Noen misforståelser som trenger oppklaringer

Det har fremkommet mange misforståelser og uklarheter rundt Rygge. Spesielt rundt Ryanairs rolle og hva som er fakta og hva som er rene spekulasjoner.

I denne artikkelen (den vil oppdateres etterhvert for å samle feilslutninger) vil vi forsøke å svare på noen av punktene som til stadighet er oppe som tema og som ikke synker inn hos mange.

1. Typisk «Flypassasjeravgiften er den samme på Torp og Gardermoen … Ryanair forlot Moss lufthavn rygge pga. noe annet», her er noen konkrete eksempler:
Dette er kanskje den mest hardnakkede feilslutningen vi ser. Bare på sist post om at Ryanair kommer tilbake om avgiften fjernes fremsettes denne påstanden 10-talls ganger på Facebook-oppføringen her (ikke leser folk tidligere svar heller).
* «Bullshit! Han flyr jo til Gardermoen. Ville ha en unnskyldning for å legge ned basen uansett»[1].
* «Dette handler ikke om avgifter. Ryanair må betale avgift på Gardermoen også. Dette handler om at de ikke ville ha base på Rygge. Vi vet jo hvorfor.» [2]
* «ryanair er en kjeltring han. han tror vi tror at han forlot rygge pga. flyseteavgiften.. men han har jo flyseteavgift på osl. og torp og alle flyplasser i hele norge. her snakker vi om en stor kjeltring innen flybransjen. på osl krever ha 4 busser pga skal ha av og påstiging samtidig. han skal ha stopp på kun 20 minutter av og påstiging. han har vel holdt liv i rygge men er ikke god…» [3]

Hva sier fakta i denne saken? For det første er det basen som er lagt ned i Norge. Basen har ikke blitt flyttet til hverken Gardermoen eller Torp. Den ble lagt ned ene og alene pga. flypassasjeravgiften. Dette er bekreftet først av Ryanair-direktør David O’Brien på pressekonferansen som ble avholdt juni 2016, der han sa

«- Jeg kan garantere at hvis flypassasjeravgiften fjernes, kommer vi tilbake til Rygge, sa Ryanair-direktør David O’Brien.» [4]

Deretter ble det bekreftet av Michael O’Leary i februar 2017 som uttalte at

– Vi sa til regjeringen at hvis de innførte avgiften, ville vi legge ned vår base på Rygge. Hvis de tror vi bløffer, kan de fjerne avgiften og se hva hva som skjer. Da vender vi tilbake til Rygge og flyplassen blir åpnet igjen, sier O´Leary, [5] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017

Se forøvrig artikkelen der vi først omtalte det siste her Ryanair – Fjern avgiften og flyplassen blir åpnet igjen!

Ryanair ville fortsette med redusert kapasitet uten basefly på Rygge. I Moss avis kunne vi lese følgende 1. juni 2016

«Uten basefly vil Moss lufthavn tape én million passasjerer. Det vil ifølge flyplassledelsen påføre flyplassen et årlig tap på 100 millioner kroner, noe flyplasseierne Olav Thon, Orkla, Østfold Energi og Østfold fylkeskommunen ikke vil leve med. En til-og-fra-trafikk uten basefly vil kun gi Rygge 500.000 passasjerer, og det er altså etter flyplassens egen vurdering, ikke nok til å holde flyplassen i live. Dermed flyttet også Ryanair disse flyene vekk fra Rygge.» [6] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/moss-lufthavn-rygge/alt-hap-ute-ryanair-kutter-moss-lufthavn-rygge-helt/s/5-67-268735

Ergo Ryanair flyttet de gjenværende 12 rutene til Gardermoen (3 på London, Stansted og 1 på Vilnius [7] http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html) og Torp (8) fordi eierne av MLR ikke fant det regningssvarende å fortsette drift uten basefly og 50 % færre passasjerer[6] pga. 16 kansellerte ruter[7] http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html.

2. Påstand om at Ryanair bestemmer norsk politikk. Her er noen konkrete eksempler:
* «La ikke Ryanair bestemme norsk politikk,uansett om den flyseteavgiften er bare tull.» [8]
* «Flyseteavgift eller ikke. Blir jo helt feil når ett utenlands flyselskap skal styre norsk politikk.» [9]

Dette faller på sin egen urimelighet. Et flyselskap skal tjene penger til sine aksjonærer slik at de kan videreutvikle og bruke ressursene mest mulig optimalt for å gi kundene et så godt produkt som mulig. Her kan det være godt å sitere adm.direktør (CEO) i et av USA største selskaper (Cypress) som svarte på krav om å ikke drive selskapet lønnsomt

My views aside, your requirements are — in effect — immoral. By «immoral,» I mean «causing harm to people,» a fundamental wrong. Here’s why:

I presume you believe your organization does good work and that the people who spend their careers in its service deserve to retire with the necessities of life assured. If your investment in Cypress is intended for that purpose, I can tell you that each of the retired Sisters of St. Francis would suffer if I were forced to run Cypress on anything but a profit-making basis. [10] http://www.cypress.com/documentation/ceo-articles/cypress-ceo-responds-nuns-urging-politically-correct-board-make

Som han sier så er det umoralsk å kreve at en bedrift skal drive annet enn så lønnsomt som mulig. Skulle heller Ryanair vært tvunget til å bli værende på Rygge med basefly og de 16 nedlagte rutene? Hvilket samfunn får vi da? I hvert fall ikke et fritt samfunn.

Ryanair har faktisk vært ekstremt klare på hva konsekvensene av endrede rammebetingelser vil være. Sjefen selv reiste til og med inn til Finansministeren og fortalte hvordan businessen ville måtte endres om rammebetingelsene ble endret slik forespeilet. Dette er eksemplarisk oppførsel fra det som var en stor og viktig arbeidsgiver i Østfold. Skulle Ryanair bare ha trukket seg ut UTEN å gi beskjed til politikerne som disse kommentarene indikerer (ikke bland dere inn i norsk politikk og politikere som vet best type holdning)? Vi vil anbefale alle til å lese høringssvarene som ble gitt i forbindelse med denne avgiften. Her var det unison oppslutning om å ikke innføre denne avgiften (noen få klimaekstremistorganisasjoner var positive), se [11] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/. Les spesielt Ryanairs høringssvar som du finner her [12] http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/horingsuttalelser/horingssvar-flypassasjeravgiften/ryanair.pdf.

Husk en ting. Politikerne er her for å tjene folket, det er ikke slik at folket er der for å tjene politikerne. Flypassasjeravgiften var et ekstremt eksempel på der politikerne nettopp overkjørte befolkningen (alle avstemninger om denne saken har vært godt over 90 % for ikke å innføre) og alle høringsinstansene (rundt 120 høringssvar). Egentlig en skandale av dimensjoner.

3. Flere punkt kommer etterhvert. kom gjerne med andre saker vi bør belyse i denne artikkelen, så legges det inn fortløpende (vil datere nye saker slik at folk ser hva som er nytt og endret)

Kilder
[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381622982212187&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[2] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381783768862775&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[3] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381993958841756&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[4] http://www.nettavisen.no/na24/–fjern-flyplassavgiften-sa-kommer-vi-tilbake/3423229860.html
[5] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017, se også http://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/2057/Luftfart/kjos-vil-gjore-oslo-til-gigantflyplass
[6] Alt håp ute – Ryanair kutter Moss lufthavn Rygge helt, Moss Avis TRINE URSTAD og JON GRAN, 1. juni 2016, «Uten basefly vil Moss lufthavn tape én million passasjerer. Det vil ifølge flyplassledelsen påføre flyplassen et årlig tap på 100 millioner kroner, noe flyplasseierne Olav Thon, Orkla, Østfold Energi og Østfold fylkeskommunen ikke vil leve med. En til-og-fra-trafikk uten basefly vil kun gi Rygge 500.000 passasjerer, og det er altså etter flyplassens egen vurdering, ikke nok til å holde flyplassen i live. Dermed flyttet også Ryanair disse flyene vekk fra Rygge. […] På pressekonferansen kom det frem at disse rutene flyttes til Gardermoen og Torp: Gardermoen: Tre daglige ruter til London og én daglig rute til Vilnius. Torp: To ukentlige ruter til Alicante, fem ukentlige ruter til Gdansk, to ukentlige ruter til Gran Canaria, én daglig rute til Krakow, fire ukentlige ruter til Manchester, to ukentlige ruter til Milano, to ukentlige ruter til Tenerife og fem ukentlige ruter til Warzawa. Disse rutene forsvinner fra tilbudet til Ryanair i Norge: Beziers, Brussel, Chania, Dublin, Edinburg, Malaga, Palma, Poznan, Pula, Riga, Rzescow , Thessaloniki, Sczecin, Talinn, Wroclaw og Zadar.» https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/moss-lufthavn-rygge/alt-hap-ute-ryanair-kutter-moss-lufthavn-rygge-helt/s/5-67-268735
[7] Torp lufthavn jubler over nye Ryanair-ruter, Nettavisen, Jørgen Berge, juni 2016, «Torp overtar Rygges flyruter til Alicante, Gdansk, Gran Canaria, Krakow, Manchester, Milano, Tenerife og Warszawa. 16 ruter kanselleres, og selskapets London- og Vilnius-ruter flyttes til Oslo lufthavn Gardermoen.» http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/torp-lufthavn-jubler-over-nye-ryanair-ruter/3423229916.html

[8] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=381954705512348&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[9] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/381505978890554?comment_id=382487242125761&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
[10] http://www.cypress.com/documentation/ceo-articles/cypress-ceo-responds-nuns-urging-politically-correct-board-make
[11] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/
[12] http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/horingsuttalelser/horingssvar-flypassasjeravgiften/ryanair.pdf

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ryanair – Fjern avgiften og flyplassen blir åpnet igjen!

[1] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017
I dagens Dagens Næringsliv så sier Michael O’Leary at

– Vi sa til regjeringen at hvis de innførte avgiften, ville vi legge ned vår base på Rygge. Hvis de tror vi bløffer, kan de fjerne avgiften og se hva hva som skjer. Da vender vi tilbake til Rygge og flyplassen blir åpnet igjen, sier O´Leary, [1] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017

Dette er gledelig og så kan vi få testet om politikerne nå tar ansvar. Både H og FrP har sterkt mislikt flypassasjeravgiften som de måtte dra inn pga. Venstre. Nå trenger de ikke lenger Venstres støtte, da Arbeiderpartiet sa at de vil fjerne avgiften. Gjør et hiurtigvedtak med H+Frp+Ap nå og få fjernet denne avgiften på dagen. Nå får vi se om politikerne faktisk gjør som de sier og dette ikke bare var valgflesk slik vi skrev om i posten her AP vil fjerne flypassasjeravgiften og innfore en annen avgift a.la. drivstoffavgift.

Vi får se om politikerne eller O’Leary har rett. Han sier at:

– Man kan enkelt se på politikere, særlig norske politikere, at de lyver, ved at leppene beveger seg, sier Ryanair-sjef Michael O’Leary. [1]

Les mer om Norwegians ekspansjonsplaner i Norge i dagens DN, som også er tilgjengelig elektronisk http://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/2057/Luftfart/kjos-vil-gjore-oslo-til-gigantflyplass

(Red. Lagt til 2017-02-11)
Husk også hva Ryanair-direktør David O’Brien sa da Ryanair-ledelsen sist var i Norge

– Jeg kan garantere at hvis flypassasjeravgiften fjernes, kommer vi tilbake til Rygge, sa Ryanair-direktør David O’Brien.[3]

Kilder
[1] Dagens Næringsliv, torsdag 9. februar 2017
[2] http://www.dn.no/nyheter/2017/02/08/2057/Luftfart/kjos-vil-gjore-oslo-til-gigantflyplass
[3] http://www.nettavisen.no/na24/–fjern-flyplassavgiften-sa-kommer-vi-tilbake/3423229860.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ikke bare Ryanair og Rygge rammes

Som vi har hevdet gang på gang i diverse poster så er flypassasjeravgiften særdeles skadelig selv om den «bare» er 80 kroner.
Som vi ser av denne artikkelen i Aftenposten ødelegger denne avgiften veldig mye. – Flypassasjeravgiften reduserer flytilbudet

_flypassasjeravgiften_reduserer_flytilbudet_-_aftenposten

Denne analysen støtter opp om det vi har hevdet hele tiden. Flypassasjeravgiften er særdeles skadelig og vi trenger virkelig å få på plass en annen politikk en den særdeles skadelige og virkningsløse «grønne skifte»-svindelen:

https://www.facebook.com/liberalistene/posts/1304896319522832?__mref=message_bubble

«Regjeringen med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti KrF, har forsøkt å gi inntrykk av at Ryanair er det eneste flyselskapet som vil kutte antall ruter i Norge etter innføringen av flyseteavgiften, og at Ryanair brukte dette som pressmiddel for å unngå innføringen av avgiften. Det har imidlertid fremkommet at blant annet Norwegian, SAS og Widerøe’s Flyveselskap kutter i antall ruter som en direkte følge av flyseteavgiften.
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at argumentet om at «det er bare 80 kroner ekstra», ikke holder.
– Vi tjente 9,50 kroner pr. passasjer i fjor, så når hver billett blir 80 kroner dyrere, så blir det mye penger. Og den lille lønnsomheten faller.
innføringen av flyseteavgiften har medført at Moss lufthavn Rygge har blitt lagt ned. 1000 arbeidsplasser forsvinner som en konsekvens av nedleggelsen av flyplassen. Totalt kan så mange som 5.000 – 6.000 arbeidsplasser være truet av flyseteavgiften. Avgiften rammer også distriktene og turismen i Norge hardt. Dette fordi lønnsomheten ved å trafikkere distriktene i Norge er så lav at flyselskapene må legge ned flyruter som nå har blitt ulønnsomme. I motsetning til statlige selskaper må private tjene penger, de kan ikke tvinge skattebetalerne til å subsidiere ulønnsom økonomisk aktivitet.
Liberalistene synes skatte- og avgiftsnivået i Norge på rundt 70 % er alt for høyt, og vil redusere det kraftig i stedet for å stadig øke det – slik stortingspartiene gjør. Vi vil redusere skatte- og avgiftsnivået kraftig og gradvis, etterhvert som vi bygger ned byråkratiet og privatiserer stadig flere samfunnsoppgaver.
Liberalistene vil presisere at vi vil redusere skatte- og avgiftsnivået som helhet, i motsetning til stortingspartiene som med en hånd reduserer nivået på inntektsskatten og med den andre øker avgiftene. Vi har tidligere vist til tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Einar Førde, som sa at «Det å finna på lure avgifter som folk ikkje veit at dei betalar, det er ein fin del av politikarlivet. Avgift er noko av det finaste i eit demokrati. Avgift er sivilisasjon». Dessverre driver de borgerlige skatte- og avgiftspolitikk på stort sett samme måte som sosialistene.
Les mer om hva vi mener her:
http://liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418542393
https://www.facebook.com/liberalistene/photos/a.849639931715142.1073741828.752436708102132/1152217508124048/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liberalistene/photos/a.849639931715142.1073741828.752436708102132/1151175974894868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liberalistene/posts/1189858431026622
https://www.facebook.com/liberalistene/posts/1110802882265511
https://www.facebook.com/liberalistene/posts/1302620706417060
»

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone