Venner av Rygge har passert 37 000 likes på Facebook!

Da har Venner av Rygge passert 37 000 Likes på Facebook. [1]

Fortsett delingen og likingen!

Kampen om å få Rygge åpnet igjen fortsetter. Nå har vi en gylden mulighet til å få et styre som er villige til å legge tilrette for en sunn, god og bærekraftig flynæring som vil fjerne flypassasjeravgiften og ikke ilegges andre avgifter som rammer næringen, arbeidsplasser og folks velstand. Om flyhaterne på Stortinget stemmes ut vil mulighetene for oppstart av Rygge øke betraktelig. Fantasiene fra visse politikere om å nasjonalisere taxfreeslaget og enda avskaffe det helt er særdeles skadelig for en mulighet for oppstart av Rygge igjen.

Flyseteavgifter
Så langt har Liberalistene og Fremskrittspartiet sentralt lovet å fjerne flypassasjeravgiften og ikke innføre andre typer flyseteavgifter som Venner av Rygge kjenner til. Vi får håpe at flere partier lover dette i løpet av den siste måneden som er igjen av valgkampen. Husk press deres lokale representanter. Dette gjelder spesielt i Høyre og Arbeiderpartiet som har mange særdeles fornuftige mennesker i sine rekker.

På landsmøtet i år vedtok Ap å utrede en flyseteavgift etter tysk modell, altså en miljødifferensiert avgift.…Det er et av tiltakene under punktet «Lokal klimapolitikk og samferdsel» i partiprogrammet.[2]

SV, Venstre (og halehenget KrF) og MDG må det jobbes knallhardt med for å få ut av Stortinget for godt slik at vi slipper flere skadelige klimaavgifter.

SV vil ta 100 kroner fra hver flytur til jernbane.[3]

Venstre presset på for en flyavgift opp mot 300 kr.[4]

Miljøpartiet de Grønne (MDG) foreslår opptil 600 kroner i flyseteavgift.[5]

Senterpartiet er dessverre også på villspor og er livsfarlige med sine forslag om å

«Sp-forslag kan gi milliardsmell og nedlagte flyplasser – Nytt partiprogram kan få store konsekvenser for Distrikts-Norge. […] Senterpartiet går inn for å fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge, og fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.» [6] (vår uthevning)

Nasjonalisere taxfree-salget ved å la Vinmonopolet ta over
Venner av Rygge har tidligere omtalt at det ikke er heldig om taxfree-salget overtas av Vinmonopolet.[7] Som det der ble sitert

«Både Ap, Sp, KrF og SV har vært positive til at polet skal ta over taxfree-salget. Høyre og Frp har vært imot.» [8]

videre

«I dag har Senterpartiet programfestet at de ønsker at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol.» [9]

Nedlegge taxfree-ordningen
Senterpartiet er særdeles skadelige om de faktisk fjerner taxfree-ordning

«Partiet har også to litt mindre omfattende formuleringer som også har som mål å avvikle ordningen. […] Dersom Senterpartiet kommer i regjering etter neste stortingvalg kan det bli slutt på handle billig vin, sprit og tobakk på taxfreebutikker. […] I forslaget til nytt partiprogram vurderer de å fjerne kvotene for innførsel av både alkohol og tobakk til Norge.»[9]

Kilder
[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/insights/?section=navLikes
[2] http://www.p4.no/nyheter/ap-ville-utrede-flyseteavgift/artikkel/639407/
[3] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sv/sv-vil-ta-100-kroner-fra-hver-flytur-til-jernbane/a/579803/
[4] http://www.aftenposten.no/okonomi/Venstre-presset-pa-for-en-flyavgift-opp-mot-300-kr-18917b.html
[5] http://e24.no/privat/de-groenne-foreslaar-opptil-600-kroner-i-flyseteavgift/23566777
[6] http://www.side3.no/sp-forslag-kan-gi-milliardsmell-og-nedlagte-flyplasser/3423256178.html
[7] https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/472175709823580
[8] http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/06/Vinmonopolet-overtar-taxfreesalget
[9] http://www.tv2.no/a/8546592/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Betalte tilbake innsamlingspenger

NRK melder at Rygge Airport AS (RA) har tilbakebetalt innsamlingspengene 

«Rygge Airport AS har nå betalt tilbake pengene som ble samlet inn for å jobbe med gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge. Det bekrefter styreleder Ole Kristian Sivertsen.»[1]

Samtidig sier styrelederen i RA at selskapet ikke legges ned før man ser om Jotunfjell Partners (JP) får startet opp igjen med ny trafikk.[2]

Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/betalte-tilbake-innsamlingspenger-1.13577021

[2] http://www.dagsavisen.no/moss/har-tilbakebetalt-pengene-etter-kronerullingen-1.987821

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Moss lufthavn Rygge har store muligheter

Ifølge Moss Dagblad så vil den nye eieren av driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) , Jotunfjell Partners (JP) satse alle kort på gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge i 2019. Dette er ekstremt gledelig. Dog 

«JP ga to klare politiske signaler:

• Taxfree-ordningen må bestå.

• Og flypassasjeravgiften bør fjernes.»[1]

Ergo må vi jobbe knallhardt mot alle de politiske partiene for at de fjerner denne og alle andre skadelige og virkningsløse klimaavgifter straks. 

Ifølge BT skal det være flertall på stortinget for å få fjernet flypassasjeravgiften.[3], og ifølge Dinavis.no så er både Ap, Høyre og FrP for å fjerne flypassasjeravgiften![2] Dessverre vil både Ap og Høyre innføre en annen meningsløs klimaavgift som erstatning.
Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/na-er-det-hap-for-rygge-1.980143

[2] https://dinavis.no/news/30-flertall-pa-stortinget-for-a-skrote-flypassasjeravgiften

[3] http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-fjerne-den-forhatte-flyavgiften-335499b.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport kan bli avviklet 

Ifølge Sarpsborg arbeiderblad kan Rygge Airport kan bli avviklet til sommeren. Styrelederen sier at om så skjer vil alle pengene som er betalt inn av kommuner, aksjeinnskudd i forbindelse med innhentingen tidligere i år vil tilbakeføres i sin helhet og ikke minst Vipps-aksjonen vil tilbakeføres eller gis til et godt formål. 

Det er visstnok ikke aktuelt at Rygge Airport går inn på eiersiden i Rygge etter at Jotunfjell Partners kjøpte bygningsmassen.

Kilder 

[1] https://www.sa.no/okonomi-og-naringsliv/nyheter/moss-lufthavn-rygge/rygge-airport-kan-bli-avviklet/s/5-67-440800

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Lovende signaler

Aftenposten
Aftenposten har omtalt  Alf Reidar Fjeld som vil få en nøkkelrolle i å bygge opp Rygge gjennom de nye eierne Jotunfjell Partners. Til Aftenposten sier han

«– Rygge vil få solen i ansiktet og passasjerene i ryggen, sier den erfarne flyplass-driveren Alf Reidar Fjeld som skal jobbe med få gjenåpnet flyplassen på Rygge. Det innser han ikke blir noen lett jobb.»[1]

og

«– Det som er bra med Rygge er jo at den har en voldsom vind i ryggen, både fra reisende og fra det politiske miljøet. Får vi dette til, vet alle at flyplassen må brukes hvis den skal kunne leve videre. Det tror jeg vi vil se. Det hadde vært et godt bidrag hvis flyavgiften ble fjernet, men vi er ikke avhengig av det, sier Fjeld. »[1]

Det er fantastisk heder til alle som har støttet opp om Venner av Rygge, Vipps-aksjonen, støtten til Rygge Airport fra lokalpolitikere fra hele det politiske spekteret. Vi får satse hardt på at all denne velviljen vil resultere i gjenåpning. Er det virkelig lyst fra sentralpolitisk hold for en gjenåpning fremmes det straks et forslag om å få fjernet den forhatte flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen nye. Rammebetingelsene bør bedres ikke forverres for flyindustrien. Hvilke sentrale politikere fremmer dette nå?

Les mer om Fjeld i Aftenposten-artikkelen under.

Kilder

[1] http://www.aftenposten.no/okonomi/Han-mangedoblet-trafikken-pa-Torp-Na-skal-han-fa-Rygge-pa-vingene-igjen-618665b.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Betydelig lokal støtte!


Moss Dagblad skriver at Rygge Airport har hatt et intromøte med Jotunfjell Partners AS og at de skal ha et nytt møte rett over påske for å se på om man kan finne synergieffekter og samarbeid for å få til en åpning 

Styreleder i Rygge Airport sier blant annet i en pressemelding:

– Vi håper [den betydelige lokale støtten vi har fått] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge [1]

Les mer i Moss Dagblad. 

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/motes-etter-paske-1.949277

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Hverken SAS, Norwegian eller Ryanair er visstnok interessert i å fly fra Rygge

Ifølge E24 så er «hverken SAS, Norwegian eller Ryanair er interessert i å bli med på satsingen» til de nye eierne av Moss lufthavn Rygge, Jotunfjell Partners AS (JP).

Ryanair som gang på gang har sagt at de vil starte opp igjen om flypassasjeravgiften fjernes.

«Ryanair viser til samme begrunnelse som da de forlot Rygge i første omgang.
– Først dersom regjeringen fjerner flypassasjeravgiften, vil vi vurdere om vi har kapasitet til å fly fra Rygge, skriver Ryanair-talsmann Arune Jaraite i en e-post til E24.» [1]

Dog vi satser hardt på at JP, sammen med Rygge Airport AS (RA) klarer å stable på bena et godt nok opplegg som vil tiltrekke seg nok flyselskap som er villige til å satse til tross for disse skadelige avgiftene.

Hva skal du spørre din politiker om før du stemmer ved neste stortingsvalg?

Kilder
[1] http://e24.no/naeringsliv/luftfart/flyselskapene-vil-ikke-fly-fra-nye-rygge/23967923

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pressemelding Rygge Airport

Rygge Airport sier følgende i en pressemelding sent tirsdag kveld 4. april 2017[1]

«Pressemelding fra Rygge Airport AS – 04.04.2017:

Vedr. Rygge Sivile Lufthavn får ny eier

Rygge Airport AS er gjort kjent med at investeringsselskapet Jotunfjell Partners AS har inngått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) og at de har oppnådd enighet med RSLs hovedbank DNB. Jotunfjell Partners AS’ inntreden og avtale bekrefter vårt felles syn på de muligheter som eksisterer for en liten, enkel og effektiv flyplass i Østfold.

Jotunfjell Partners AS og Rygge Airport AS er enige om å møtes etter påske for å drøfte områder der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes.

Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge.

« Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge», sier Ole K. Sivertsen, styreleder i Rygge Airport AS.»[2]

Kilder

[1] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

[2] Rygge Airport AS

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Moss lufthavn Rygge solgt!

  1. Da har investeringsselskapet Jotunfjell Partners kjøpt bygningsmassen på Rygge ved å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL). Inntil nå har Orkla Eiendom, Thon Holding og Østfold Energi  eid Moss Lufthavn Rygge (MLR) gjennom RSL. Fylkeskommunen overdro sin aksjepost på 5 % til Østfold Energi for ikke lenge siden.

De nye eierne sier gjennom en av grunnleggerne Kristoffer Olsen at:

– Vi har notert oss at passasjerer, tidligere ansatte, næringsliv og myndigheter i regionen har vist både initiativ og besluttsomhet for å få lufthavnen på Rygge tilbake i drift. Vi håper dette engasjementet videreføres og at vi igjen kan ta imot fly og passasjerer på Rygge, sier Olsen.[1]

Vi får satse på at de får med seg Rygge Airport (RA) og deres konsesjon slik at en oppstart kan få startet opp nå i 2018!

Dette blir strålende!

 

(Lagt til 2017-04-04 20:17) Ifølge NRK har Jotunfjell Partners knyttet til seg folk med lang flyplasserfaring

«Blant andre har Espen Ettre blitt en del av styret i RSL. Ettre har over 20 års erfaring fra Oslo Lufthavn Gardermoen, blant annet som direktør.
Også Roel Huinink, med erfaring fra lufthavnene Schiphol og Arlanda, og tidligere administrerende direktør ved Sandefjord lufthavn Torp, Alf Reidar Fjeld, er knyttet til prosjektet. »[2]

 

(Lagt til 2017-04-04 23:30) ifølge E24 melder Rygge Airport at 

«Håper på samarbeid

I en pressemelding sent tirsdag kveld skriver Rygge Airport AS at de har blitt enige med Jotunfjell Partners om å møtes etter påske for å drøfte områder «der partene kan være komplementære og om synergier kan finnes».
«Rygge Airport AS har allrede oppnådd betydelig lokal støtte for sitt prosjekt for å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved Moss Lufthavn Rygge,» skriver grupperingen ved styreleder Ole K. Sivertsen.
– Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Sivertsen i meldingen. »[3]

Kilde

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/moss-lufthavn-rygge-er-solgt-1.948788

[2] https://www.nrk.no/ostfold/jotunfjell-partners-kjoper-moss-lufthavn-rygge-1.13460791

[3] http://e24.no/naeringsliv/orkla-selger-rygge-sivile-lufthavn/23967438

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Taxfree-aktør vil gjenåpne Rygge

https://www.nrk.no/ostfold/taxfree-eier-vil-overta-rygge-1.13449228

Spennende utvikling. Nå har selskapet Jotunfjell Partners som eier Airport Retail Group og var selskapet som drev taxfreebutikken på Rygge, ønske om å starte opp flyplassdrift på Rygge.[1][2][3]

Det er meget gledelig at flere aktører ser på muligheten om å få til oppstart! Fra før av har Rygge Airport (RA) vært den eneste som har sagt at det er mulig. Det er tydeligvis andre også som nå ser dette, og det viser at RA har vhatt veldig rett i at det finnes en mulighet for ny drift. Nå får vi bare håpe at dette ikke hindrer fremdrift for gjenåpningen.

Ifølge NRK Østfold så sier talsmann for investeringsselskapet Jotunfjell, Geir Arne Drangeid at

«de er i forhandlinger med eierne av Moss lufthavn Rygge om å overta flyplassen som stengte i fjor.»[1]

Kilder
[1] https://www.nrk.no/ostfold/taxfree-eier-vil-overta-rygge-1.13449228 https://www.nrk.no/nyheter/taxfree-aktor-vil-overta-rygge-1.13449464
[2] https://www.abcnyheter.no/reise/2017/03/28/195291100/taxfree-aktor-vil-gjenapne-rygge
[3] https://www.moss-avis.no/moss-lufthavn-rygge/flyplass/rygge-airport-as/na-snuser-denne-taxfree-aktoren-pa-a-overta-rygge/s/5-67-405068
[4] https://www.p4.no/nyheter/vil-fa-fart-pa-rygge-igjen/artikkel/694545/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone