FrP påstår «Arrogant Ap har ikke vært flyplassens forsvarer»

Det er et interessant leserinnlegg av Michael Torp, Ulf Leirstein og Erlend Wiborg fra Frp i Fredrikstad blad 4. september 2017. Der påstås det at

«– Ap har ikke vært flyplassens forsvarer og «ridder i skinnende rustning». Tvert imot har de aktivt motarbeidet flyplassen fra dag én»[1]

Det er meget gledelig at de tar ansvar for innføringen av flypassasjeravgiften

«Det hersker ingen tvil om at det var de borgerlige partiene som innførte flypassasjeravgiften i 2016. Dette ansvaret må vi ta, og den medfølgende kritikken er berettiget»[1]

De gjennomgår en del av Rygges historie og hvordan Arbeiderpartiet ikke akkurat har vært villige til å hjelpe til med å legge ting tilrette for Rygge. Vel verdt å lese det de kommer med av fakta rundt det historiske her https://www.f-b.no/debatt/moss-lufthavn-rygge/ryanair/arrogant-ap-har-ikke-vart-flyplassens-forsvarer/o/5-59-857939

Det som dog er viktigst å legge merke til er hva de skriver om farer.

«5 Etter årets stortingsvalg er faren til stede for at vi får en ny rødgrønn regjering, i en eventyrblanding med både Rødt og MDG på vippen. MDG har tidligere foreslått en flypassasjeravgift på 600 kroner, og flere av de rødgrønne partiene ønsker å avskaffe taxfree-ordningen, eller å flytte dette ansvaret til Vinmonopolet. De nye eierne av flyplassen har vært helt tydelige på at de ikke vil kunne starte opp igjen dersom dette skjer, ettersom taxfree-salget utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget.

6 Arbeiderpartiet sier de ønsker å fjerne flypassasjeravgiften, men dette stemmer ikke. Tvert imot har de opprettholdt denne i sine forslag til alternativt statsbudsjett. De ønsker å se på innretningen, men uansett om de kaller det flypassasjeravgift eller CO₂-avgift, så vil det innebære en høyere pris for å fly, og dermed vil effekten være akkurat den samme.»[1]

I et motsvar [2] skriver førstekandidat for Ap i Østfold, Hansen Svein Roald, korrekt at

«Rygge sivile lufthavn ble nedlagt fordi Ryanair la ned basen sin da flyseteavgiften ble innført. Da falt trafikkgrunnlaget for flyplassen bort. Den avgift var det Frp, Høyre, Venstre og KrF som innførte for å skaffe inndekning til sitt budsjettforlik » [2]

Sistnevnte er bare delvis korrekt. Avgiften ble innført som et krav fra Venstre som krevde 8,9 milliarder i klimaavgifter etter at disse ikke godtok mindretallsregjeringens opprinnelige budsjett UTEN flyseteavgifter, slik som påpekt her i en artikkel hos Klimarealistene:

«Det liberale Venstre hadde en stiv pris for å støtte regjeringen, akkurat som SV hadde det for snart 10 år siden. Venstre opptrer i tillegg mer uansvarlig enn SV ved ikke å gå inn i den regjeringen de støtter. I utgangspunktet ville Venstre flytte på 28 milliarder med et friskt krav om at 8,9 milliarder skulle være grønne avgifter, ifølge Dagsavisen.

Av det de faktisk fikk, har det støyet mest rundt flyseteavgiften, som både utfordrer flyeiernes tradisjonelle monopol på kreative avgifter før, under og etter flyreisen, og som truer opptil 5000 arbeidsplasser.  SIden det er velkjent at Trine Skei Grande er alt for radikal for selv sitt eget parti i klimasaken, så fortjener hun å få denne avgiften oppkalt etter seg

Mens SVs krav om månelanding på Mongstad for ca 10 år siden medførte en meningsløs pengebruk på 7-15 milliarder, så var belastningen jevnt fordelt på alle i Norge. Nå er det 1000 ansatte på Rygge flyplass som må ta støyten sammen med hele flybransjen som må ut med klimaavlat i form av en Trine-avgift på flysetene.»[3]

Kilder

[1] https://www.f-b.no/debatt/moss-lufthavn-rygge/ryanair/arrogant-ap-har-ikke-vart-flyplassens-forsvarer/o/5-59-857939

[2] https://www.f-b.no/debatt/moss-lufthavn-rygge/svein-roald-hansen/frp-skriver-om-historien-om-rygge-sivile-lufthavn/o/5-59-860339

[3] http://www.klimarealistene.com/2016/02/06/trine-skei-grande-og-trine-avgiften-pa-flyseter/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Gjesteinnlegg – Knut R. Johannessen – Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!

Knut R. Johannessen

Knut R. Johannessen har skrevet et leserinnlegg 27. februar 2017: «Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!»[1] i Hangar.no som svarer på et leserinnlegg «Rygge Airport tigger penger som en sekt» i Fredrikstad Blad[2] (indirekte) og et i Hangar: MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST[3] (direkte).

KNUT R. JOHANNESSEN
Daglig leder, Rygge Airport

Dette er et leserinnlegg som svar på artikkelen:
MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST

KNUT R. JOHANNESSEN
Prosjektkapitalen på kr. 7,5 million som selskapet nå er i ferd med å innhente skal komme i fra to kilder; aksjeinnskudd fra nye og eksisterende aksjonærer gjennom den vedtattte kapitalutvidelsen, samt i form av prosjektstøtte som Rygge Airport har søkt om fra Østfolds 18 kommuner. Støtte fra kommunene, sammen med et bredt forankret eierskap på selskapet i flyplassens influensområde, vil ha stor verdi når den industrielle kapitalen (60-80 MNOK) skal innhentes.

Pengene som mottas fra Vipps-til-Rygge-aksjonen er en ren bonus i forhold til den prosjektkapitalen selskapet er i ferd med å innhente. Men symbolverdien er enorm. Det er kommet inn over 150.000 kroner fra mer enn 800 givere. Dette er en kjempeinspirasjon i det daglige arbeidet.

Vippsaksjonen er ikke et initiativ som Rygge Airport har satt i gang. Rygge Airport har valgt å svare på flere henvendelser til selskapet hvor folk har spurt om det ikke finnes en konto man kan vippse til for å vise sin støtte. Av respekt for de mange som har og har hatt et ønske om å vise sitt engasjement opprettet Rygge Airport en slik konto, sammen med en webside med en betalingsløsning, informasjon om selskapet og hva man jobber for.

Hartmann har tydeligvis ikke satt seg inn i saken, og tar helt feil når hun påstår at prosjektet skal finansieres ved hjelp av en vippsaksjon.

Hun tar også feil når hun etterlyser åpenhet og tydelig informasjon. Kapitalutvidelsen er blitt gjenstand for mye omtale i media, og alle som ønsker mer informasjon om emisjonen kan henvende seg til selskapet via hjemmesiden og få tilsendt nærmere informasjon.

Gjengitt med tillatelse av Knut R. Johannessen.

Rettelser:
2017-03-19 12:55 La til kilde [3], da dette er innlegget fra Hartmann det svares direkte på, ikke det i Fredrikstad Blad fra Oddmund Borge som kom nå [2]

Kilde
[1] http://www.hangar.no/leserinnlegg-hartmann-tar-feil-om-vipps-aksjonen-for-rygge-airport/
[2] https://www.f-b.no/debatt/rygge-airport-as/rygge/rygge-airport-tigger-penger-som-en-sekt/o/5-59-694387
[3] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport på investorjakt

https://www.nrk.no/ostfold/rygge-airport-pa-investorjakt-1.13414627

Rygge Airport hadde møte med lokale Fredrikstad-investorer på tirsdag. NRK Østfold melder at

«Rygge Airport hadde møte med lokale næringslivstopper i Fredrikstad i går for å skaffe kapital til gjenåpningen av flyplassen på Rygge. Det melder Fredriksstad Blad. Rygge Airport har gitt seg selv 10 dager til, på å skaffe penger til det videre arbeidet med gjenåpning av flyplassen. Avisen har ikke fått svar på hvor mange som var interessert i å investere i selskapet.»[1]

Les mer i Fredrikstad Blad (bak betalingsmur) [2]

Kilde
[1] https://www.nrk.no/ostfold/rygge-airport-pa-investorjakt-1.13414627
[2] https://www.f-b.no/rygge-airport-as/nyheter/fredrikstad/mulige-lokale-investorer-i-mote-med-rygge-airport/s/5-59-687391

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone