Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018

Her følger en pressemelding fra Rygge Airport (RA)

Pressemelding 13.12.2016 fra Rygge Airport:

Ett års utsettelse – sikter mot gjenåpning våren 2018
Rygge Airport AS (RA) har justert målsettingen om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge våren 2017 slik selskapet har hatt en ambisjon om. Selskapet sikter i stedet mot gjenåpning i 2018. Årsaken til utsatt oppstart er at RA ikke har oppnådd tilgang til terminalbygget.

– Det er tre parter som må til for å få flyplassen i gang igjen: RA, RSL og Forsvaret. RA har hittil kun oppnådd avtale med den ene part (Forsvaret), og ikke den andre part (RSL – Rygge Sivile Lufthavn AS) som eier terminalbygget, sier daglig leder Knut R. Johannessen i en kommentar.

RA har hele tiden sagt at alle gode krefter som ønsker fortsatt sivil flyplass på Rygge må samle seg i ett felles krafttak. Dette har ikke skjedd. Ingen flyselskaper kan forplikte flåten og ruteprogrammet sitt til flygninger på Rygge før det er en avklaring på om RA får tilgang til terminalbygget som kreves for å drive flyplassen. Man er nå så tett på flyselskapenes planer for 2017 og på grunn av dette er det lite sannsynlig at RA får inngått nødvendige avtaler med flyselskapene for 2017. Åpning våren 2018 fremstår derfor nå som det mest realistiske.

Status for RAs arbeid
• RA har påbegynt opparbeidingen av markedet og innledet en dialog med flere flyselskaper som har vist interesse for å betjene Rygge.
• RA har etablert verdifulle kontaktflater i bransjen og har opparbeidet seg nødvendig kunnskap om hva som kreves for å komme i gang med ny flyplassdrift på Rygge.
• Alle nøkkelpersoner som trengs for teknisk-operativ godkjenning er identifisert og innstilt på å begynne i RA så snart nødvendige forutsetninger er på plass.
• RA har et sterkt forretningscase og har etablert en god dialog med potensielle industrielle investorer.
• Det er nedlagt betydelige ressurser fra Forsvarssektoren og RA som har resultert i en eksklusiv opsjonsavtale.
• RA har mottatt tilsagn om konsesjon fra samferdselsmyndighetene.

RA har som målsetting å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil flytrafikk så snart som praktisk mulig. Selskapet arbeider med å få på plass en avtale med dagens flyplassoperatør RSL som kan gi selskapet tilgang til det eksisterende terminalbygg og p-hus på Rygge.

RA ledes av et profesjonelt styre med bred og relevant erfaring og kompetanse. Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunns¬engasjerte investorer, hvorav en rekke har tilknytning til Rygge og Østfold. Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.

Del siden på …Share on Facebook899Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *