Taxfree-aktør vil gjenåpne Rygge

https://www.nrk.no/ostfold/taxfree-eier-vil-overta-rygge-1.13449228

Spennende utvikling. Nå har selskapet Jotunfjell Partners som eier Airport Retail Group og var selskapet som drev taxfreebutikken på Rygge, ønske om å starte opp flyplassdrift på Rygge.[1][2][3]

Det er meget gledelig at flere aktører ser på muligheten om å få til oppstart! Fra før av har Rygge Airport (RA) vært den eneste som har sagt at det er mulig. Det er tydeligvis andre også som nå ser dette, og det viser at RA har vhatt veldig rett i at det finnes en mulighet for ny drift. Nå får vi bare håpe at dette ikke hindrer fremdrift for gjenåpningen.

Ifølge NRK Østfold så sier talsmann for investeringsselskapet Jotunfjell, Geir Arne Drangeid at

«de er i forhandlinger med eierne av Moss lufthavn Rygge om å overta flyplassen som stengte i fjor.»[1]

Kilder
[1] https://www.nrk.no/ostfold/taxfree-eier-vil-overta-rygge-1.13449228 https://www.nrk.no/nyheter/taxfree-aktor-vil-overta-rygge-1.13449464
[2] https://www.abcnyheter.no/reise/2017/03/28/195291100/taxfree-aktor-vil-gjenapne-rygge
[3] https://www.moss-avis.no/moss-lufthavn-rygge/flyplass/rygge-airport-as/na-snuser-denne-taxfree-aktoren-pa-a-overta-rygge/s/5-67-405068
[4] https://www.p4.no/nyheter/vil-fa-fart-pa-rygge-igjen/artikkel/694545/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Sarpsborg bevilger 175 000 til Rygge Airport (RA)!

https://no.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg

Tusen takk til formannskapet i Sarpsborg som enstemming gikk inn for søknaden fra Rygge Airport (RA) og bevilget 175 000 kr til tross for motstand fra rådmannen. 

Vi i Venner av Rygge gleder oss stort over viljen til å få på plass ny drift er så høy i Østfold. 

Nå får vi håpe at de nasjonale politikerne legger forholdene tilrette. Få fjernet den særdeles skadelige flypassasjeravgiften, ikke ilegg flynæringen flere andre avgifter og spesielt følg opp versus avtaler som RA må gjøre mot forsvaret som sitter med en av nøklene. 
Les mer i Sarpsborg Arbeiderblad om formannskapets avgjørelse [1]

https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320
https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320

Kilde

[1] https://www.sa.no/fly/moss-lufthavn-rygge/politikk/vil-gi-penger-til-rygge-airport/s/5-46-324320

[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

Moss Avis
Moss Avis melder[1] at  

«Aksjetegninger for nesten 2,5 millioner – fortsetter arbeidet for gjenåpning

På dette grunnlaget har styret besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.»[1]

Les mer i Moss Avis.

Hele pressemeldingen

Pressemelding fra Rygge Airport AS – 22.03.2017:

Rygge Airport AS forankret med solid regional støtte og vil sikre videre emisjonsløp med tegningsgaranti

 

Summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten som i de siste uker har kommet fra bedrifter, lokale myndigheter og privatpersoner i Østfold viser et sterkt regionalt ønske og behov for Rygge Airport AS (RA) sitt prosjekt om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge (MLR) i april 2018.

 

I kapitalutvidelsen er det innkommet tegninger for til sammen kr. 2.490.000. 14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget RAs søknad om prosjektstøtte, hvilket gjør at man nærmer seg målsettingen om et samlet beløp opp mot kr. 1.000.000 fra kommunal sektor. Også kommuner i Follo har meldt sin interesse og mottatt RAs søknad om prosjektstøtte. Søknadsprosessen med Østfold fylkeskommune starter første uken i april. Over 800 personer har støttet prosjektet gjennom Vipps, et initiativ som ikke er startet av RA, men av fem privatpersoner og Facebook-siden Venner av Rygge. Tilsammen er det kommet inn kr. 165.000 på egen Vipps-konto.

 

Oppnådde tegninger i aksjeemisjonen er basert på at RA pt. ikke har inngåtte avtaler med interessehavere. Dette synliggjør både risikovilje og en bred og solid interesse for at RA skal lykkes med sin målsetting om å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved MLR fra våren 2018. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter frem til grunnlaget for en oppstart foreligger, herunder fremforhandling av avtaler med flyselskaper, langsiktig finansering av oppstart og drift, samt teknisk-operativ godkjennelse.

 

«Den regionale forankringen som vi nå har oppnådd vil vektlegges betydelig i forbindelse med nåværende og fremtidige interessenters vurdering av RAs prosjekt», sier styreleder Ole K Sivertsen.  

 

For å sikre minimum emisjonsbeløp på kr. 5 millioner har RA etablert en dialog med en gruppe aksjonærer om å stille en fulltegningsgaranti. Garantien vil være betinget av at det inngås en avtale med Forsvarsdepartementet (FD) og eier/pantehaver i terminalbygg og parkeringshus.  

 

RA har en pågående og konstruktiv dialog med FD om hvordan tilgang til flyplassområdet samt terminalbygg og parkeringshus kan sikres gjennom avtaler, der også andre interessenter inkluderes. Dette er en «startblokk» for andre aktiviteter RA må gjennomføre for å sikre grunnlaget for en oppstart av flyplassvirksomhet ved MLR. FD og RA er omforent om at tidslinjen for å komme i mål med slike avtaler må holdes stram for ikke å miste tidsvinduet partene har til rådighet for å oppnå målsettingen om gjenåpning av MLR i 2018.

 

På dette grunnlag har styret i RA besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et styre med relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

 

Kilder

[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/aksjetegninger-for-nesten-2-5-millioner-fortsetter-arbeidet-for-gjenapning/s/5-67-401582

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Stor oppslutning om VIPPS-aksjonen og aksjer med utbytte til veldedig formål!

Vipps til 90904

Venner av Rygge (VAR) fikk melding tidligere i dag fra Rygge Airport (RA) [1] at saldo på Vippsaksjonen nå er hele kr 165 000. RA vil trykke aksjer for alle pengene, og et eventuelt utbytte på aksjene vil ved hver anledning gå til et veldedig formål i Østfold.

Tidligere  har det blitt meldt fra Knut R. Johannessen / RA at over 800 har bidradd.[2] 
Kilder 

[1] Melding til VAR fra RA http://rygge-airport.no

[2] Knut R. Johannessen, 13. mars 2017 «Hans Trond Nilsen Per i dag har Vipps til Rygge-aksjonen bragt inn kr. 153.342,48 til Rygge Airport AS. Over 800 personer har bidratt.» https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/397034897337662

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Bjørn investerer 100 000 kr i Rygge Airport!

NRK Østfold
NRK Østfold

Den folkelige opplsutningen om vår kjære flyplass er enorm. Vi håper at Rygge Airport AS (RA) snart har de nødvendige midlene på plass for å fortsette det fantastiske arbeidet som gjøres for å få på plass drift igjen.

Det er utrolig gledelig melding fra NRK Østfold som raporterer fra siste møte på Quality Hotel i Sarpsborg den 14. mars 2017 [1]:

«– Jeg har tro på dette prosjektet. Dessuten liker jeg Rygge og jeg er lei av å kjøre forbi en tom flyplass for å komme til Gardermoen, sier pensjonisten Bjørn Helle.»

der Bjørn Helle sier han tegnet seg for 100 000 kr i aksjer.

«Etter møtet valgte Bjørn Helle å kjøpe aksjer til en verdi av 100.000 kroner.»[1]

Den tidligere ansatte Ulf Larsen, som Venner av Rygge tidligere har omtalt her «Fake news!?»[3] og «Fantastisk fin dokumentar»[4] sier følgende:

«– Jeg er en forsiktig optimist. Jeg synes det som blir lagt frem høres fornuftig ut, sier Ulf Larsen.»[1]

Kilder
[1] https://www.nrk.no/ostfold/her-bruker-bjorn-100.000-kr.-pa-ny-rygge-flyplass-1.13425954
[2] Husk at «kr» skrives uten punktum http://www.korrekturavdelingen.no/forkortelser.htm og tall skrives med hardt mellomrom som tusenskilletegn http://www.korrekturavdelingen.no/K4TallOgSifferGruppering.htm. Finner dere feil på Venner av Rygge så send en melding straks. Korrekt språk er viktig!
[3] http://venneravrygge.no/2017/03/11/fake-news/
[4] http://venneravrygge.no/2016/11/01/fantastisk-fin-dokumentar/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Gjesteinnlegg – Knut R. Johannessen – Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!

Knut R. Johannessen

Knut R. Johannessen har skrevet et leserinnlegg 27. februar 2017: «Hartmann tar feil om Vipps-aksjonen for Rygge Airport!»[1] i Hangar.no som svarer på et leserinnlegg «Rygge Airport tigger penger som en sekt» i Fredrikstad Blad[2] (indirekte) og et i Hangar: MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST[3] (direkte).

KNUT R. JOHANNESSEN
Daglig leder, Rygge Airport

Dette er et leserinnlegg som svar på artikkelen:
MENER KRONERULLING FOR RYGGE AIRPORT ER USERIØST

KNUT R. JOHANNESSEN
Prosjektkapitalen på kr. 7,5 million som selskapet nå er i ferd med å innhente skal komme i fra to kilder; aksjeinnskudd fra nye og eksisterende aksjonærer gjennom den vedtattte kapitalutvidelsen, samt i form av prosjektstøtte som Rygge Airport har søkt om fra Østfolds 18 kommuner. Støtte fra kommunene, sammen med et bredt forankret eierskap på selskapet i flyplassens influensområde, vil ha stor verdi når den industrielle kapitalen (60-80 MNOK) skal innhentes.

Pengene som mottas fra Vipps-til-Rygge-aksjonen er en ren bonus i forhold til den prosjektkapitalen selskapet er i ferd med å innhente. Men symbolverdien er enorm. Det er kommet inn over 150.000 kroner fra mer enn 800 givere. Dette er en kjempeinspirasjon i det daglige arbeidet.

Vippsaksjonen er ikke et initiativ som Rygge Airport har satt i gang. Rygge Airport har valgt å svare på flere henvendelser til selskapet hvor folk har spurt om det ikke finnes en konto man kan vippse til for å vise sin støtte. Av respekt for de mange som har og har hatt et ønske om å vise sitt engasjement opprettet Rygge Airport en slik konto, sammen med en webside med en betalingsløsning, informasjon om selskapet og hva man jobber for.

Hartmann har tydeligvis ikke satt seg inn i saken, og tar helt feil når hun påstår at prosjektet skal finansieres ved hjelp av en vippsaksjon.

Hun tar også feil når hun etterlyser åpenhet og tydelig informasjon. Kapitalutvidelsen er blitt gjenstand for mye omtale i media, og alle som ønsker mer informasjon om emisjonen kan henvende seg til selskapet via hjemmesiden og få tilsendt nærmere informasjon.

Gjengitt med tillatelse av Knut R. Johannessen.

Rettelser:
2017-03-19 12:55 La til kilde [3], da dette er innlegget fra Hartmann det svares direkte på, ikke det i Fredrikstad Blad fra Oddmund Borge som kom nå [2]

Kilde
[1] http://www.hangar.no/leserinnlegg-hartmann-tar-feil-om-vipps-aksjonen-for-rygge-airport/
[2] https://www.f-b.no/debatt/rygge-airport-as/rygge/rygge-airport-tigger-penger-som-en-sekt/o/5-59-694387
[3] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Fredrikstad støtter Rygge Airport med 250 000!

Fredrikstad Blad [2]
Vi sier som Knut Johannessen i Rygge Airport (RA) [1] tusen takk til ordfører Jon-Ivar Nygård og formannskapet i Fredrikstad som – til tross for negativ innstilling fra rådmannen – velger å gå inn for å bevilge kr 3 per innbygger (kr 250 000) til RA. Både substansielt og symbolsk er bidraget svært verdifullt. 
Fredrikstads tilskudd står alene for nesten 1/3 av den totale prosjektstøtten som er søkt om fra kommunene i Østfold.

Les mer om saken i Fredrikstad Blad bak betalingsmur[2].

Kilder

[1] https://www.facebook.com/knut.r.johannessen/posts/10212240156069543

[2] https://www.f-b.no/nyheter/naringsliv/politikk/fredrikstad-gir-250-000-kroner-til-rygge-airport/s/5-59-694731

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rakkestad støtter Rygge Airport!

https://no.wikipedia.org/wiki/Rakkestad

Ordfører Ellen Solbrække (AP) melder at formannskapet i Rakkestad har i dag bevilget kr 25 000.- som tilsvarer kr 3.- pr innbygger i prosjektstøtte til Rygge Airport. Vedtaket ble gjort med 8 som stemte for og 1 representant fra SP stemte i mot.

Hun sier de har mange innbyggere som er svært opptatt av at det blir drift på Rygge igjen.

Det er fantastisk gledelig at det virker som om det er 100 % oppslutning blant alle kommuner i Østfold om initiativet.

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komiker Tommy Steine stiller opp for «Vipps til Rygge» – sponser Rygge Airport!

SE VIDEO HER

Komiker Tommy Steine stiller opp for «Vipps til Rygge», og sponser Rygge Airport AS med en egen forestilling på Sirkus Østfold som er sommershowet hans i Råde. Alle de 400 plassene i teltet går til en vippsekonkurranse for Rygge. Den som vippser mest får de to første plassene. Den som vippser nestmest får de to neste, osv. Det blir en helt fantastisk forestilling med kun Rygge-fans på benkeradene.

På Facebook: https://www.facebook.com/venneravrygge/videos/397466340627851/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Meget gledelig – Frp vil fjerne flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen ny klimaavgift!

http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2017/03/10/Frp-vil-ikke-ha-ny-flypassasjeravgift-14423637.ece

Meget gledelig nyhet for Rygge og flynæringen

Frp vil fjerne flypassasjeravgiften og IKKE innføre noen ny avgift!

Rbnett/NTB melder at

«Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet går inn for å fjerne flypassasjeravgiften, men ønsker ikke å erstatte den med en annen miljøavgift.»[1]

videre at det var etter forslag fra Østfold Frp.

«Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg»[1]

Det er veldig godt at man hører på både Knut Johannessen i Rygge Airport (RA) som sier følgende til Høyres vedtak om å fjerne flypassasjeravgiften

«– Avgiften er jo der fortsatt. Vår forutsetning er at vi skal klare å drive flyplassen også med avgiften. Når det er sagt, så vil enhver bedring av rammebetingelsene for luftfarten være positive og det er derfor svært gledelig at Høyre treffer et slikt vedtak, sier han til NRK.»[2]

Dog Høyre vil innføre en annen avgift med «klar miljøeffekt [1]». Denne nye avgiften øker usikkerheten for flynæringen, og er dårlig nytt for flybransjen sier tidligere direktør ved RSL, Pål Tandberg

«Pål Tandberg er derimot ikke i tvil om at det gikk for fort i svingene da avgiften ble innført i dagene før jul i 2015. Han var direktør ved den nå nedlagte flyplassen i Rygge.
Han mener særlig del to av Høyres landsmøtevedtak, nemlig at det skal innføres en ny type miljøavgift i stedet, er dårlig nytt for flybransjen.
– De sier ikke hva den nye avgiften er, og da blir bare risikoen enda større. For vi vet ingenting, sier Tandberg.»[2]

Hvilken miljøeffekt er det snakk om? Eller snakker man egentlig om klima (det er ikke lett å holde styr på disse begrepene gitt, men det er en helt annen diskusjon)

Vi har tidligere skrevet om Høyres finanspolitiske talsmann som ikke ville fjerne flypassasjeravgiften Fake News!?[4]. Her er det en Høyre-stortingspolitiker som mener at det å innføre en avgift var en god idé (om NRK har sitert henne riktig og ikke utelatt annen viktig utdypende info.) … :

«– Det var en god idé å innføre en avgift, men innretningen har ikke vært god nok, sier stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde.» [3]

.

Det er bare å bemerke at det forelå ca 100-120 særdeles negative høringssvar FØR avgiften ble innført[5] og uttallige troverdige advarsler fra en av hovedaktørene som ville bli rammet av denne skadelige avgiften.

Kilde
[1] http://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2017/03/10/Frp-vil-ikke-ha-ny-flypassasjeravgift-14423637.ece
[2] https://www.nrk.no/ostfold/arbeidet-med-a-gjenapne-rygge-fortsetter-1.13419789
[3] https://www.nrk.no/ostfold/flyplassjef-om-snuoperasjon_-_-dette-sier-meg-at-det-er-valgar-1.13419539
[4] http://venneravrygge.no/2017/03/11/fake-news/
[5] http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/horinger/horing-flypassasjeravgift/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone