HVORFOR KAN ELEKTRISKE FLY IKKE LANDE?

May be an image of airplane

Dette er en gjestekommentar fra styreleder i Klimarealistene, biolog Morten Jødal:

HVORFOR KAN ELEKTRISKE FLY IKKE LANDE?

Det grønne skiftet har eliminert all sunn fornuft. Det grønne samfunnet er et luftslott, hvor nesten alle beslutningstakere mangler realfaglig kompetanse. Og evne til å kunne regne. Vi har havnet i en absurd verden, hvor skognæringen påstår vi kan få et «bedre klima på 1-2-tre». Ved noen skogtiltak. Slik er det i alle næringen – ingen har lenger beina på jorda. Dessverre heller ikke bøndene, som har sluttet opp om galskapen. De har satt seg fore å lage kuer som ikke promper eller raper. For alle skal jo bidra.

Og flybransjen – de skal visstnok frakte passasjerer med motorer som drives av batterier. Ja, du leste riktig: batterier.

Det går selvfølgelig ikke, og det vet alle som kan noe om flymaskiner. Det har med vekt ved landingen å gjøre. Norwegian oppgir å bruke omtrent 2,38 liter flydrivstoff/passasjer/100 km. Til en flytur på 100 mil med 200 passasjerer bruker et fly da 4 760 liter. Noe må de ha å gå på, så de fyller kanskje 5 000 liter til en slik tur. Flydrivstoff har en egenvekt på 0,8 kg/liter, så flyet fyller kanskje 4 000 kg. Kanskje mer, for å være på den sikre siden. Men antall liter og kilo er ikke poenget. Det sentrale er vekt ved landing.

Til en tilsvarende elektrisk tur trengs et batteri som veier 130 tonn. Altså betraktelig mer enn selve flyet. Et stort problem er at dette batteriet må holdes varmt, fordi virkningsgraden er temperaturavhengig. Det krever mye energi, fordi bare noe av lasterommet til et fly oppvarmes under flyturen. I resten er det underveis like kaldt som utenfor flykroppen – omtrent minus 50 grader C.

Hovedproblemet er imidlertid at fly ikke kan lande med vekten av drivstoff. Dersom et fly rett etter avgang får problemer, og umiddelbart må returnere, dumper det det aller meste av flydrivstoffet før landing. Det har ikke noe med brannfare å gjøre, men hva flyet fysisk tåler ved landing.

Et elektrisk drevet fly kan altså ikke lande. Det vil være for tungt. Flyet tåler det ikke. Man kan heller ikke hive ut 130 tonn flybatteri før landing. Ei heller dumpe kofferter og passasjerer.

Du lurer kanskje på: hvorfor er det ingen som sier dette? Svaret er at man aldri oppgir noen tall knyttet til Parisavtalen, 1,5-gradersmålet eller det grønne skiftet. Vi får aldri vite at en fullt innfridd Parisavtale ikke har noen virkning på global temperatur, vi får heller ikke vite hva det koster. Vi får ikke vite hva fangst og lagring av CO2 ved Langskip-prosjekter betyr for global temperatur. Hadde det blitt presentert, ville ikke en velger gitt klarsignal til å svi av 15 milliarder kroner. Slike tall tåler ikke dagens lys. Da sprekker det grønne trollet.

Derfor får vi heller ikke vite at elektriske drevne fly ikke kan lande.

Opprinnelig publisert på facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/2541150089475567/permalink/3014831482107423/