Betydelig lokal støtte!


Moss Dagblad skriver at Rygge Airport har hatt et intromøte med Jotunfjell Partners AS og at de skal ha et nytt møte rett over påske for å se på om man kan finne synergieffekter og samarbeid for å få til en åpning 

Styreleder i Rygge Airport sier blant annet i en pressemelding:

– Vi håper [den betydelige lokale støtten vi har fått] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge [1]

Les mer i Moss Dagblad. 

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/motes-etter-paske-1.949277

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pressemelding Rygge Airport

Rygge Airport sier følgende i en pressemelding sent tirsdag kveld 4. april 2017[1]

«Pressemelding fra Rygge Airport AS – 04.04.2017:

Vedr. Rygge Sivile Lufthavn får ny eier

Rygge Airport AS er gjort kjent med at investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS har inngått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) og at de har oppnådd enighet med RSLs hovedbank DNB. Jotunfjell Partners AS’ inntreden og avtale bekrefter vårt felles syn på de muligheter som eksisterer for en liten, enkel og effektiv flyplass i Østfold.

Jotunfjell Partners AS og Rygge Airport AS er enige om å møtes etter påske for å drøfte områder der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes.

Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge.

« Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge», sier Ole K. Sivertsen, styreleder i Rygge Airport AS.»[2]

Kilder

[1] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

[2] Rygge Airport AS

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Penger tilbake fra Rygge Airport om de ikke lykkes

NRK Østfold
NRK Østfold melder at 

«Selskapet Rygge Airport kommer til å betale tilbake penger de har fått dersom de stanser arbeidet med å overta Rygge Sivile Lufthavn og avvikler selskapet.»[1]

Det er godt at dette igjen bekreftes. Nå fra styreformannen i Rygge Airport AS (RA) Ole-Kristian Sivertsen. 

Ole-Kristian Sivertsen / Bilde: https://www.alvarezandmarsal.com/

Det er dog langt frem til avvikling. RA jobber fortsatt for fullt og det ser ut til at RA ser muligheter selv om Jotunfjell Partners skulle eventuelt fått tatt over flyplassen

«Styreleder Sivertsen i Rygge Airport forteller at de er åpne for å samarbeide med Jotunfjell Partners dersom sistnevnte skulle få i land en avtale med om å ta over flyplassen.»[1]

Dette er meget gledelig og vi skal se at når alle gode krefter drar i samme retning så vil vi snart ha en åpen flyplass igjen. 
Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/rygge-airport-vil-gi-tilbake-penger-hvis-de-ikke-lykkes-1.13451740

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport med egne ruter?

Det ser ut til at Rygge Airport (RA) 

… vurderer å leie inn fly og sette opp egne ruter fra Rygge.

ifølge Dagsavisen [1]. Dette er fantastiske nyheter. Det ser ut til at den nye styrelederen Ole Kristian Sivertsen virkelig får fremmet Rygges sak! Han sier følgende til NRK Østfold:

– Det kan hende vi setter opp noen flighter i egen regi, med fly som vi selv chartrer, sier rådgiver og påtroppende styreleder i Rygge airport, Ole Kristian Sivertsen.[2]

Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/innenriks/vurderer-a-opprette-egne-flyruter-fra-rygge-1.919324
[2] https://www.nrk.no/ostfold/vil-opprette-egne-ruter-fra-rygge-1.13350070

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone