billetter hver til Sirkus Østfold med blant annet Tommy Steine. Den eksklusive VENNER AV RYGGE-forestillingen går av stabelen i Råde, tirsdag 30. mai, kl. 1900.

Dersom du ønsker å benytte billettene dine må du sende oss en epost med ditt navn, adresse og telefonnummer. Fortell også om du ønsker én eller to billetter.

Beskjed må gis innen utgangen av søndag 21. mai på epost: tommyshow30.mai.kl1900@rygge-airport.no

Vennlig hilsen
Tommy Steine og Rygge Airport

P.S.: Grunnen til at vi poster denne informasjonen her på Venner av Rygge, og såpass tett på forestillingen, er at Vipps og DnB – til vår store overraskelse – ikke var i stand til å hjelpe oss med kontaktopplysninger til den enkelte vippser. Vi beklager dette!

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Hverken SAS, Norwegian eller Ryanair er visstnok interessert i å fly fra Rygge

Ifølge E24 så er «hverken SAS, Norwegian eller Ryanair er interessert i å bli med på satsingen» til de nye eierne av Moss lufthavn Rygge, Jotunfjell Partners AS (JP).

Ryanair som gang på gang har sagt at de vil starte opp igjen om flypassasjeravgiften fjernes.

«Ryanair viser til samme begrunnelse som da de forlot Rygge i første omgang.
– Først dersom regjeringen fjerner flypassasjeravgiften, vil vi vurdere om vi har kapasitet til å fly fra Rygge, skriver Ryanair-talsmann Arune Jaraite i en e-post til E24.» [1]

Dog vi satser hardt på at JP, sammen med Rygge Airport AS (RA) klarer å stable på bena et godt nok opplegg som vil tiltrekke seg nok flyselskap som er villige til å satse til tross for disse skadelige avgiftene.

Hva skal du spørre din politiker om før du stemmer ved neste stortingsvalg?

Kilder
[1] http://e24.no/naeringsliv/luftfart/flyselskapene-vil-ikke-fly-fra-nye-rygge/23967923

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pressemelding Rygge Airport

Rygge Airport sier følgende i en pressemelding sent tirsdag kveld 4. april 2017[1]

«Pressemelding fra Rygge Airport AS – 04.04.2017:

Vedr. Rygge Sivile Lufthavn får ny eier

Rygge Airport AS er gjort kjent med at investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS har inngått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) og at de har oppnådd enighet med RSLs hovedbank DNB. Jotunfjell Partners AS’ inntreden og avtale bekrefter vårt felles syn på de muligheter som eksisterer for en liten, enkel og effektiv flyplass i Østfold.

Jotunfjell Partners AS og Rygge Airport AS er enige om å møtes etter påske for å drøfte områder der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes.

Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge.

« Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge», sier Ole K. Sivertsen, styreleder i Rygge Airport AS.»[2]

Kilder

[1] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

[2] Rygge Airport AS

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Moss lufthavn Rygge solgt!

  1. Da har investeringsselskapet Jotunfjell Partners kjøpt bygningsmassen på Rygge ved å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL). Inntil nå har Orkla Eiendom, Thon Holding og Østfold Energi  eid Moss Lufthavn Rygge (MLR) gjennom RSL. Fylkeskommunen overdro sin aksjepost på 5 % til Østfold Energi for ikke lenge siden.

De nye eierne sier gjennom en av grunnleggerne Kristoffer Olsen at:

– Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta imot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.[1]

Vi får satse på at de får med seg Rygge Airport (RA) og deres konsesjon slik at en oppstart kan få startet opp nå i 2018!

Dette blir strålende!

 

(Lagt til 2017-04-04 20:17) Ifølge NRK har Jotunfjell Partners knyttet til seg folk med lang flyplasserfaring

«Blant andre har Espen Ettre blitt en del av styret i RSL. Ettre har over 20 års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, blant annet som direktør.
Også Roel Huinink, med erfaring fra lufthavnene Schiphol og Arlanda, og tidligere administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn Torp, Alf Reidar Fjeld, er knyttet til prosjektet. »[2]

 

(Lagt til 2017-04-04 23:30) ifølge E24 melder Rygge Airport at 

«Håper på samarbeid

I en pressemelding sent tirsdag kveld skriver Rygge Airport AS at de har blitt enige med Jotunfjell Partners om å møtes etter påske for å drøfte områder «der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes».
«Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge,» skriver grupperingen ved styreleder Ole K. Sivertsen.
– Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Sivertsen i meldingen. »[3]

Kilde

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/moss-lufthavn-rygge-er-solgt-1.948788

[2] https://www.nrk.no/ostfold/jotunfjell-partners-kjoper-moss-lufthavn-rygge-1.13460791

[3] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Penger tilbake fra Rygge Airport om de ikke lykkes

NRK Østfold
NRK Østfold melder at 

«Selskapet Rygge Airport kommer til å betale tilbake penger de har fått dersom de stanser arbeidet med å overta Rygge Sivile Lufthavn og avvikler selskapet.»[1]

Det er godt at dette igjen bekreftes. Nå fra styreformannen i Rygge Airport AS (RA) Ole-Kristian Sivertsen. 

Ole-Kristian Sivertsen / Bilde: https://www.alvarezandmarsal.com/

Det er dog langt frem til avvikling. RA jobber fortsatt for fullt og det ser ut til at RA ser muligheter selv om Jotunfjell Partners skulle eventuelt fått tatt over flyplassen

«Styreleder Sivertsen i Rygge Airport forteller at de er åpne for å samarbeide med Jotunfjell Partners dersom sistnevnte skulle få i land en avtale med om å ta over flyplassen.»[1]

Dette er meget gledelig og vi skal se at når alle gode krefter drar i samme retning så vil vi snart ha en åpen flyplass igjen. 
Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/rygge-airport-vil-gi-tilbake-penger-hvis-de-ikke-lykkes-1.13451740

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Sarpsborg bevilger 175 000 til Rygge Airport (RA)!

https://no.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg

Tusen takk til formannskapet i Sarpsborg som enstemming gikk inn for søknaden fra Rygge Airport (RA) og bevilget 175 000 kr til tross for motstand fra rådmannen. 

Vi i Venner av Rygge gleder oss stort over viljen til å få på plass ny drift er så høy i Østfold. 

Nå får vi håpe at de nasjonale politikerne legger forholdene tilrette. Få fjernet den særdeles skadelige flypassasjeravgiften, ikke ilegg flynæringen flere andre avgifter og spesielt følg opp versus avtaler som RA må gjøre mot forsvaret som sitter med en av nøklene. 
Les mer i Sarpsborg Arbeiderblad om formannskapets avgjørelse [1]

https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320
https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320

Kilde

[1] https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320

[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

Moss Avis
Moss Avis melder[1] at  

«Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

På dette grunnlaget har styret besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.»[1]

Les mer i Moss Avis.

Hele pressemeldingen

Pressemelding fra Rygge Airport AS – 22.03.2017:

Rygge Airport AS forankret med solid regional støtte og vil sikre videre emisjonsløp med tegningsgaranti

 

Summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten som i de siste uker har kommet fra bedrifter, lokale myndigheter og privatpersoner i Østfold viser et sterkt regionalt ønske og behov for Rygge Airport AS (RA) sitt prosjekt om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge (MLR) i april 2018.

 

I kapitalutvidelsen er det innkommet tegninger for til sammen kr. 2.490.000. 14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget RAs søknad om prosjektstøtte, hvilket gjør at man nærmer seg målsettingen om et samlet beløp opp mot kr. 1.000.000 fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo har meldt sin interesse og mottatt RAs søknad om prosjektstøtte. Søknadsprosessen med Østfold fylkeskommune starter første uken i april. Over 800 personer har støttet prosjektet gjennom Vipps, et initiativ som ikke er startet av RA, men av fem privatpersoner og Facebook-siden Venner av Rygge. Tilsammen er det kommet inn kr. 165.000 på egen Vipps-konto.

 

Oppnådde tegninger i aksjeemisjonen er basert på at RA pt. ikke har inngåtte avtaler med interessehavere. Dette synliggjør både risikovilje og en bred og solid interesse for at RA skal lykkes med sin målsetting om å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved MLR fra våren 2018. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter frem til grunnlaget for en oppstart foreligger, herunder fremforhandling av avtaler med flyselskaper, langsiktig finansering av oppstart og drift, samt teknisk-operativ godkjennelse.

 

«Den regionale forankringen som vi nå har oppnådd vil vektlegges betydelig i forbindelse med nåværende og fremtidige interessenters vurdering av RAs prosjekt», sier styreleder Ole K Sivertsen.  

 

For å sikre minimum emisjonsbeløp på kr. 5 millioner har RA etablert en dialog med en gruppe aksjonærer om å stille en fulltegningsgaranti. Garantien vil være betinget av at det inngås en avtale med Forsvarsdepartementet (FD) og eier/pantehaver i terminalbygg og parkeringshus.  

 

RA har en pågående og konstruktiv dialog med FD om hvordan tilgang til flyplassområdet samt terminalbygg og parkeringshus kan sikres gjennom avtaler, der også andre interessenter inkluderes. Dette er en «startblokk» for andre aktiviteter RA må gjennomføre for å sikre grunnlaget for en oppstart av flyplassvirksomhet ved MLR. FD og RA er omforent om at tidslinjen for å komme i mål med slike avtaler må holdes stram for ikke å miste tidsvinduet partene har til rådighet for å oppnå målsettingen om gjenåpning av MLR i 2018.

 

På dette grunnlag har styret i RA besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et styre med relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

 

Kilder

[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/aksjetegninger-for-nesten-2-5-millioner-fortsetter-arbeidet-for-gjenapning/s/5-67-401582

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Stor oppslutning om VIPPS-aksjonen og aksjer med utbytte til veldedig formål!

Vipps til 90904

Venner av Rygge (VAR) fikk melding tidligere i dag fra Rygge Airport (RA) [1] at saldo på Vippsaksjonen nå er hele kr 165 000. RA vil trykke aksjer for alle pengene, og et eventuelt utbytte på aksjene vil ved hver anledning gå til et veldedig formål i Østfold.

Tidligere  har det blitt meldt fra Knut R. Johannessen / RA at over 800 har bidradd.[2] 
Kilder 

[1] Melding til VAR fra RA http://rygge-airport.no

[2] Knut R. Johannessen, 13. mars 2017 «Hans Trond Nilsen Per i dag har Vipps til Rygge-aksjonen bragt inn kr. 153.342,48 til Rygge Airport AS. Over 800 personer har bidratt.» https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/397034897337662

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone