Rygge Airport med egne ruter?

Det ser ut til at Rygge Airport (RA) 

… vurderer å leie inn fly og sette opp egne ruter fra Rygge.

ifølge Dagsavisen [1]. Dette er fantastiske nyheter. Det ser ut til at den nye styrelederen Ole Kristian Sivertsen virkelig får fremmet Rygges sak! Han sier følgende til NRK Østfold:

– Det kan hende vi setter opp noen flighter i egen regi, med fly som vi selv chartrer, sier rådgiver og påtroppende styreleder i Rygge airport, Ole Kristian Sivertsen.[2]

Kilder

[1] http://www.dagsavisen.no/innenriks/vurderer-a-opprette-egne-flyruter-fra-rygge-1.919324
[2] https://www.nrk.no/ostfold/vil-opprette-egne-ruter-fra-rygge-1.13350070

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ny styreleder i RA – Fra idé- til driftsfase


Den nye styrelederen i Rygge Airport (RA) Ole Kr. Sivertsen som har overtatt fra Anne-Grete Strøm Eriksen sier følgende ifølge Moss avis [1]. – Idéfasen er nå over. Nå skal vi over i en driftsfase. Videre sies det at nå blant annet skal man inn med konkrete forhandlinger med flyselskap slik at en åpning i 2018 fortsatt er mulig.

Vi satser hardt på at finansieringen går i orden og at denne positive utviklingen vil få mer momentum!

Kilder
[1] http://www.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/moss-lufthavn-rygge/han-skal-skaffe-7-5-millioner-pa-n-maned/s/5-67-373552

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Rygge Airport får «ambassadør»er

Moss kommune og Tage Pettersen vil utnevne en «ambassadør» for å «- fremsnakke prosjektet» med å etablere ny sivil lufthavn. Det jobbes med å skaffe flere lokale som har « integritet og som nyter respekt i samfunnet har tro på prosjektet deres»[1] (Rygge Airport) som kan virke i slike roller i flere kommuner i Østfold melder Moss Dagblad.

Dette er meget gledelig! 

Kilder

[1] http://www.mossdagblad.no/lokalt/far-egen-ambassador-i-moss-1.914466

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Kapitalutvidelse

Den nye aktøren Rygge Airport er ute i kapitalmarkedet og henter 7,5 millioner melder Moss Avis[1] (bak betalingsmur).

Saken er omtalt på hangar.no, der det blant annet fremkommer at 

… er behovet for straks-kapital på 7,5 millioner kroner. Behovet for disse pengene er sterkt dersom selskapet skal kunne fortsette arbeidet med å starte opp ny drift på Rygge.[2]

Kilder

[1] http://touch.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/moss-lufthavn-rygge/ber-om-7-5-millioner-i-ny-flyplasskapital/s/5-67-368848

[2] http://www.hangar.no/nytt-rygge-selskap-tom-for-kapital/

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Fantastisk utvikling – en post med 10 000 likes og nådd en halv million mennesker

Det er interessant å se hvor populær posten som ble lagt ut på Facebook 20. oktober 2016 er blitt. Den omhandlet Norwegian som sa de vil tilbake til Rygge om det blir ny drift.[1] Vi håper at Norwegian ser dette og legger ekstra godvilje til når/om det eventuelt kommer forespørsler om oppstart fra en ny aktør som Rygge Airport (RA) eller tilsvarende.

Posten har faktisk nådd en halv million mennesker og det er helt utrolig! Takk til alle som har delt (over 5000), kommentert (2000 på denne og delinger) og likt posten (10 000 på denne og 35000 på denne og delinger),

Vi skal fortsette å hjelpe til i kampen for å få igang igjen Rygge flyplass. fortsett å like og delingene av poster!

Statistikk per 2017-01-14over innlegget https://www.facebook.com/venneravrygge/photos/a.103932673314554.1073741831.101825676858587/320207458353740/?type=3

Vil vi kunne oppnå ennå flere likes på innlegget https://www.facebook.com/venneravrygge/photos/a.103932673314554.1073741831.101825676858587/320207458353740/?type=3&theater?

Kilde
[1] https://www.facebook.com/venneravrygge/photos/a.103932673314554.1073741831.101825676858587/320207458353740/?type=3&theater

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Flere interessenter

Ifølge Moss Dagblad så er det flere interessenter i å overta terminalbygget.[1]

Det meldes at

– Flere interessenter
Rygge Airport og Forsvaret er ikke de eneste som kan ende opp med å overta terminalbygget, ifølge RSL. [1]

Både forsvaret som har en opsjonsavtale og DNB som har pant i bygget nevnes. Vi får satse hardt på at Rygge Airport (RA) eller en annen som vil drive flyplassen videre som sivildrevet privatflyplass er aktuelle, og at Rygge Sivile Lufthavn (RSL) gjør alt det de kan for å få en så smertefri overtagelse som mulig.

Kilder
[1] Flere interessenter, Moss Dagblad, 09:51 14. januar 2017, Kenneth Stensrud http://www.mossdagblad.no/lokalt/flere-interessenter-1.912519
og https://www.facebook.com/DagsavisenMossDagblad/posts/599769393546243?match=ZGFnc2F2aXNlbiBtb3NzIGRhZ2JsYWQ%3D

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Gjesteinnlegg – Når Venstre villeder velgerne

… tilskrive dem som mistet jobben på flyplassen på Rygge og fortelle hvor de nå vil få nye grønne jobber skapt av Venstre. Flypassasjeravgiften får ingen virkning, for flyselskapene setter ingen maskiner på bakken. Om avgiften likevel skulle føre til 5 % reduksjon i antall reiser, ville dette føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,0000035 grader. – Stein Storlie Bergsmark, Fysiker og skogeier

Dette er et gjestinnlegg fra Stein Storlie Bergsmark, fysiker og skogeier som tidligere har stått på trykk i Agderposten mandag 12. desember 2016:

Det er svært viktig å konfrontere Venstre når Petter Toldnæs i avisen den 5. desember hevder at Venstres miljøkrav vil gjøre hverdagen bedre og billigere for folk. Alle saker har flere sider, og Venstres krav har en enorm kostnadsside. Venstre har rett i to saker, at det kan bli bedre luft i storbyene når det blir mange nok elbiler, og at CO2 er en klimagass. Forøvrig tar Venstre feil på alle punkter.

Venstes elbilsatsning er uten global betydning og har kostet skattebetalerne rundt 20 milliarder kroner. Pengene burde gått til kollektivtrafikken. Venstre mener vi må ha mer sol- og vindkraft. Det er unødvendig siden vi har 109 % dekning av elektrisitet fra fornybare kilder og er en stor krafteksportør. Utbygging av vindkraft fører til at ulønnsomme prosjekter flyttes fra Sverige til Norge. Statkrafts vindpark på Fosen vil koste strømkundene 20 milliarder i subsidier over parkens levetid og føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,00009 grader.

Biodiesel fra norske skoger vil ikke redusere utslippene av CO2, men øke dem. All forbrenning av norsk skogsvirke, som pelletsfyring og andre former for biovarme vil øke utslipp av CO2. Biodrivstoff fra matkornet mais vil også øke utslippene av CO2, samtidig som det reduserer arealet hvor det produseres mat.

Toldnæs hevder at utslipp av CO2 fører til mer ekstremvær. Heller ikke det er korrekt. I Norge varierer antall ekstremværhendelser fra år til år, men trenden er uforandret. Årlig nedbør viser ingen statistisk signifikant økning, det gjør heller ikke vannskadestatistikken.

Toldnæs bør tilskrive dem som mistet jobben på flyplassen på Rygge og fortelle hvor de nå vil få nye grønne jobber skapt av Venstre. Flypassasjeravgiften får ingen virkning, for flyselskapene setter ingen maskiner på bakken. Om avgiften likevel skulle føre til 5 % reduksjon i antall reiser, ville dette føre til en redusert temperatur i år 2100 på 0,0000035 grader.

Venstre hevder at 2/3 av Norges olje- og gassressurser må bli liggende i bakken. Vi har 0,5 prosent av verdens oljeressurser og 1 prosent av gassressursene. Om vi varig kutter all produksjon får vi en utslippsreduksjon globalt på 0,045 prosent, som reduserer temperaturen i 2100 med 0,0004 grader. Så lenge olje og gass er etterspurt, vil andre land levere om Norge kutter. Med slike kutt argumenterer Venstre for en nedbygging av helse, velferd, skole og forsvar, eller for dramatiske skatteøkninger.

Det er ingen tvil om at mer CO2 fører til økt atmosfæretemperatur. Men en dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vil bare føre til en økning på mellom 0,5 og 1 grader, og det meste av økningen har funnet sted. Ytterligere økning av CO2 utover dagens nivå har marginal effekt.

Venstre er uten motforestillinger forankret i den politiske konsensus, basert på Klimapanelets modellbaserte klimascenarier. Men klimamodellene feiler og en overveldende klimahistorikk viser at alt som skjer i dag, som bresmelting og lite is i Arktis, har skjedd tidligere. Det er heller ikke påvist noe årsaksforhold mellom økning av CO2 og økning av atmosfæretemperaturen.

Den såkalte togradersgrensen er politisk fremdiskutert for å synliggjøre et mål, og er ikke vitenskapelig forankret som noen faregrense. Flere forskere har beregnet at om alle land innfrir målene i Parisavtalen, vil dette redusere temperaturstigningen fram mot år 2100 med maksimalt 0,2 grader. Venstre fremstår uten verifisert vitenskapelig grunnlag for sin meningsløse og kostbare symbolpolitikk.

Stein Storlie Bergsmark
Fysiker og skogeier

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Påstanden om at det ikke er et marked på Rygge holder ikke

NRK Østfold/Lars Håkon Pedersen melder at Avinor mener at Gardermoen er Østfolds flyplass

Avinor: – Gardermoen er Østfolds flyplass nå
Avinor har en klar melding til Østfold: – Gardermoen er deres flyplass. Den statlige flyplasseieren ser ingen grunn til å ta over Rygge, og mener markedet ikke er der.

[1]

Vi støtter fullt ut Rygge-ordfører Inger Lise Skartlien som sier at påstanden om at det ikke er et marked på Rygge ikke holder.

– Ni års drift av Moss lufthavn Rygge har vist at det er et marked med den rette aktøren. Vi har ikke tid til å vente på at Avinor skal skifte mening, men jeg tror det går an å bevise på ny at det finnes et marked på Rygge, sier Skartlien.

[1]

Vi så en blomstrende flyplass da Rygge-Ryanair-modellen opererte, men denne satte politikerne dessverre en effektiv stopper for gjennom avgiftsbelleggeslser. Det er derfor bevist at det er liv laga for Rygge, og her må det politisk endringsvilje til slik at den nye aktøren Rygge Airport slipper til. Legges forholdene til rette politisk finnes det absolutt muligheter.

Kilde
[1] https://www.nrk.no/ostfold/avinor_-_-ingen-grunn-til-a-drive-rygge-1.13308583

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Forsvaret krever klare svar

Forsvaret krever klare svar fra Rygge Airport AS rapporterer NRK. Det er meget gledelig at de fortsatt ønsker samtaler.

«Forsvarsdepartementet ønsker å fortsette samtalene med Rygge Airport. Samtidig avhenger et eventuelt samarbeidet av at selskapet fremlegger en prosessplan som er tilstrekkelig økonomisk understøttet.» [1]
Kilde

[1]  Forsvarsdepartementet: – Krever klare svar fra Rygge-aktør https://www.nrk.no/ostfold/forsvarsdepartementet-etterlyser-informasjon-1.13303085

Del siden på …Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone