Gjesteinnlegg – Når Venstre villeder velgerne

… tilskrive dem som mistet jobben på flyplassen på Rygge og fortelle hvor de nå vil få nye grønne jobber skapt av Venstre. Flypassasjeravgiften får ingen virkning, for flyselskapene setter ingen maskiner på bakken. Om avgiften likevel skulle føre til 5 % reduksjon i antall reiser, ville dette føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,0000035 grader. – Stein Storlie Bergsmark, Fysiker og skogeier

Dette er et gjestinnlegg fra Stein Storlie Bergsmark, fysiker og skogeier som tidligere har stått på trykk i Agderposten mandag 12. desember 2016:

Det er svært viktig å konfrontere Venstre når Petter Toldnæs i avisen den 5. desember hevder at Venstres miljøkrav vil gjøre hverdagen bedre og billigere for folk. Alle saker har flere sider, og Venstres krav har en enorm kostnadsside. Venstre har rett i to saker, at det kan bli bedre luft i storbyene når det blir mange nok elbiler, og at CO2 er en klimagass. Forøvrig tar Venstre feil på alle punkter.

Venstes elbilsatsning er uten global betydning og har kostet skattebetalerne rundt 20 milliarder kroner. Pengene burde gått til kollektivtrafikken. Venstre mener vi må ha mer sol- og vindkraft. Det er unødvendig siden vi har 109 % dekning av elektrisitet fra fornybare kilder og er en stor krafteksportør. Utbygging av vindkraft fører til at ulønnsomme prosjekter flyttes fra Sverige til Norge. Statkrafts vindpark på Fosen vil koste strømkundene 20 milliarder i subsidier over parkens levetid og føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,00009 grader.

Biodiesel fra norske skoger vil ikke redusere utslippene av CO2, men øke dem. All forbrenning av norsk skogsvirke, som pelletsfyring og andre former for biovarme vil øke utslipp av CO2. Biodrivstoff fra matkornet mais vil også øke utslippene av CO2, samtidig som det reduserer arealet hvor det produseres mat.

Toldnæs hevder at utslipp av CO2 fører til mer ekstremvær. Heller ikke det er korrekt. I Norge varierer antall ekstremværhendelser fra år til år, men trenden er uforandret. Årlig nedbør viser ingen statistisk signifikant økning, det gjør heller ikke vannskadestatistikken.

Toldnæs bør tilskrive dem som mistet jobben på flyplassen på Rygge og fortelle hvor de nå vil få nye grønne jobber skapt av Venstre. Flypassasjeravgiften får ingen virkning, for flyselskapene setter ingen maskiner på bakken. Om avgiften likevel skulle føre til 5 % reduksjon i antall reiser, ville dette føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,0000035 grader.

Venstre hevder at 2/3 av Norges olje- og gassressurser må bli liggende i bakken. Vi har 0,5 prosent av verdens oljeressurser og 1 prosent av gassressursene. Om vi varig kutter all produksjon får vi en utslippsreduksjon globalt på 0,045 prosent, som reduserer temperaturen i 2100 med 0,0004 grader. Så lenge olje og gass er etterspurt, vil andre land levere om Norge kutter. Med slike kutt argumenterer Venstre for en nedbygging av helse, velferd, skole og forsvar, eller for dramatiske skatteøkninger.

Det er ingen tvil om at mer CO2 fører til økt atmosfæretemperatur. Men en dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vil bare føre til en økning på mellom 0,5 og 1 grader, og det meste av økningen har funnet sted. Ytterligere økning av CO2 utover dagens nivå har marginal effekt.

Venstre er uten motforestillinger forankret i den politiske konsensus, basert på Klimapanelets modellbaserte klimascenarier. Men klimamodellene feiler og en overveldende klimahistorikk viser at alt som skjer i dag, som bresmelting og lite is i Arktis, har skjedd tidligere. Det er heller ikke påvist noe årsaksforhold mellom økning av CO2 og økning av atmosfæretemperaturen.

Den såkalte togradersgrensen er politisk fremdiskutert for å synliggjøre et mål, og er ikke vitenskapelig forankret som noen faregrense. Flere forskere har beregnet at om alle land innfrir målene i Parisavtalen, vil dette redusere temperaturstigningen fram mot år 2100 med maksimalt 0,2 grader. Venstre fremstår uten verifisert vitenskapelig grunnlag for sin meningsløse og kostbare symbolpolitikk.

Stein Storlie Bergsmark
Fysiker og skogeier

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone