Rygge – Valg 2019 og konsekvenser

(Se også tilsvarende Facebookpost her: https://www.facebook.com/venneravrygge/posts/902041356837011 )

Å stemme oppfordrer vi alle Venner av Rygge til å gjøre på førstkommende søndag og mandag. Det er den beste måten å påvirke rammebetingelsene for Moss lufthavn Rygge og muligheten til å starte opp. Rygge og flyselskapene trenger stabile rammebetingelser uten nye og økte skatter og avgifter som ødelegger en meget skjør forretningsplan som er bærekraftig for alle involverte parter. Mange har allerede spekulert i at den siste utsettelsen til Rygge Sivile Lufthavn (RSL) til etter bydel-, kommune- og fylkestingsvalget har å gjøre med politisk risiko. Stemmer man på partier som vil innføre og forverre rammebetingelsene for flyplassen vil dette kunne virke særdeles negativt inn på om man er villige til å satse både fra flyplassens side og de 7–10 selskapene man har/holder på å inngå avtaler med.  

Hva består denne politiske risikoen av? 

På kommunalt plan kan politikerne vedta

 • Eiendomsskatt
 • Formueskatt[8]
 • Byggesaker
 • Skjenkebevillinger
 • Bomringer rundt de største byene og dermed sterkt begrense muligheten for privat transport til Rygge fra byer som Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og ikke minst Oslo..
 • Begrenset parkering i nybygg i kommuner, både offentlig, næringseiendom og privat. Alt dette begrenser evnen til å eie og bruke privatbil. 
 • Begrense vedlikehold av veier, Fjerne muligheten til å kjøre rundt i byene ved å stenge, anlegge enveiskjørte gater og prioritere syklister og «sykkelmotorveier» der det før var plass til biler.
 • Nye og økte parkeringsavgifter.

På fylkeskommunalt plan kan politikere vedta 

 • Formueskatt[8]
 • Diverse bypakker.
 • Fylkesveier.
 • … 

Moss Lufthavn Rygge

Man har stor inntekter fra parkeringshuset på flyplassen. Tiltak om nullvekst i biltrafikken, bomringer og annet som hindrer folk i å kjøpe, eie og kjøre bil er derfor skadelig for flyplassen. I tillegg vil man miste kunder som blir mindre mobile og kanskje ikke tar seg råd til hverken bil eller å kjøre gjennom foreslåtte bomringer og økninger i bompengesatser. 

Videre kan reguleringer rundt hva og hvordan man utnytter flyplassen hindre en god næringsutvikling rundt og på flyplassen. Her kan man tenke seg hotelldrift med puber og diskotek med frie åpningstider og alkoholsalg uten kommunal innskrenkning, kjøpesenterdrift, serveringssteder slik man ser på blant annet verdens beste flyplass i Singapore

Kommunal eiendomsskatt vil alltid være negativt da det er en kostnadskomponent som også må dekkes inn av passasjerene eller flyselskapene. 

Hva mener politikere i Fredrikstad / Sarpsborg

David Dutheil 1. kandidat for Liberalistene Fredrikstad
«– Liberalistene Fredrikstad er stor forkjemper og støttespiller i å legge til rette for flyplassen på Rygge. Det er en hjertesak for lokallaget fordi flyplassen påvirker hele Fredrikstad.» og «– Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»[7] (foto: Kristine Lind Andreassen)

«– Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»[7] og «–Liberalistene Fredrikstad er stor forkjemper og støttespiller i å legge til rette for flyplassen på Rygge. Det er en hjertesak for lokallaget fordi flyplassen påvirker hele Fredrikstad.» David Dutheil 1. kandidat for Liberalistene Fredrikstad

«Frp mener det er mulig å stanse Bypakke Nedre Glomma i nåværende form. Innkrevingen fra høsten er vedtatt, men kan stanses dersom bystyrene gjør et nytt vedtak om stans i gigantutbyggingen.», Bjørnar Laabak, Ordførerkandidat Fredrikstad Frp [5]

I Fredrikstad og Sarpsborg har man i begge bystyrene vedtatt Bypakke Nedre Glomma[1]. Pakken er finansiert av staten, fylket og Fredrikstad og Sarpsborg gjennom bompenger [2]. Her er det snakk om at man skal inndrive over 10 milliarder[2] i bompenger i en periode på 20 år. Det er ekstremt mye penger som alene kunne finansiert halve flypassasjeravgiften. En av hovedmålsetningene er «Nullvekst i personbiltrafikken»[2] En viktig inntektskilde for Moss Lufthavn rygge er parkeringshuset. Det medfører at det er viktig at folk bruker privatbilen for å komme seg til flyplassen. Om prisen for å reise med privatbil og færre skaffer dette pga. denne bomringen så er dette på lang sikt skadelig for flyplassen. Av politiske partier i Fredrikstad er det kun Fremskrittspartiet[4][5] (Bjørnar Laabak ordførerkandidat Fredrikstad Frp) og Liberalistene [0][7] (som er inne i Fredrikstad Blads siste meningsmåling torsdag 5. september med 1. kandidat David Dutheil i kommunestyret[13]) som er motstandere av dette prosjektet. I Sarpsborg er i tillegg de tre uavhengige bystyrerepresentantene Kai Roger Hagen, Steinar Haakenstad og Ståle Solberg[6] motstandere av denne pakken og de påpeker vanvittige ting som at det er planlagt å bygge en firefelts bro i 2025 over skinnegang, der skinnegangen skal rives opp 2029[6]. Kun politikere har evne til å sløse slik med dine og mine skattepenger. Dette vil koste bilister i snitt 20000 kr. i året[4], blant annet for å finansiere en helt unødvendig bro. 

For å sitere Kai Roger Hagen, Steinar Haakenstad og Ståle Solberg:

«Det skal altså bygges ny firefelts bru over jernbaneskinnene på Alvim. Brua er lang fordi det er dobbeltspor og lokalvei på begge sider av skinnene. Brua kan stå ferdig i 2025. Så i 2029 skal jernbaneskinnene fjernes. Da blir brua overflødig og kunne vært erstattet med en rundkjøring. Dette er et molboprosjekt, med mindre man kommer til at man likevel skal beholde jernbaneskinnene.»[6]

Hva mener politikere i Moss

Michael Torp, ordførerkandidat for Fremskrittspartiet Moss, Viken, Fremskrittspartiet 

«Michael Torp (Frp) venter folkeopprør mot bompenger i Moss når ny riksvei 19 og en bypakke med trafikktiltak skal realiseres og finansieres.»[11] og «Eiendomsskatten må reduseres […] og vi må si klart ifra at vi ikke aksepterer bompenger i Moss»[12] Michael Torp, 1. kandidat for Fremskrittspartiet Moss, Viken, Fremskrittspartiet 

I Moss planlegger man en bomring i prosjektet nytt veisystemet Moss og Rygge[9], der kun FrP i bystyret har vært motstandere «Med unntak av Frp, skal det i de politiske miljøene være liten motstand mot at bilistene skal være med på å betale regningen.»[9]. Tage Pettersen i Høyre har sagt at «– Et bredt flertall i bystyret har sagt ja til det prinsipielle ved lokal medfinansiering. Men når det gjelder bompenger har de borgerlige partiene sagt at vi vil høre hva innbyggerne har å si, sier Tage Pettersen til Moss Avis.»[10].

Frp vil fjerne eiendomskatten og Høyre vil «– Moss Høyre ønsker en reduksjon og på sikt fjerning av eiendomsskatt i Moss slik planen var da vi tok over styringen i 2011. Eiendomsskatten på 4.4 promille ble redusert til 3,95 på et par år.»[14]

ADVARSEL til slutt

Vi har forsøkt å fremheve en del positiv lokalpolitikk på områder som er interessante for videre drift på Moss lufthavn Rygge, men må også komme med en kraftig advarsel tilslutt

Trenger vi si mer om både de som støtter Miljøpartiet De Grønne (MDG) og faktisk har tenkt å stemme på dem? 

Når lokalpolitikerne i Moss er blitt spurt om Moss lufthavn Rygge så svarer MDG følgende: 

«– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi vil ikke jobbe for at flyplassen skal gjenåpnes, da det vil stimulere til økt flytrafikk»[15]. 

Derfor oppfordrer vi på det sterkeste om at man ikke under noen omstendigheter finner på å stemme på MDG og forsøker å unngå og stemme på andre partier som lar dem herje i en vippeposisjon som i Oslo i denne perioden. 

Godt valg alle sammen og fortsatt har vi alle Venner av Rygge  stor ❤ flyglede ❤

Kilder

[0] https://www.facebook.com/liberalistene/videos/532633247478504/  

(arkivert snapshot https://web.archive.org/web/20190907133611/https://www.facebook.com/liberalistene/videos/532633247478504/ http://archive.is/xsGCe )

[1] https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 

(arkiverte snapshot https://web.archive.org/web/20190907130924/https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 )

[2] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-s-2014-2015/id2356346/sec1 

(arkivert snapshot http://archive.is/rquKZ https://web.archive.org/web/20190907131430/https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-s-2014-2015/id2356346/sec1)

[3] https://bypakkenedreglomma.no/om-bypakke-nedre-glomma/ 

(arkiverte snapshot http://archive.is/XMLzA / https://web.archive.org/web/20190907130726/https://bypakkenedreglomma.no/om-bypakke-nedre-glomma/ )

[4] «Søknaden er heldigvis ikke behandlet av staten enda og det betyr at vi har tid til å trekke søknaden. Det betyr at velgerne i Fredrikstad og Sarpsborg ved valget nå avgjør om de vil si ja til den massive bomringen som kan koste bilistene over 20 000 kroner i året eller om de vil støtte Frp som vil trekke søknaden. Etter valget er det for sent å klage.» Leif Eriksen, Frp https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/bypakke-nedre-glomma/bomringen-i-nedre-glomma-avgjores-na/o/5-59-1592176 

(arkivert snapshot http://archive.is/ZFJji / https://web.archive.org/web/20190907140841/https://www.f-b.no/debatt/valg-2019/bypakke-nedre-glomma/bomringen-i-nedre-glomma-avgjores-na/o/5-59-1592176)

[5] «Frp mener det er mulig å stanse Bypakke Nedre Glomma i nåværende form. Innkrevingen fra høsten er vedtatt, men kan stanses dersom bystyrene gjør et nytt vedtak om stans i gigantutbyggingen.» https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946 

(arkivert snapshot http://archive.is/xYQlE / https://web.archive.org/web/20190907134518/https://www.dagsavisen.no/demokraten/meninger/velgerne-bestemmer-om-bomringen-skal-sta-i-20-ar-1.1548946)

[6] https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bypakke-nedre-glomma/bystyret-bor-ikke-vedta-bypakke-nedre-glomma/o/5-46-580525 

(arkivert snapshot: http://archive.is/mU0CU / https://web.archive.org/web/20190907141014/https://www.sa.no/meninger/leserbrev/bypakke-nedre-glomma/bystyret-bor-ikke-vedta-bypakke-nedre-glomma/o/5-46-580525)

[7] «Disse partiene vil kjempe om Fredrikstad-velgernes gunst – Vi ønsker mer makt til enkeltindividet, sier topp­kandidat David Dutheil fra Liberalistene, eneste nykommer i Fredrikstads partiflora foran høstens valg. … – Vi ser på oss selv som den eneste troverdige motstanderen av bompengeringen rundt byen, og håper å markere oss i den saken, sier han entusiastisk.»  Lokallagsleder og førstekandidat til bystyret, David Dutheil https://www.dagsavisen.no/demokraten/disse-partiene-vil-kjempe-om-fredrikstad-velgernes-gunst-1.1460464 

(arkiverte snapshot http://archive.is/jgwjy / https://web.archive.org/web/20190907143309/https://www.dagsavisen.no/demokraten/disse-partiene-vil-kjempe-om-fredrikstad-velgernes-gunst-1.1460464#carousel-example-generic )

[8] «Jeg siterer Stortingets skattevedtak for 2019 § 2-3 (formuesskatt til kommunene) siste punktum:

Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Tilsvarende gjelder for den kommunale og fylkeskommunale delen av inntektsskatten. Kommunestyret og fylkestinget kan vedta en lavere sats enn maksimumssatsen.» http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752705-ikke-sa-farlig-med-fakta-i-budstikka 

(arkivert snapshot http://archive.is/XRqmO / https://web.archive.org/web/20190907220407/http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752705-ikke-sa-farlig-med-fakta-i-budstikka )

https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1992/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

[9] https://www.moss-avis.no/samferdsel/nyheter/vil-ha-bomring-rundt-moss/s/5-67-24071

[10] https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/vil-ikke-ha-bomring-i-byen-1.311868 (arkivert snapshot http://archive.is/i9vUO / https://web.archive.org/save/https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/vil-ikke-ha-bomring-i-byen-1.311868 )

[11] https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/riksvei-19/spar-folkeoppror-mot-bompenger-i-moss/s/5-67-713269 

[12] https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2032207/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/p0V7G / https://web.archive.org/web/20190907225406/https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2032207/)

[13] http://www.liberaleren.no/2019/09/06/ett-mandat-for-liberalistene/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/WvGJU / https://web.archive.org/save/http://www.liberaleren.no/2019/09/06/ett-mandat-for-liberalistene/)

[14] https://www.morsatidende.no/2019/09/04/valg-2019-hoyre/ 

(arkivert snapshot http://archive.is/wdnfE / https://web.archive.org/web/20190907231530/https://www.morsatidende.no/2019/09/04/valg-2019-hoyre/)

[15] https://www.morsatidende.no/2019/09/06/valg-2019-miljopartiet-de-gronne/ 

Passasjergrunnlag Rygge 500000

Her er et mer enn tre år gammelt, men særdeles godt innlegg rundt økonomien på Rygge. Blant annet hvorfor Ryanairs prismodell økte passasjergrunnlaget fra 500000 til 1500000. Dette bør leses av alle for å forstå en del av utfordringene RSL står overfor og hvorfor politisk drahjelp ville ha vært særdeles gunstig. Vi kan fortsatt drømme om at det kommer et politisk utspill om fjerning av flypassasjeravgiften i siste time og at de som faktisk dro inn mer enn en million passasjerer ut over grunnlaget kommer tilbake for fullt:

Leserbrev skrevet av Kjell Espen Skjævestad Publisert i Moss Avis: 27. mai 2016, kl. 15:49, daværende stasjonssjef Aviator Moss lufthavn Rygge.
https://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/moss-lufthavn-rygge/hvorfor-vil-ryanair-fly-pa-gardermoen/o/5-67-266696

Feilslutning

En gjentagende feilslutning som har vært fremmet veldig mange ganger er ofte formulert som et spørsmål: Hvorfor flyttet bare Ryanair til andre flyplasser selv om disse også har flypassasjeravgift?

Ryanair la ned 16 ruter og tilbød i utgangspunktet de 12 gjenværende rutene til Rygge.

Da Rygge sa nei til videre drift flyttet Ryanair 4 ruter til Gardermoen og 8 ruter til Torp.

Dette var de marginalt mest lønnsomme som i tillegg hadde basefly på destinasjonen som man fløy til fra Gardermoen og Torp. En rute som ikke ble videreført var for eksempel Rygge-Dublin.

* Kilde kansellering av 16 ruter og hvilke 12 som ble beholdt og flyttet da Rygge sa nei:

«Ryanair kutter samtidig halvparten av kapasiteten til Norge, med kansellering av 16 ruter.» https://e24.no/naeringsliv/rygge-lufthavn-naa-blir-vi-borte/23699695

«Det er disse rutene som forsvinner:

Beziers
Brussel
Chania
Dublin
Edinburg
Malaga
Palma
Poznan
Pula
Riga
Rzescow
Thessaloniki
Sczecin
Talinn
Wroclaw
Zadar

Gardermoen neste
Rutene til London Stansted og Vilnius i Litauen flyttes til Oslo Lufthavn på Gardermoen, og åtte ruter overføres til Torp.

Disse rutene skal gå fra Torp:

Alicante
Gdansk
Gran Canaria
Krakow
Manchester
Milano B
Tenerife
Warsawa M
Rutene flyttes og kanselleres i løpet av oktober og november 2016.

»https://e24.no/privat/reise/disse-16-ryanair-rutene-forsvinner/23699801

* Kilde på at Ryanair tilbød fortsatt drift 12 ruter/50 prosent kapasitet: Her er bekreftelsen på at de 12 rutene som ble flyttet først ble tilbud Rygge

«– I mai ble skatten bekreftet. Vi tilbød Rygge en betydelig del av våre operasjoner, omtrent 50 prosent. Rygge er et profitabelt privat selskap. Dessverre var Rygge ikke i stand til å godta vårt tilbud om redusert trafikk. Det betyr at vi må legge ned vår base, sier O’Brian.» https://www.sb.no/flypassasjeravgift/rygge/torp/ryanair-legger-ned-pa-rygge-og-flytter-atte-ruter-til-torp/s/5-73-215149

God jul og godt nytt år!

Hei Alle venner av Rygge. Det har dessverre ikke vært et godt år for oss. Fortsatt ingen oppstart eller gode politiske signaler om endringer av rammevilkår slik at vi igjen kan ha gleden av å fly ut fra Rygge.

Men det finnes heldigvis positive signaler fra eierne som ikke har gitt opp. Vi får krysse fingrende for det nye året med forhåpninger om at avtaler skrives og flyplassen vekkes tillive igjen!

Hvordan si nei til flere ødeleggende klimaavgifter?

I Paris er det store demonstrasjoner med de «gule vestene» med over 106 000 mennesker[1][2] ute i gatene som protesterer mot makthavernes økte avgifter på drivstoff, pga. deres klimagalskap.

Hvorfor finner vi oss i avgifter som flypassasjeravgiften og andre særdeles skadelige avgifter pålagt oss med bakgrunn i den samme klimagalskapen?

Skal vi få vår kjære sivile flyplass, Moss lufthavn Rygge, tilbake må kanskje mye kraftigere lut til?

Kilder
[1] https://www.dailymail.co.uk/news/article-6424117/Paris-riot-police-blast-water-cannon-demonstrators-protesting-Macrons-fuel-tax-rise.html
[2] https://www.aftenposten.no/verden/i/ng6PvQ/Forslag-om-dyrere-bensin-og-diesel-utloste-raseri-Bilbranner-og-taregass-pa-Champs-lyses-i-Paris

Ryanair, gjenåpning og flypassasjeravgiften

(http://venneravrygge.no/2017/02/09/ryanair-fjern-avgiften-og-flyplassen-blir-apnet-igjen/).

Ryanair har gjentatte ganger sagt at de kommer tilbake til Moss lufthavn Rygge om flypassasjeravgiften fjernes:

Avinor på bærekrafttur

Konserndirektør for kommunikasjon og marked i Avinor, Egil Thompson klarer å si følgende til NRK

«– Saman med energieffektivisering og stadig modernisering av flyflåten, samt innfasing av berekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at dei samla klimagassutsleppa frå norsk luftfart blir reduserte, seier Thompson.»[2]

En gang til «samt innfasing av berekraftig biodrivstoff».

Allerede i 2008 så skrev The Guardian følgende

«Biofuels have forced global food prices up by 75% … Rising food prices have pushed 100m people worldwide below the poverty line, estimates the World Bank, and have sparked riots from Bangladesh to Egypt. Government ministers here have described higher food and fuel prices as «the first real economic crisis of globalisation».»[3]

Vi er vel enige med Avinor at dette er bærekraftig ikke sant?

Vi vet i dag at (professor Ole Henrik Ellestad)

«I tillegg er det et politisk press for å øke tilsetting av biodiesel til fossil diesel til tross for klare advarsler om økt forurensing og mulige økte helseskader. Biodiesel gir i tillegg økte matvarepriser, motorskader og filtertetting.»[1]

Så biodrivstoff er bærekraftig sa du?

Kilder

[1] http://www.klimarealistene.com/2016/12/05/mer-iblanding-av-biodiesel-oker-giftige-utslipp/

[2] https://www.nrk.no/norge/kjos-om-elfly-satsing_-_-gi-heller-pengane-til-unicef-1.14091148

[3] https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy

Skaper titusenvis av arbeidsplasser

Utenlandske Norwegian-reisende legger igjen milliarder av kroner og skaper titusenvis av arbeidsplasser i Norge melder D’FLY

Kilde

https://www.dfly.no/utenlandske-norwegian-reisende-legger-igjen-milliarder-av-kroner-og-skaper-titusenvis-av-arbeidsplasser-i-norge/

Ryanair vil ikke satse i Norge – Mener flypassasjeravgiften er dobbelmoralsk

Nå melder Nettavisen at

«– Vår satsing i Skandinavia vil være fra København og i Danmark. Det er ikke aktuelt å satse mer i Norge eller Sverige hvor de fortsetter å legge på miljøskatt på fly, sier Michael O’Leary, konsernsjef i Ryanair i selskapets kvartalspresentasjon mandag. »[1]

Vi i Venner av Rygge oppfordrer igjen den politiske ledelsen til å innse hvilket idiotisk påfunn flypassasjeravgiften var. Å ødelegge velstand på velezuliansk vis er meget enkelt. Å bygge opp velstand er mye vanskeligere. Vi kan håpe at fornuften overtar og at man faktisk fremmer et forslag om å forkaste denne særdeles skadelige avgiften. Burde vært særdeles enkelt. Spesielt for representantene på østfoldbenken.

Kilder

[1] https://www.nettavisen.no/na24/ryanair-vil-ikke-satse-i-norge/3423489624.html