Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport!

https://no.wikipedia.org/wiki/Moss

Meget gledelig melding fra Rygge Airport (RA)! Moss kommune bevilger 100 000 kroner.

Ifølge pressemeldingen fra RA er Mosseordfører Tage Pettersen glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS og sier følgende:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport mandag 13. mars 2017

Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport

Formannskapet i Moss kommune vedtok i dag å bevilge kr. 100.000 til Rygge Airport AS (RA). Beløpet skal benyttes i arbeidet med å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge i april 2018. Bevilgningen går inn i rekken av pengestøtte fra til sammen syv kommuner i Østfold. Moss kommunes bidrag er hittil det største kommunale enkeltbidraget som RA har mottatt.

Alle de 18 kommunene i Østfold er invitert til å bevilge prosjektstøtte til Rygge Airport AS basert på et referansebeløp på 3 kr. per innbygger. Inntil i dag var det seks kommuner som hadde innvilget søknaden. Moss kommune blir dermed den syvende kommunen i Østfold som fatter et positivt vedtak om å støtte flyplassaken med økonomiske midler.

Mosseordfører Tage Pettersen er glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

«Det er svært gledelig at Moss kommune på denne måten uttrykker sin tro på at vi skal lykkes med prosjektet vårt», sier daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport AS i en kommentar.

«Alle de kommunale bidragene har – foruten den rent økonomiske betydningen – en sterk symbolverdi overfor sentrale myndigheter, og vil også ha den samme symbolverdien overfor industrielle investorer i utlandet som skal bidra med den langsiktige finansieringen», opplyser Johannessen.

Flyplasser har en enorm betydning for næringsutvikling. Det samme gjelder Moss Lufthavn Rygge i forhold til sin region Østfold, Follo og Oslo syd. Et godt og variert rutetilbud fra flyplassen vil bidra til å gjøre Østfold og Moss enda mer tilgjengelig, og skape en lettvint og behagelig reise for alle som ønsker å benytte flyplassen fra og med neste sommersesong.

Om RA:
Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Aremark kommune – 3 eventuelt 30 kroner per innbygger til etablering av flyplass på Rygge!

NRK melder at Aremark kommune ved formanskapet bevilger 3 kroner per innbygger til etablering av flyplass på Rygge. Videre sier de at om andre kommuner i Østfold gjør det samme vil de øke tilskuddet til 30 kr. per innbygger. Ifølge Wikipedia så har kommunen 1404 innbyggere per 1. januar 2016 (SSB-tall) [2].

Dette er et flott tiltak av gjennomført av formannskapet og ordfører Geir Aarbu. Vil vi få flere kommuner med på dette tiltaket?

(lagt til 22:30)
Her er NRKs gjennomgang av svar fra andre kommuner:

Ordfører Tage Pettersen i Moss er positiv til forespørselen fra selskapet.
– […] Derfor har jeg lovet at vi skal ta opp dette til vurdering så raskt det foreligger en søknad.

[…]

Svaret fra de andre ordførerne i fylket kan du lese her:

Marker: Vi føler en felles enighet om at det skal gis penger fra kommunene i Østfold. Vi følger nok resten av kommunene.
Rømskog: Vi har ikke fått noen henvendelser og avventer en søknad.
Spydeberg: Vi er positive til tiltaket. Med tanke på pengene er vi ikke avvisende, det er jo et lite beløp det er snakk om.
Skiptvet: Det er ikke blitt drøftet enda, men jeg føler vi er innstilt på å være med på tre kroner per innbygger.
Askim: Vi er positive til tiltaket, men ønsker å se mer realistiske planer.
Rakkestad: Vi er for tiltaket, men vil ha flere planer før vi tar en avgjørelse. Jeg tror vi kommer til å holde oss ved tre kroner.
Eidsberg: Det blir ikke tatt noen avgjørelse før vi har fått noen henvendelse, men jeg føler det er positivitet til tre kroner. Man skal heller ikke se bort ifra at det kan bli 30, men vi må først få se hele pakka.
Våler: Flyplass på Rygge er viktig for oss. Derfor vil jeg fremme sak i formannskapet.
Hobøl: Vi er positive til tiltaket, men står på robek-lista og har derfor stram kommuneøkonomi.
Råde: Dette må først bli tatt opp i kommunestyret, men vi er positive. Hvor mye penger det blir snakk om, er ikke sikkert enda.
Hvaler: Temaet har blitt tatt opp, men vi har ikke konkludert. Beløpet har ingen betydning, det viktigste er at vi viser vår støtte. Jeg tror nok vi vil være med.
Fredrikstad: Vi er ikke helt overbevist enda, men er opptatt av å få opp en flyplass på Rygge.
Sarpsborg: Det er ikke aktuelt å gi noe foreløpig. Vi avventer situasjonen og ser hva de andre kommunene gjør.
Halden: Vi skal se på saken i neste formannskap. Kommunen er på robek-lista, noe som gjør at vi har stramme økonomiske rammer. Samtidig er det viktig for oss å være positive til dette.
NRK venter fortsatt på svar fra Trøgstad og Rygge. Østfold fylkeskommune ønsker å vente med saken for å se hva kommunene avgjør.

[3]

Kilder
[1] https://www.nrk.no/ostfold/vil-gi-penger-til-flyplass-pa-rygge-1.13357584
[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Aremark (permanent lenke 3. februar 2016)
[3] https://www.nrk.no/ostfold/kommuner-er-positive-til-a-gi-rygge-penger-1.13358778

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport får «ambassadør»er

Moss kommune og Tage Pettersen vil utnevne en «ambassadør» for å «- fremsnakke prosjektet» med å etablere ny sivil lufthavn. Det jobbes med å skaffe flere lokale som har « integritet og som nyter respekt i samfunnet har tro på prosjektet deres»[1] (Rygge Airport) som kan virke i slike roller i flere kommuner i Østfold melder Moss Dagblad.

Dette er meget gledelig! 

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/far-egen-ambassador-i-moss-1.914466

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone