Moss lufthavn Rygge har store muligheter

Ifølge Moss Dagblad så vil den nye eieren av driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) , Jotunfjell Partners (JP) satse alle kort på gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge i 2019. Dette er ekstremt gledelig. Dog 

«JP ga to klare politiske signaler:

• Taxfree-ordningen må bestå.

• Og flypassasjeravgiften bør fjernes.»[1]

Ergo må vi jobbe knallhardt mot alle de politiske partiene for at de fjerner denne og alle andre skadelige og virkningsløse klimaavgifter straks. 

Ifølge BT skal det være flertall på stortinget for å få fjernet flypassasjeravgiften.[3], og ifølge Dinavis.no så er både Ap, Høyre og FrP for å fjerne flypassasjeravgiften![2] Dessverre vil både Ap og Høyre innføre en annen meningsløs klimaavgift som erstatning.
Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/na-er-det-hap-for-rygge-1.980143

[2] https://dinavis.no/news/30-flertall-pa-stortinget-for-a-skrote-flypassasjeravgiften

[3] http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-fjerne-den-forhatte-flyavgiften-335499b.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Er du klar for dobling av flypassasjeravgiften? Ingen Tax Free eller svenskehandel med avgiftsfri alkohol?

Ifølge dinavis.no [1] forelå det et programforslag[2] for Senterpartiet som vil 

  • fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge.
  • fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.
  • legge ned taxfree-ordningen i Norge. 

Dette kunne vært en realitet om mindretallet i SP hadde fått det som de ville.

Videre ifølge Side3 så (august 2016)

«Senterpartiet har vært kraftig imot flyplassavgiften, men Side3 får fra samferdselsdepartementet opplyst at en avvikling av ordningen trolig vil medføre omtrent en dobling av avgiftene. » [4]

Kilder 

[1] https://dinavis.no/news/9-senterpartiet-vil-nekte-deg-svenskehandel-legge-ned-taxfree-og-doble-flypassasjeravgiften

[2] http://docplayer.me/21612255-Ta-hele-norge-i-bruk-program-2017-2021.html

[3] http://www.tv2.no/nyheter/8546592/

[4] http://www.side3.no/sp-forslag-kan-gi-milliardsmell-og-nedlagte-flyplasser/3423256178.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone