Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport!

https://no.wikipedia.org/wiki/Moss

Meget gledelig melding fra Rygge Airport (RA)! Moss kommune bevilger 100 000 kroner.

Ifølge pressemeldingen fra RA er Mosseordfører Tage Pettersen glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS og sier følgende:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport mandag 13. mars 2017

Moss kommune bevilger prosjektstøtte til Rygge Airport

Formannskapet i Moss kommune vedtok i dag å bevilge kr. 100.000 til Rygge Airport AS (RA). Beløpet skal benyttes i arbeidet med å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge i april 2018. Bevilgningen går inn i rekken av pengestøtte fra til sammen syv kommuner i Østfold. Moss kommunes bidrag er hittil det største kommunale enkeltbidraget som RA har mottatt.

Alle de 18 kommunene i Østfold er invitert til å bevilge prosjektstøtte til Rygge Airport AS basert på et referansebeløp på 3 kr. per innbygger. Inntil i dag var det seks kommuner som hadde innvilget søknaden. Moss kommune blir dermed den syvende kommunen i Østfold som fatter et positivt vedtak om å støtte flyplassaken med økonomiske midler.

Mosseordfører Tage Pettersen er glad for at et stort flertall i formannskapet sluttet seg til søknaden fra Rygge Airport AS:

«Jeg oppfordrer alle de øvrige kommunene i Østfold til å bli med på det bidraget som en rekke kommuner nå har sluttet seg til», sier ordfører Tage Pettersen i en kommentar.

«Det er svært gledelig at Moss kommune på denne måten uttrykker sin tro på at vi skal lykkes med prosjektet vårt», sier daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport AS i en kommentar.

«Alle de kommunale bidragene har – foruten den rent økonomiske betydningen – en sterk symbolverdi overfor sentrale myndigheter, og vil også ha den samme symbolverdien overfor industrielle investorer i utlandet som skal bidra med den langsiktige finansieringen», opplyser Johannessen.

Flyplasser har en enorm betydning for næringsutvikling. Det samme gjelder Moss Lufthavn Rygge i forhold til sin region Østfold, Follo og Oslo syd. Et godt og variert rutetilbud fra flyplassen vil bidra til å gjøre Østfold og Moss enda mer tilgjengelig, og skape en lettvint og behagelig reise for alle som ønsker å benytte flyplassen fra og med neste sommersesong.

Om RA:
Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Del siden på …Share on Facebook905Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *