Råde kommune støtter Rygge Airport!

Tusen takk til ordfører René Rafshol (H) og kommunestyret i Råde som i går enstemmig bevilget prosjektstøtte til Rygge Airport på kr. 3 per innbygger i kommunestyremøtet 27. februar 2017[3] !

Kilder

[1] https://www.rade.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2251&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=12&pf=PI

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Pressemelding fra Rygge Airport – Forlengelse av tegningsperiode for aksjeemisjon

https://touch.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/siste-rygge-airport-forlenger-fristen-for-tegning-av-aksjer-i-selskapet/s/5-67-389017
Moss Avis skriver [1] at Rygge Airport forlenger tegningsperioden 

«- Selskapet har mottatt tegninger og det er vist betydelig interesse for RAs engasjement for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil rutetrafikk. På bakgrunn av fortsatt pågående interesse og gjenstående diskusjoner med potensielle investorer, samt en bedre sammenfallenhet med tidsløpet for den politiske behandling av selskapets søknader om kommunal prosjektstøtte, har styret besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017, heter det i pressemelingen»[1]

NRK melder at [2] kampen fortsetter med å få flyplassen gjenåpnet

«Kampen om å gjenåpne Moss lufthavn Rygge fortsetter. Det ble klart etter at Rygge Airport hadde styremøte i kveld.»[2]

https://www.nrk.no/ostfold/har-ikke-gitt-opp-sivil-luftfart-pa-rygge-1.13401236

Rygge Airport har kommet med følgende pressemelding 27. februar 2017 21:46 (epost)

Forlengelse av tegningsperiode for aksjeemisjon

frem til og med 17 mars 2017.  

                                                                                                             

Styret i Rygge Airport AS (RA) har i dag, 27.02.17, avholdt styremøte i forbindelse med den pågående aksjeemisjonen i selskapet. Selskapet har mottatt tegninger og det er vist betydelig interesse for RAs engasjement for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil rutetrafikk.

 

På bakgrunn av fortsatt pågående interesse og gjenstående diskusjoner med potensielle investorer, samt en bedre sammenfallenhet med tidsløpet for den politiske behandling av selskapets søknader om kommunal prosjektstøtte, har styret besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017.

 

«Dette gir oss tid til å komme i mål med flere aktører som har respondert positivt på våre henvendelser», sier Ole Kr. Sivertsen, styreleder i RA.

 

« I tilegg gir vi oss selv en bedre mulighet til å se sluttresultatet av kapitalutvidelsen i sammenheng med utfallet av den politiske behandlingen av søknadene om prosjektstøtte fra de 18 kommunene i Østfold, hvorav tre kommuner hitill har besluttet å gi støtte», sier Sivertsen.

 

 

Om RA:

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge. Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Kilder

[1] https://touch.moss-avis.no/nyheter/rygge/rygge-airport-as/siste-rygge-airport-forlenger-fristen-for-tegning-av-aksjer-i-selskapet/s/5-67-389017

[2] https://www.nrk.no/ostfold/har-ikke-gitt-opp-sivil-luftfart-pa-rygge-1.13401236

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

35000!

https://www.facebook.com/venneravrygge/
I løpet av søndag 26. februar 2017 rundet Venner av Rygge 35000 Likes på Facebook! Rundt 30000 av disse kommer fra Østfold-regionen. Det vil si opp mot 10 % av Østfold-befolkningen har likt siden!

Vi oppfordrer igjen folk til å bidra med å vippse til 90904 og hjelpe Rygge Airport igang med neste steg. Les mer på http://rygge-airport.no

Del deretter

    

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

«Omdømmeekspert»

http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107
I Dagsavisen Moss Dagblad uttaler en omdømmeekspert at

«Tigging av småpenger til flyplassen i Rygge kan gi inntrykk av at de økonomiske musklene ikke er på plass, mener Elizabeth Hartmann.»[1]

Vi i Venner av Rygge synes det er ganske smålig av denne omdømmeeksperten å kalle det tigging og småpenger. Husk om alle Venner av Rygge bidrar med 215 kr hver er hele beløpet som nå skal hentes inn på 7 500 000 hentet inn før både investorer, kommuner og fylket har kommet med sine bidrag/investeringer.

Å rakke ned på crowdfunding[2]/folkefinansiering, folkelig engasjement gjennom støtte og bidrag og forsøk på å skremme vekk investorer gjennom negative kommentarer er ikke bra og viser manglende forståelse. Allerede nå er det flere som har gått ut og sagt at de har bidradd med 1000 eller mer, og mange flere har gått ut og sagt at de har gitt 100 og mer på facebook-siden til Venner av Rygge[3].
Videre sier Knut R. Johannessen i Rygge Airport (RA)[4]

«– Det er RA som mottar pengene, men vi har bare lagt til rette for at folk kan bidra etter å ha mottatt flere slike forespørsler. Det er folks engasjement som har startet det. Dessuten har vi sagt at penger fra kronerullingen blir en ren bonus, og ikke noe vi har kalkulert med i budsjett.»[1]

Det er forbilledlig det RA her gjør. Å engasjere hele befolkningen gjennom private bidrag er fantastisk. Det er egentlig utrolig at det er negativt at det åpnes opp for denne type viktige bidrag. Vi støtter RA fullt og helt og har stor tro på at folkefinansiering kan være en særdeles viktig komponent. Her går RA foran med et godt og gjennomtenkt konsept som vi er meget overbevist om vil lykkes.

Les mer i Moss Dagblad under om utspillet fra denne omdømmeeksperten [1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107

Lagt til 28. februar 2017 18:25: Saken er også omtalt i Hangar.no [4] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/omdommeekspert-om-kronerullingen-virker-ganske-useriost-1.929107

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

[4] https://www.facebook.com/venneravrygge/

[3] http://rygge-airport.no

[4] http://www.hangar.no/mener-kronerulling-for-rygge-airport-er-useriost-sender-signal-om-lite-risikovillig-kapital/

2017-02-25 15:38 Korrigert beløp fra 7 til 7,5 millioner.

 

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kronerullingsaksjonen omtalt i f-b

https://touch.f-b.no/nyheter/moss-lufthavn-rygge/rygge/har-startet-kronerulling-for-a-redde-flyplassen-pa-rygge/s/5-59-677647
Nå har Fredrikstad blad omtalt kronerullingsaksjonen!

Cecilie Grønli sier 

«– Dette er en grasrotaksjon hvor folk kan bidra med det de selv vil. En krone, 50 kroner eller 200, hver krone er viktig, dette er en måte å bidra for alle som ikke har mulighet til å legge inn penger på den måten som investorer eller de med aksjoneposter kan. Innsamlingen startet onsdag kveld, da hadde vi alt på plass med bankkonto og muligheter for å vippse penger, informasjon om dette finner man på Venner av Rygge sine Facebook-sider»[1]

Les mer i Fredrikstad blad [1]

Kilder

[1] https://touch.f-b.no/nyheter/moss-lufthavn-rygge/rygge/har-startet-kronerulling-for-a-redde-flyplassen-pa-rygge/s/5-59-677647

Tidligere omtaler av saken på Venner av Rygge

[2] http://venneravrygge.no/2017/02/23/nrk-vips-sa-skal-rygge-airport-fa-mer-penger/

[3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/har-du-bidradd-til-rygge-airport-del-denne/

[4] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

NRK – Vips, så skal Rygge Airport få mer penger

https://www.nrk.no/ostfold/vips_-sa-skal-rygge-airport-fa-mer-penger-1.13392791

NRK Østfold skriver 

«Aksjer, kommune-kronerulling, og nå «vippsing». Responsen fra folk som vil gi penger til arbeidet med ny Rygge-flyplass overvelder og gleder daglig leder i Rygge Airport.»[1]

Venner av Rygge oppfordrer til å Vippse til 90904 og så del denne


Se tidligere omtaler her av denne kampanjen [2][3]

http://venneravrygge.no/2017/02/22/har-du-bidradd-til-rygge-airport-del-denne/

http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/

Kilder

[1] https://www.nrk.no/ostfold/vips_-sa-skal-rygge-airport-fa-mer-penger-1.13392791

[2] http://venneravrygge.no/2017/02/22/har-du-bidradd-til-rygge-airport-del-denne/

[3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Har du bidradd til Rygge Airport? Del denne!

Da har Gjermund Torp laget et bilde[1] som vi oppfordrer alle til å dele på sine profiler på Facebook, Instagram og andre steder! Legg gjerne ved en lenke[2] til Rygge Airport på  http://www.rygge-airport.no/

Del.:
Se tidligere artikkel om kampanjen her [3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/
Kilder

[1] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021174z2580465805&set=o.101825676858587&type=3

[2] http://www.rygge-airport.no/

[3] http://venneravrygge.no/2017/02/22/kronerulling-for-rygge-flyplassen-har-startet/

https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/387911498250002

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kronerulling for Rygge-flyplassen har startet

http://www.rygge-airport.no/

Da skriver Dagsavisen Moss Dagblad at

Engasjementet er så stort for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge at aksjeselskapet Rygge Airport, i samarbeid med lokale ildsjeler, nå starter kronerulling for å nå målet om 7,5 millioner kroner. Du kan enkelt «vippse» ditt bidrag.[1]

Vi i Venner av Rygge støtter fullt og helt opp om Initiativet og oppfordrer folk til å delta.

Ifølge Rygge Airport[2] kan man bidra her http://www.rygge-airport.no/

Hvis du ønsker å synliggjøre ditt engasjement for en gjenåpning

av Moss lufthavn Rygge kan du vise det her ved å gi et bidrag

BETAL MED KORT

Du kan også betale direkte til konto nr. 8601.72.27027

eller med Vipps til 90904

http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

Les mer om initiativet i Moss Dagblad [1]

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/starter-kronerulling-for-rygge-flyplassen-1.928301

[2] http://www.rygge-airport.no/

 

Delt på Facebook:

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Bjørn Kjos – Gjør som Nederland og Irland

https://www.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/luftfart/kjos-tror-torp-lufthavn-vil-bli-lagt-ned/s/5-67-385591

Bjørn Kjos oppfordrer politikerne til å fjerne flypassasjeravgiften og mener at om avgiftene øker så står Torp i fare for å bli nedlagt melder Nettavisen[1][2]

– Hvis man fortsetter å kjøre på med avgifter, vil det ikke være liv laga for Torp heller. Man raderer ut arbeidsplassene som finnes med slike avgifter. Jeg synes det er vanskelig nok å bygge opp arbeidsplasser i Norge allerede, sier han.[1]

http://www.nettavisen.no/na24/bjrn-kjos-tror-torp-lufthavn-kan-bli-lagt-ned/3423314127.html

Kjos oppfordrer politikerne til i stedet å fjerne avgiften.

– Man innførte en slik avgift i Nederland, så effekten og fjernet det. Man gjorde det i Irland, så effekten og fjernet det. Det hadde vært det eneste riktige i Norge også. Da hadde helt sikkert Ryanair kommet tilbake til Rygge også, sier Bjørn Kjos til Nettavisen. [1]

Dessverre vil ikke Venstre fjerne flypassasjeravgiften bekrefter deres nestleder og finanspolitisk talsmann Terje Breivik:

Nestleder og finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik, sier til Nettavisen at han er klar over at de private flyplassene, som Torp, har utfordringer med lønnsomhet som offentlige flyplasser ikke har.
[…]
Han understreker at enn så lenge ønsker ikke Venstre å gjøre noen endringer i flypassasjeravgiften.[1]

Les mer i avisartiklene i Moss avis og Nettavisen:

Kilder
[1] https://www.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/luftfart/kjos-tror-torp-lufthavn-vil-bli-lagt-ned/s/5-67-385591
[2] http://www.nettavisen.no/na24/bjrn-kjos-tror-torp-lufthavn-kan-bli-lagt-ned/3423314127.html

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Gledelig nyhet – Norwegian kan komme til Rygge med base om …

    [1] Dagens Næringsliv, Billettprisene ned, kostnadene opp, Line Karpersen og Jacob Trumpy, fredag 17. februar 2017, side 6-7

… flypassasjeravgiften fjernes! Ifølge Dagens Næringsliv (DN) på fredag 17. februar så sier Kjos

– Rygge vil muligens ikke få noe mer enn noen charterflyvninger , og det for lite. Vi vil ikke ha noe base med fly og personell på Rygge så lenge avgiften er inne, sier Kjos.[1]

Det vil være veldig viktig at alle gode krefter jobber hardt internt i sine parti, i medier og andre relevante parter fremover slik at denne særdeles skadelige avgiften blir avskaffet jo før jo heller og at ikke nye tilsvarende avgifter innføres. Det koster arbeidsplasser, økonomisk aktivitet, velstand uten at man oppnår noe som helst!

Å få Norwegian tilbake til Rygge er det enorm folkelig oppslutning om. Det er bare å se på sist innlegg vi postet om at Norwegian ville komme tilbake til Rygge omtalt her http://venneravrygge.no/2017/01/14/fantastisk-utvikling-en-post-med-10-000-likes-og-nadd-en-halv-million-mennesker/[2]

Kilde
[1] Dagens Næringsliv, Billettprisene ned, kostnadene opp, Line Karpersen og Jacob Trumpy, fredag 17. februar 2017, side 6-7 http://www.dn.no/nyheter/2017/02/16/2051/Luftfart/nei-til-rygge
[2] http://venneravrygge.no/2017/01/14/fantastisk-utvikling-en-post-med-10-000-likes-og-nadd-en-halv-million-mennesker/

Delt på

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone