Rygge – Valg 2019 og konsekvenser

(Se også tilsvarende Facebookpost her: https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/902041356837011 )

Å stemme oppfordrer vi alle Venner av Rygge til å gjøre på førstkommende søndag og mandag. Det er den beste måten å påvirke rammebetingelsene for Moss lufthavn Rygge og muligheten til å starte opp. Rygge og flyselskapene trenger stabile rammebetingelser uten nye og økte skatter og avgifter som ødelegger en meget skjør forretningsplan som er bærekraftig for alle involverte parter. Mange har allerede spekulert i at den siste utsettelsen til Rygge Sivile Lufthavn (RSL) til etter bydel-, kommune- og fylkestingsvalget har å gjøre med politisk risiko. Stemmer man på partier som vil innføre og forverre rammebetingelsene for flyplassen vil dette kunne virke særdeles negativt inn på om man er villige til å satse både fra flyplassens side og de 7–10 selskapene man har/holder på å inngå avtaler med.  

Hva består denne politiske risikoen av? 

På kommunalt plan kan politikerne vedta

 • Eiendomsskatt
 • Formueskatt[8]
 • Byggesaker
 • Skjenkebevillinger
 • Bomringer rundt de største byene og dermed sterkt begrense muligheten for privat transport til Rygge fra byer som Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og ikke minst Oslo..
 • Begrenset parkering i nybygg i kommuner, både offentlig, næringseiendom og privat. Alt dette begrenser evnen til å eie og bruke privatbil. 
 • Begrense vedlikehold av veier, Fjerne muligheten til å kjøre rundt i byene ved å stenge, anlegge enveiskjørte gater og prioritere syklister og «sykkelmotorveier» der det før var plass til biler.
 • Nye og økte parkeringsavgifter.

På fylkeskommunalt plan kan politikere vedta 

 • Formueskatt[8]
 • Diverse bypakker.
 • Fylkesveier.
 • … 

Moss Lufthavn Rygge

Man har stor inntekter fra parkeringshuset på flyplassen. Tiltak om nullvekst i biltrafikken, bomringer og annet som hindrer folk i å kjøpe, eie og kjøre bil er derfor skadelig for flyplassen. I tillegg vil man miste kunder som blir mindre mobile og kanskje ikke tar seg råd til hverken bil eller å kjøre gjennom foreslåtte bomringer og økninger i bompengesatser. 

Videre kan reguleringer rundt hva og hvordan man utnytter flyplassen hindre en god næringsutvikling rundt og på flyplassen. Her kan man tenke seg hotelldrift med puber og diskotek med frie åpningstider og alkoholsalg uten kommunal innskrenkning, kjøpesenterdrift, serveringssteder slik man ser på blant annet verdens beste flyplass i Singapore

Kommunal eiendomsskatt vil alltid være negativt da det er en kostnadskomponent som også må dekkes inn av passasjerene eller flyselskapene. 

Hva mener politikere i Fredrikstad / Sarpsborg

David Dutheil 1. kandidat for Liberalistene Fredrikstad
«– Liberalistene Fredrikstad er stor forkjemper og støttespiller i å legge til rette for flyplassen på Rygge. Det er en hjertesak for lokallaget fordi flyplassen påvirker hele Fredrikstad.» og «– Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»[7] (foto: Kristine Lind Andreassen)

«– Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»[7] og «–Liberalistene Fredrikstad er stor forkjemper og støttespiller i å legge til rette for flyplassen på Rygge. Det er en hjertesak for lokallaget fordi flyplassen påvirker hele Fredrikstad.» David Dutheil 1. kandidat for Liberalistene Fredrikstad

«Frp mener det er mulig å stanse Bypakke Nedre Glomma i nåværende form. Innkrevingen fra høsten er vedtatt, men kan stanses dersom bystyrene gjør et nytt vedtak om stans i gigantutbyggingen.», Bjørnar Laabak, Ordførerkandidat Fredrikstad Frp [5]

I Fredrikstad og Sarpsborg har man i begge bystyrene vedtatt Bypakke Nedre Glomma[1]. Pakken er finansiert av staten, fylket og Fredrikstad og Sarpsborg gjennom bompenger [2]. Her er det snakk om at man skal inndrive over 10 milliarder[2] i bompenger i en periode på 20 år. Det er ekstremt mye penger som alene kunne finansiert halve flypassasjeravgiften. En av hovedmålsetningene er «Nullvekst i personbiltrafikken»[2] En viktig inntektskilde for Moss Lufthavn rygge er parkeringshuset. Det medfører at det er viktig at folk bruker privatbilen for å komme seg til flyplassen. Om prisen for å reise med privatbil og færre skaffer dette pga. denne bomringen så er dette på lang sikt skadelig for flyplassen. Av politiske partier i Fredrikstad er det kun Fremskrittspartiet[4][5] (Bjørnar Laabak ordførerkandidat Fredrikstad Frp) og Liberalistene [0][7] (som er inne i Fredrikstad Blads siste meningsmåling torsdag 5. september med 1. kandidat David Dutheil i kommunestyret[13]) som er motstandere av dette prosjektet. I Sarpsborg er i tillegg de tre uavhengige bystyrerepresentantene Kai Roger Hagen, Steinar Haakenstad og Ståle Solberg[6] motstandere av denne pakken og de påpeker vanvittige ting som at det er planlagt å bygge en firefelts bro i 2025 over skinnegang, der skinnegangen skal rives opp 2029[6]. Kun politikere har evne til å sløse slik med dine og mine skattepenger. Dette vil koste bilister i snitt 20000 kr. i året[4], blant annet for å finansiere en helt unødvendig bro. 

For å sitere Kai Roger Hagen, Steinar Haakenstad og Ståle Solberg:

«Det skal altså bygges ny firefelts bru over jernbaneskinnene på Alvim. Brua er lang fordi det er dobbeltspor og lokalvei på begge sider av skinnene. Brua kan stå ferdig i 2025. Så i 2029 skal jernbaneskinnene fjernes. Da blir brua overflødig og kunne vært erstattet med en rundkjøring. Dette er et molboprosjekt, med mindre man kommer til at man likevel skal beholde jernbaneskinnene.»[6]

Hva mener politikere i Moss

Michael Torp, ordførerkandidat for Fremskrittspartiet Moss, Viken, Fremskrittspartiet 

«Michael Torp (Frp) venter folkeopprør mot bompenger i Moss når ny riksvei 19 og en bypakke med trafikktiltak skal realiseres og finansieres.»[11] og «Eiendomsskatten må reduseres […] og vi må si klart ifra at vi ikke aksepterer bompenger i Moss»[12] Michael Torp, 1. kandidat for Fremskrittspartiet Moss, Viken, Fremskrittspartiet 

I Moss planlegger man en bomring i prosjektet nytt veisystemet Moss og Rygge[9], der kun FrP i bystyret har vært motstandere «Med unntak av Frp, skal det i de politiske miljøene være liten motstand mot at bilistene skal være med på å betale regningen.»[9]. Tage Pettersen i Høyre har sagt at «– Et bredt flertall i bystyret har sagt ja til det prinsipielle ved lokal medfinansiering. Men når det gjelder bompenger har de borgerlige partiene sagt at vi vil høre hva innbyggerne har å si, sier Tage Pettersen til Moss Avis.»[10].

Frp vil fjerne eiendomskatten og Høyre vil «– Moss Høyre ønsker en reduksjon og på sikt fjerning av eiendomsskatt i Moss slik planen var da vi tok over styringen i 2011. Eiendomsskatten på 4.4 promille ble redusert til 3,95 på et par år.»[14]

ADVARSEL til slutt

Vi har forsøkt å fremheve en del positiv lokalpolitikk på områder som er interessante for videre drift på Moss lufthavn Rygge, men må også komme med en kraftig advarsel tilslutt

Trenger vi si mer om både de som støtter Miljøpartiet De Grønne (MDG) og faktisk har tenkt å stemme på dem? 

Når lokalpolitikerne i Moss er blitt spurt om Moss lufthavn Rygge så svarer MDG følgende: 

«– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi vil ikke jobbe for at flyplassen skal gjenåpnes, da det vil stimulere til økt flytrafikk»[15]. 

Derfor oppfordrer vi på det sterkeste om at man ikke under noen omstendigheter finner på å stemme på MDG og forsøker å unngå og stemme på andre partier som lar dem herje i en vippeposisjon som i Oslo i denne perioden. 

Godt valg alle sammen og fortsatt har vi alle Venner av Rygge  stor ❤ flyglede ❤

Kilder

[0] https://www.facebook.com/liberalistene/videos/532633247478504/  

(arkivert snapshot https://web.archive.org/web/20190907133611/https://www.facebook.com/liberalistene/videos/532633247478504/ http://archive.is/xsGCe )

[1] https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 

(arkiverte snapshot https://web.archive.org/web/20190907130924/https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 )

[2] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-s-2014-2015/id2356346/sec1 

(arkivert snapshot http://archive.is/rquKZ https://web.archive.org/web/20190907131430/https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-s-2014-2015/id2356346/sec1)

[3] https://bypakkenedreglomma.no/om-bypakke-nedre-glomma/ 

(arkiverte snapshot http://archive.is/XMLzA / https://web.archive.org/web/20190907130726/https://bypakkenedreglomma.no/om-bypakke-nedre-glomma/ )

[4] «Søknaden er heldigvis ikke behandlet av staten enda og det betyr at vi har tid til å trekke søknaden. Det betyr at velgerne i Fredrikstad og Sarpsborg ved valget nå avgjør om de vil si ja til den massive bomringen som kan koste bilistene over 20 000 kroner i året eller om de vil støtte Frp som vil trekke søknaden. Etter valget er det for sent å klage.» Leif Eriksen, Frp https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/bypakke-nedre-glomma/bomringen-i-nedre-glomma-avgjores-na/o/5-59-1592176 

(arkivert snapshot http://archive.is/ZFJji / https://web.archive.org/web/20190907140841/https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/bypakke-nedre-glomma/bomringen-i-nedre-glomma-avgjores-na/o/5-59-1592176)

[5] «Frp mener det er mulig å stanse Bypakke Nedre Glomma i nåværende form. Innkrevingen fra høsten er vedtatt, men kan stanses dersom bystyrene gjør et nytt vedtak om stans i gigantutbyggingen.» https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 

(arkivert snapshot http://archive.is/xYQlE / https://web.archive.org/web/20190907134518/https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946)

[6] https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bypakke-nedre-glomma/bystyret-bor-ikke-vedta-bypakke-nedre-glomma/o/5-46-580525 

(arkivert snapshot: http://archive.is/mU0CU / https://web.archive.org/web/20190907141014/https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bypakke-nedre-glomma/bystyret-bor-ikke-vedta-bypakke-nedre-glomma/o/5-46-580525)

[7] «Disse partiene vil kjempe om Fredrikstad-velgernes gunst – Vi ønsker mer makt til enkeltindividet, sier topp­kandidat David Dutheil fra Liberalistene, eneste nykommer i Fredrikstads partiflora foran høstens valg. … – Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»  Lokallagsleder og førstekandidat til bystyret, David Dutheil https://www.dagsavisen.no/demokraten/disse-partiene-vil-kjempe-om-fredrikstad-velgernes-gunst-1.1460464 

(arkiverte snapshot http://archive.is/jgwjy / https://web.archive.org/web/20190907143309/https://www.dagsavisen.no/demokraten/disse-partiene-vil-kjempe-om-fredrikstad-velgernes-gunst-1.1460464#carousel-example-generic )

[8] «Jeg siterer Stortingets skattevedtak for 2019 § 2-3 (formuesskatt til kommunene) siste punktum:

Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Tilsvarende gjelder for den kommunale og fylkeskommunale delen av inntektsskatten. Kommunestyret og fylkestinget kan vedta en lavere sats enn maksimumssatsen.» http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752705-ikke-sa-farlig-med-fakta-i-budstikka 

(arkivert snapshot http://archive.is/XRqmO / https://web.archive.org/web/20190907220407/http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752705-ikke-sa-farlig-med-fakta-i-budstikka )

https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1992/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

[9] https://www.moss-avis.no/samferdsel/nyheter/vil-ha-bomring-rundt-moss/s/5-67-24071

[10] https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/vil-ikke-ha-bomring-i-byen-1.311868 (arkivert snapshot http://archive.is/i9vUO / https://web.archive.org/save/https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/vil-ikke-ha-bomring-i-byen-1.311868 )

[11] https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/spar-folkeoppror-mot-bompenger-i-moss/s/5-67-713269 

[12] https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2032207/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/p0V7G / https://web.archive.org/web/20190907225406/https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2032207/)

[13] http://www.liberaleren.no/2019/09/06/ett-mandat-for-liberalistene/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/WvGJU / https://web.archive.org/save/http://www.liberaleren.no/2019/09/06/ett-mandat-for-liberalistene/)

[14] https://www.morsatidende.no/2019/09/04/valg-2019-hoyre/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/wdnfE / https://web.archive.org/web/20190907231530/https://www.morsatidende.no/2019/09/04/valg-2019-hoyre/)

[15] https://www.morsatidende.no/2019/09/06/valg-2019-miljopartiet-de-gronne/