Avtale i mål med Forsvarsbygg!

Meget gledelig nyhet! Ifølge siste pressemelding fra Rygge Airport AS så er «Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål»!

Her er hele pressemeldingen fra Rygge Airport AS

I mål med forhandlinger om avtale mellom Forsvaret og Rygge Airport
Oslo, 27.10.16

Forhandlingene om en avtale mellom Forsvarsbygg og Rygge Airport AS (RA) er nå i mål. Avtalen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre fortsatt sivil flytrafikk ved Moss Lufthavn Rygge.

Avtalen med forsvarssektoren er utformet som en opsjonsavtale som gir Rygge Airport AS (RA) tilgang til flyplassanlegg, rullebane og annen infrastruktur som eies av Forsvaret på Rygge. Dette
er en forutsetning for å kunne drive sivil flyplassvirksomhet på samme sted.

Avtalen er resultatet av en dialog som har foregått med Forsvarsdepartementet og underliggende etater siden i sommer. Forhandlingene er i mål, og avtalen er nå til signering hos alle berørte parter.

Avtalen er justert og tilpasset den nye situasjonen for Forsvaret på Rygge, og også tilpasset det behovet Rygge Airport AS (RA) har som et selskap som ønsker å videreføre den sivile flyplassdriften.

Opsjonen vil gjelde frem til og med 31.12.2016. Med denne opsjonen vil Rygge Airport AS (RA) ha mulighet til å starte opp ny flyplassvirksomhet fra 01.04.17. Forsvaret vil inntil videre stå for drift av brann-, rednings- og plasstjenesten. Partene har som målsetting at Rygge Airport overtar driften av denne innen 12 måneder fra oppstart.

Avtalen er omfangsrik. Medregnet alle bilag er avtalen på 139 sider.

«Neste skritt er å få tilgang til terminalbygg og parkeringshus som eies av dagens flyplassoperatør. Uten en rask avklaring om tilgang til denne kritiske infrastrukturen er det ikke mulig for Rygge Airport å komme i gang med flyplassvirksomhet neste sommer», sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS (RA)

«Dette er en viktig milepæl for Rygge Airport, og bringer oss nok et skritt i riktig retning for å kunne fortsette med sivil flytrafikk på Rygge», sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder Rygge Airport AS

Del siden på …Share on Facebook1.3kTweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *