Flere interessenter

Ifølge Moss Dagblad så er det flere interessenter i å overta terminalbygget.[1]

Det meldes at

– Flere interessenter
Rygge Airport og Forsvaret er ikke de eneste som kan ende opp med å overta terminalbygget, ifølge RSL. [1]

Både forsvaret som har en opsjonsavtale og DNB som har pant i bygget nevnes. Vi får satse hardt på at Rygge Airport (RA) eller en annen som vil drive flyplassen videre som sivildrevet privatflyplass er aktuelle, og at Rygge Sivile Lufthavn (RSL) gjør alt det de kan for å få en så smertefri overtagelse som mulig.

Kilder
[1] Flere interessenter, Moss Dagblad, 09:51 14. januar 2017, Kenneth Stensrud http://www.mossdagblad.no/lokalt/flere-interessenter-1.912519
og https://www.facebook.com/DagsavisenMossDagblad/posts/599769393546243?match=ZGFnc2F2aXNlbiBtb3NzIGRhZ2JsYWQ%3D

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

RSL utfordrer kommunene til å overta Rygge

Ifølge et oppslag i http://www.f-b.no/nyhet/rygge/moss-lufthavn-rygge/utfordrer-kommunene-til-a-overta-rygge/s/5-46-281840 (bak betalingsmur) så vil «RSL-sjef Pål Tandberg utfordrer nå flyplasskommunene i distriktet til å overta Moss lufthavn Rygge etter modell av Torp flyplass i Sandefjord.».

Pål Tanberg sier ifølge artikkelen «– Jeg registrerer den store entusiasmen som ordførerne i mossedistriktet legger for dagen for å beholde flyplassen samtidig som de retter en sterk kritikk mot oss for ikke å være behjelpelig med ny drift. Kanskje det er på tide at kommunene gjør noe mer enn å snakke. De skal få leie eller kjøpe terminalbygget av oss, sier Pål Tandberg til Moss Avis.»

Stemmer dette er det jo helt fantastisk og vi bør være på vei allerede: «– Vi har tilbudt Rygge Airport både å leie og å kjøpe terminalbygget, uten å få svar. Hele bygget er satt i en «møllpose» for at Rygge Airport skal kunne komme inn og overta bygget enten ved kjøp eller leie. Alt er klargjort for en ny oppstart. Rygge Airport er hjertelig velkomne. Vil ikke de, kan kommunene overta stafettpinnen, sier Pål Tandberg.»

Det er interessant hva lokale politikere sier om å gå inn med penger: «– Vi var forberedt på at Torp-modellen her ville bli tema. Når det er sagt har ikke vi penger til å gå inn i et flyplasselskap. Vi er tidligere blitt invitert som eiere i Rygge Airport, men takket nei. Det hører ikke med til kommunens oppgaver å drive en flyplass, sier Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien (Ap).

Ordfører Tage Pettersen (H) i Moss vil ikke avskrive Torp-modellen.»

Vi ser veldig frem til torsdag da «Torsdag skal Rygge Airports Knut R. Johannessen informere fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune om situasjonen på Rygge.»

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

RSL vil omregulere flyplasstomten?

Ifølge Moss Dagblad «Bakgrunnen for utspillet er styreleder Svein Hurlens uttalelser til Moss Avis, der han sier selskapet vurderer å kjøpe flyplasstomta og håper den kan reguleres til noe annet enn flyplassdrift.»[1]

Dette er en sjokkerende nyhet for alle oss som vil ha fortsatt flyplassdrift på Moss lufthavn, Rygge. Nå kan vi forstå hvorfor det ser ut til at Rygge Airport AS som ønsker å ta over ikke ser ut til å komme noen vei. De nåværende eierne ønsker tydeligvis annen bruk. Vi i Venner av Rygge ønsker overhode ikke at det skal bli noe Næringspark istedenfor at Rygge Airport AS får prøve seg med drift av flyplassen. Nå må RSL gå i dialog med Rygge Airport AS slik at man kan komme fremover og få på plass en avtale om bruk av terminalbygget? Da kan finansiering og flyselskap inviteres inn regner vi med.

Nå må dere skjerpe dere alle som fortsatt sitter i RSL. Vi ønsker fortsatt drift av flyplassen. Forsøk å legge til rette slik at dette blir mulig nå før det er for sent!

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/raser-mot-rsl-mener-de-hindrer-drift-1.898827

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kan bli aktuelt å demontere terminalbygget

Vi skrev i går om at driftustyret selges[1]. Nå har Moss Dagblad skrevet at driftsbygningen står i fare for å demonteres.[2]

Det er skremmende å se hvordan RSL ser ut til å ikke vil forsøke å få til videre flyplassdrift, selv om vi har Rygge Airport AS som forsøker hardt å få til videre drift. Som styreleder Knut. R. Johannesen i Rygge Airport AS sier:

«– Løsøre som selges unna gjør veien frem til ny drift lenger. Slik det er nå er det Forsvaret som driver flyplassen selv og da vil fremtidig utstyrsbehov måtte avklares med dem, sier han.»[2]

Hvorfor går ikke RSL i dialog med Rygge Airport AS?

[1] http://venneravrygge.no/2016/12/06/trist-driftsutstyr-selges/
[2] http://www.mossdagblad.no/lokalt/selger-unna-flyplassutstyr-1.898799

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone